Dosya Bilişim Zirvesi 2016 Özel Dosyası 20 KASIM 2016 / 12:48

Bilginin nasıl daha etkin işleneceği ön plana çıkıyor

Astron Kıdemli Danışmanı Ünal Tunç
20. yüzyılda hızlanan teknolojik gelişmeler, 21. yüzyılda artan ivme ile devam etmektedir. Yaşam tarzımıza değişimler getirmekte, şirketlere yeni iş modelleri, hız ve verimlilik sağlayabilmektedir.
Geçmiş yüzyılda bilginin varlığı, bilgiye ulaşmak ön planda iken, bu yüzyılda bilginin nasıl daha etkin işleneceği, değerlendirileceği ön plana çıkmıştır. Bilginin hızla aksiyona çevrilmesi önem kazanmıştır. Daha hızlı donanımlar, artan veri işleme kapasiteleri, mobil teknolojiler ve bulut çözümleri bu değişimin günlük hayatımızdaki yansımalarıdır. Bu gelişmelerin ne ölçüde kullanılabildiği küresel rekabette öne geçmenin şartı haline gelmektedir.
Teknoloji kullanıcıları açısından yeni dijital teknolojilerin hayatı dönüştüreceği ve kolaylaştıracağı heyecan verici bir dönem bizleri beklemekte...
Bilişim zirvesinde, müşterilerimize dijital iş yönetim platformlarımızı, mobil çözümlerimizi ve bulut hizmetleri tanıtacağız.  Biz müşterilerimize ürünlerimizi satacağımız bir fırsat olarak değil, onların uzun dönemli teknoloji çözüm ortağı olarak yaklaşıyoruz. Müşterilerimize nasıl daha iyi hizmet veririz, teknoloji maliyetlerini düşürerek iş verimliliklerini nasıl artırırız, rekabette nasıl güçlendiririz çabası içerisindeyiz. 
Bu zirve bizim için müşterilerimize bulut tabanlı, hızlı hayata geçen, uçtan uca çözümler içeren, güvenilir, makul maliyetli dijital çözümler sunacağımız ve şirketlerin yeni ihtiyaçlarını anlamak, bu doğrultuda kendimizi geleceğe hazırlamak için güzel bir fırsat olacaktır.


 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics