Dosya Bilişim Zirvesi 2016 Özel Dosyası 20 KASIM 2016 / 12:42

Kritik konu; ‘doğru’ bilgiye ulaşabilmek

Kadıköy Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz
“Temel üretim motivasyou “insan yaşamını kolaylaştırmak” olan teknoloji, temel gereksinimlerin ötesinde kişi haz ve isteklerini karşılayacak boyutlarda günlük yaşamda kendine yer buluyor. Kentsel, sosyal ve ekolojik olarak yaşanan sorunlara çözüm üretmek gayesi çok ön planda değil. Günlük yaşantımızdaki kullanımlar da bazı etik ve işlevsel sorunları açığa çıkarmakta. Hızlılığa yapılan atıfla üretilen teknolojiler pratik uygulamalarda beraberinde başka handikapları da getiriyor. Üretim-kullanım-verimlilik ekseninde dengenin oluşması yaşanan pratik uygulamalar ve deneyimler üzerinden ilerliyor. İletişim teknolojileri bağlamında “doğru” bilgiye ulaşılması ve bu bilginin “doğru” bir şeklide yorumlanıp kullanılması önemli konulardan biri. Teknoloji toplumu olmak teknoloji bağımlısı kuşaklar yetiştirmek anlamına gelmiyor. Bir gelecek planında “dijital nesnelerle” olan ilişkisini düzenlemiş doğru bilgiye ulaşma ve eleştirel aklı kullanma refleksi güçlü bir toplum çabası kendi içinde anlamlı bir toplumsal ve çevresel ilişkiyi sağlar. Sanal ortamdaki yer alan bilgiye ulaşma olanaklarının kolaylaşmasının bizi bir bilgi toplumu yapmadığını çok rahat görebiliyoruz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics