Dosya Bilişim Zirvesi 2016 Özel Dosyası 20 KASIM 2016 / 12:22

​Dijital, artık hayatımızın vazgeçilmezi

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Gonca Telli Yamamoto

“Teknolojik gelişmeler fikir boyutundan uygulama alanlarına daha sonra da insan yaşamına ilerler. İnternetin bu gelişmelerin bir parçası olduğunu ve bu sayede son 20 yılda internetin gelişme ve yaygınlaşmasıyla insanlığın varoluşundan bu yana olan ilerlemelerin çoğundan hızlı bir değişim dönemi yaşandığını dünyanın gerçekten global bir köy haline geldiğini düşünüyorum. Bu yüzden var olan gelişmelerden heyecan duyuyorum ve teknolojiyi takip etmenin yanında teknolojik gelişmeleri gerçekleştirenlerden bir haline gelmek gerektiği kanaatindeyim. Dijital topluma evrilmek başlığında dijital vatandaşlık, hak hukuk, güvenlik ve mahremiyet konulu panelde olacağım. Sunumumda dijital dünyada bir vatandaş olmak ve bir vatandaş olarak dijital araçlar kullanmak veya dijital ortamdan yararlanma yeteneklerimizin gelişmesi konusunda neler yapılabileceği; dijitalleşen gençlik, dijitalleşen aile, dijitalleşen ilişkiler gibi yeni kavramların topluma nasıl yansıdığı ve dijitalin yaşamın nasıl ayrılmaz bir parçası haline geldiği gibi konular üzerinde durmak istiyorum.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics