Dosya Bilişim Zirvesi 2016 Özel Dosyası 20 KASIM 2016 / 12:02

Ekosistem stratejisi öncelik halini alıyor

TTGV Genel Sekreteri Mete Çakmakçı
 
“Üretim ve hizmetlerin ekonomisi hızlı bir şekilde değişiyor. Teknolojideki gelişmenin iş modelleri üzerindeki sonuçları sağlanan ilerlemenin ötesinde artıyor. Yakın bir zamana kadar hayal olan “hizmet olarak donanım” gibi yeni iş modelleri teknolojinin sağladığı yeni imkanlarla hızla endüstri standartları haline geliyor. “Kullandıkça öde” gelir modelleri kullanıcının yatırım ve harcama alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Bunun ötesinde, özellikle yazılımın sağladığı yeni imkanlar değer zincirlerini hızlı bir şekilde altüst ediyor. Değer zincirleri üzerinden işbirliği ve ortaklıkların önemi artıyor. Pek çok klasik iş modeli platform iş modelleri olarak hızla evrimleşiyor. Yakın zamana kadar içine kapalı, paylaşmayan firmalar bugün ekosistem stratejilerinden bahsediyor, teknolojilerini açık kaynak olarak paylaşıyor. Ekosistem stratejisi yeni bir girişimden yüz yıllık dev bir firmaya kadar tüm firmalar için bir öncelik haline geliyor. İhtiyaca yakın olmak, hızlı tepki verebilecek esneklik ve aklı yönetebilmek bireysel yaratıcılığa kadar uzanan bir ekosistem yapısını şart koşuyor. Dijital teknolojilerde hızla gelişen imkanlar malzeme, fiziksel tasarım ve hatta kullanıcı etkileşimini dijital içerikler olarak yönetilebilir ve paylaşılabilir kılıyor. Büyük firmalar için bu değişimi yakalayamamanın sonuçları ağır olacak. Girişimciler için ise bu süreci izlemek ve tepki vermek önemli bir başarı unsuru olacak.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics