Dosya Bilişim Zirvesi 2016 Özel Dosyası 20 KASIM 2016 / 11:46

Teknoloji Platformları ve Sosyal Buluşma Platformları “

Yeni Nesil Telekomünikasyon” Teknoloji Platformu
 
İletişim ve haberleşme teknolojilerinde çığır açacak altyapı teknolojisi fiber internetin yanı sıra ülkemizde özellikle mobil dünyayı hızlandırmak adına 4.5G teknolojisinin de kullanılmaya başlanması dijitalleşmeyi artıracak.
Türkiye iletişim ve haberleşmede 4G teknolojisini kullanan ülkeler arasına girme sürecinde yarışa geç başladığı için hem 4G'yi hem de bundan sonra gelecek olan 5G teknolojisini yakalamak amacıyla 4.5G teknolojisini hayata geçirdi. 5G teknolojisi ise 4G'den çok çok daha hızlı bir iletişimi adresliyor. Örneğin şu anda 4G teknolojisi ile saniyede bir gigabite kadar dosya indirme süresi bulunuyorken 5G ile bu saniyede 10 gigabite çıkacak. Veri aktarım süresi de bir milisaniyeye inmiş olacak. Ayrıca 5G IoT dediğimiz, nesnelerin de ağa bağlı olduğu bir dijital yaşamı destekleyebilecek ve geliştirebilecek özelliklere sahip olacak.
4.5G dışında bizleri dijital dünyaya profesyonel olarak bağlayan bir başka teknoloji de fiber. 100 MBit internet bağlantı hızı fiber internet teknolojisiyle birlikte hayal olmaktan çıktı. Evler, ofisler, şehirler birbirileriyle fiber ağlarla bağlanarak dijital toplumun temelini oluşturuyor.
Bireylerin ve ülkemizin dijitalleşmesini hızlandıran yeni nesil teknolojileri bu Platform’da tartışılacak.
Konu başlıkları:
 • Dünyada 4G kullanımı ne durumda, 5G ne zaman hayata geçecek?
 • Türkiye neden 4.5G teknolojisini kullanacak? Böyle bir teknoloji mevcut mu?
 • 4.5G teknolojisinin yasal düzenleme boyutu hangi noktada?
 • 4.5G teknolojisinin 2016 yılında yaygınlaşma hedefleri nedir?
 • 4.5G ile tüketicilerin hayatı nasıl değişecek, fiyat/performans karşılaştırması nasıl yapılabilecek?
 • Fiber internet dijital hayatı nasıl etkiliyor?
 • Mevcut ve gelecekteki fiber altyapı planları, fiber abone sayısı
 • Fiber şebekesinin paylaşımı
 • Kimler fiber yatırımı yapabilir, yasal düzenlemelerb
 
 
 “Dijitalleşmede C Level” ” Teknoloji Platformu
 
Dijital olmak dijital düşünmekle başlıyor. Dijitale evrilmek sadece teknoloji kullanımının ötesinde organizasyonların, çalışanların, liderlerin, süreçlerin dijitalleşmesini gerektiriyor. Dijital düşünen bireyler ve organizasyonlar bir araya geldiğinde dijital ortak zekaya ulaşılmış oluyor. 
Bugün artık müşterinin dijitalleştiğinden ve her geçen gün yeni dijital ürün ve hizmetler talep ettiğinden söz ediyoruz. Öncelikle şirketlerde bu değişimi gören ve yakalamak isteyen dijital liderlere ihtiyaç var. Dijital vizyon-misyon-planlama-hedefleri belirleyen liderler dijital yöneticiler ve dijital çalışanları da oluşturmak zorunda. Çünkü iş süreçlerini, ürün ve hizmetleri dijitalleşmenin bir parçası haline getirmeye çalışırken, bunu gerçekleştirecek olan insan kaynağını eski ekonominin içerisinde tutmak başarısızlık getirir.  Bilgi, yetenek, kapasite ve vizyon olarak insan kaynağınız sizin dijitalleşme vizyonunuzu öğrenmeli, benimsemeli ve dijital yeteneklerini artırarak aktif bir katılımcı haline dönüşmeli.
CDO, veri bilimci, sosyal mühendislik, dijital usta gibi yeni iş tanımlarının popüler olacağını göz önüne aldığımızda yeni bir insan kaynakları bakış açısına ihtiyaç olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Konu başlıkları:
 • Dijital dönüşümün dijital liderleri nasıl olmalı?
 • Şirketlerde nasıl dijital organizasyonlar oluşturulabilir?
 • Dijital düşünme metodolojisi
 • Dijital dünyada yeni meslekler; Y ve Z kuşağı istihdamı.
 
 
“Büyük Veri ve Bulut Çözümlerinde Cognitive ile Yapay Zeka Algoritmaları” Teknoloji Platformu
Saklanması ve yönetilmesi gereken dijital veri miktarı her an artıyor. Yapılan araştırmalara göre 2020 yılına kadar dijital içeriğin 4.4 trilyon Gigabayt’tan 44 trilyon gigabayta çıkarak 10 kat büyümesi bekleniyor.
Her geçen gün büyüyen ve göz ardı edemeyeceğimiz veriyi ne yapacağız? Dijital dönüşümün hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmesi için yönetilmesi kolay, ölçeklenebilir, birbirine kolay bağlanabilen, uygun maliyetli bir altyapı sistemine ihtiyaç var. Şirketlerin dijitalleşme sürecinde kesintisiz, güvenilir, uygun maliyetli BT altyapısını sunan bulut bilişim, internet üzerinden hizmet kiralama modelleriyle öne çıkıyor. Bulut bilişim aynı zamanda büyük veriyi yönetecek yeni bir iş modeli ve şirketlerdeki iş modellerini de değiştirmeye aday. 
Teknoloji bugünden itibaren bir adım daha ileri giderek bulut üzerindeki büyük verinin birtakım yapay zeka algoritmaları ile bilişsel (kognitif) analizini yaparak yani beynin işleyişi (zeka) ile bilgisayar arasında bir bağ kurarak akıllı iş sonuçları üretilmesini sağlayacak.
Şirketlerin büyük veri ve bulut stratejilerini nasıl oluşturacaklarını bu Platform Konferası’nda tartışılacak.
Konu başlıkları: 
 • Doğru bir büyük veri stratejisi oluşturmak
 • Büyük veri ile nasıl değer artırılabilir?
 • Büyük veride analitiğin önemi nedir?
 • Büyüyen verinizi buluta taşımanın yolları ve avantajları
 • Bulut bilişimin mimari yapısı ve güvenliği
 • Bulut bilişim hizmet modelleri
 • Büyük veri ile yapay zeka ilişkisi.
 
 
 
 “Dijitalde Siber Güvenlik 4.0 ” Teknoloji Platformu
 
Bilişim teknolojilerinin varlığı, sürekliliği ve verimliliği ne denli güvenli olduklarıyla doğru orantılıdır.
Bu güne kadar verinin ve bilginin güvenliğini konuşuyorduk artık hayatımıza siber güvenlik kavramı hızlıca girmiş ve tepeye yerleşmiş durumda.
 
İş dünyasının temelinde, bilgiye izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişimin, kullanımın, değiştirilmesinin, ifşa edilmesinin, ortadan kaldırılmasının, el değiştirmesi ve hasar verilmesi ve tüm bunlara karşı alınacak güvenlik önlemleri konuşuluyorken bugün tüm bu işlemler dijital dünyaya taşınmış durumda.
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki siber saldırılara ve tehditlere karşı şirketler henüz yeteri kadar hazır değil. Tehditlerle ilgili ön bilgi toplama, tespit ve analiz etme, tehdite müdahale etme aşamalarında şirketler yetersiz kalıyor.
Günümüzde en büyük bilgi güvenliği tehditleri arasında mobil cihazlar başta olmak üzere şirket çalışanlarının hatası veya ihmali hatta bazen kötüye kullanımı sebebiyle henüz güvenliği kesin olmayan teknolojilere hızlı geçiş ve sosyal medyadaki bilinçsiz kullanımı sayabiliriz. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı bu siber tehdit ortamında sürdürülebilir bir siber güvenlik ancak yeni nesil bilgi güvenliği teknolojilerine yatırım yapmakla mümkün olabilir.
Siber Güvenlik 4.0 Teknoloji Platformu’nda dijitalleşen iş yaşamında günümüzü ve gelecekte yeni güvenlik anlayışı ele alınacak.
Konu başlıkları:
 • Şirketler ve kurumlar yeni nesil güvenlik tehditlerine karşı hazırlar mı?
 • Şirketler yeni nesil güvenlik saldırılarına karşı nasıl önlem alabilir?
 • Bilgi güvenliğinden siber güvenlik kavramına geçiş süreci nasıl yaşanıyor; dünyadaki siber güvenlik pazarı hakkında mevcut ve gelecekteki büyüme rakamları nedir?
 • Bilgi güvenliği ve siber güvenlikte güncel tehditler neler, şirketler önceden güvenlik önlemlerini nasıl ve ne şekilde almalı?
 • Şirketler doğru bir siber güvenlik politikası oluştururken önceliklerden yola çıkarak hangi adımları takip etmeli?
 • IoT, giyilebilir teknolojiler gibi gelişmeler siber güvenlik risklerini ne ölçüde artırıyor; buna karşı ne tür önlemler alınabilir?
 
 “Dijital Tıp Devrimleri” Teknoloji Platformu
 
Dijital teknolojiler sağlık alanında yepyeni bir çığır açtı. Temelde teknoloji sayesinde, sağlıkta verilen hizmet kalitesinin ve hizmete erişimin iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması, hasta ve çalışan memnuniyetinin yükseltilmesi, tıbbi hataların azaltılması, iş süreçlerinin kısaltılması, maliyetlerin optimize edilmesi ve cironun artırılması olanaklı hale geldi. Sağlıkta güvenli takip noktasında, güvenli doğrulamayı sağlayan en önemli teknolojilerin başında biyometri geliyor. Biyometrik teknolojilerin kurumlara ve şirketlere sunduğu en büyük avantaj, kimlik dolandırıcılığı ve sahteciliğini önemli ölçüde önlerken; kimlik yönetimi süreçlerindeki operasyonel maliyetleri de en aza indirmesi diyebiliriz. 
Ayrıca sağlığın dijitalleşmesi, kişisel sağlık yönetiminin de önemini artırdı. Kişiselleşen sağlık kavramı; sadece hasta olduğunda sağlık sistemine başvuran ve takip edilmeyen bireyden farklı olarak, kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alan, sağlıklı yaşamaya, hasta olmamaya özen gösteren, sağlık verilerini yanında taşıyan, gerektiğinde hastalığıyla ilgili verilerin sürekli kontrol altında tutulduğu proaktif bir yaklaşımı tanımlıyor.  IoT/giyilebilir cihazlar ve akıllı cep telefonlarımız, hastalığımızın ve iyilik halimizin (wellness) uzaktan takip edilmesini sağlayarak nerede olursak olalım tıbbi verilerimizi internet aracılığı ile doktora gönderdiğimiz,  ilaç alışımızı, egzersiz yapışımızı ve diyetimize uymamızı hastane dışı sağlık kuruluşlarının uzaktan sağlayacağı bir gelecekten söz ediyoruz.
Sağlığın dijitalleşmesi ve kişisel sağlık yönetimi eğilimleri bu platform kapsamında detaylarıyla ele alınacak.
Konu başlıkları:
 • Türkiye sağlıkta dijitalleşmenin neresinde?
 • Dijital hastane, nereye kadar, nasıl?
 • Kişiselleştirilmiş sağlık ne getiriyor, yasal düzenleme boyutu
 • Kişisel sağlık verilerinin gizliliği, mahremiyeti ve korunması
 • Sağlıkta biyometri teknolojilerinin rolü
 • IoT, giyilebilir teknolojiler, mobil, yapay zeka ve robot teknolojileri sağlıkta nasıl kullanılıyor?
 “Dijitalde Mobil İş Devrimi” Teknoloji Platformu
Dijitalleşmenin en önemli sonucu hareketlilik, her an online ve takipte olmak. Hayatımızın vazgeçilmez ve en önemli parçası olan mobilite dijital iş yaşamına yeni modeller kazandırmaya devam edecek. Mobil tabanlı uygulamaların iş dünyasına ve süreçlerine getirdiği yenilikler yaratıcılığın ve inovasyonun da sınırlarını zorluyor.
İşletmeler tarafından bakıldığında mobil tabanlı dijital çözüm süreçlerinde yeni kazanımlar sağladı, yeni platformlarda iş yapma potansiyeli yarattı, yeni iş grupları, meslekler, iş kolları ve ticarette yeni oluşumları beraberinde getirdi. Ayrıca nesnelerin interneti (IoT) teknoloji ve uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte tamamen mobil bir iş ve yaşam ile karşı karşıya kalacağız.
Bu bakış açısıyla, Bilişim Zirvesi kapsamında mobil iş ve mobilitenin geleceği bu platformda konuşulacak.
 Konu başlıkları:
 • Mobil teknolojilerin gelişimi ne yönde olacak?
 • Belli başlı mobil teknolojiler
 • Mobil çözümler hangi sektörlerde nasıl kullanılıyor ve farklılık yaratıyor?
 • Giyilebilir teknolojiler ve IoT, mobil iş pazarını nasıl geliştirip dönüştürecek?
 
“ERP Çözüm Süreçleri” Teknoloji Platformu
 
Kurumsal kaynak planlama olarak adlandırdığımız kurumsal iç çözümleri bütününün çıkış noktası başlangıçta mali ve finansal yönetim, şirket kaynaklarının planlanması ve üretim otomasyonu idi. Ancak dijital dönüşüm ile birlikte ERP sistemleri de ciddi bir kimlik değişimine uğrayarak şirketlerin stratejik yönetimi, gelecek vizyonunu belirleme, rekabet güçlerini ve karlılıklarını artırmada vazgeçilmez iş ortağı oldu.
İnternet ile birlikte gelişen dijital iş dünyasında müşteri merkeze oturdu. Dolayısıyla ERP sistemleri de şirketlerin içindeki sistem odalarından çıkıp mağazada, sokakta, üretim sahalarında kısacası her yerde müşteri nabzını ölçen, analiz eden, raporlayan ve geleceği planlayan bir yapıya dönüştü.
 
 
 
Çağrı Merkezi Platformu
 
Yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş pazarlamanın gelişimiyle birlikte, çağrı merkezleri satış, pazarlama ve tahsilatın yanı sıra müşteri memnuniyeti ile kurumsal itibarı artıran katma değerli yapılara dönüşüyor.
Yeni iş modellerini bünyelerine entegre eden ve dijital dönüşüm sürecin başlatan kurumlar, rakiplerimin bir adım önüne geçiyor. 
Çağrı Merkezi Platformu başlığında T.C. Kalkınma Bakanlığı destekli panelde Türkiye’de Çağrı Merkezi Sektörünün Son Durumu, Geleceği ve Sektörün Aksiyon Planı tartışılacak.
 
Konu başlıkları:
 •   Çok kanallı dijital pazarlamada iletişim merkezlerinin rolü
 • Gelecek yüzyılın  çağrı merkezleri,  dijital dönüşüm ve yapay zeka
 • Yeni nesil müşteri, yeni nesil şirket analizi
 • Rekabette bir adım öne geçmenin formülü
 •  Dış kaynak çağrı hizmetlerinde ekosistemin gelişmesi
 • Çağrı merkezlerinde Fintech’in ulaştığı son nokta.
 
“Dijital Topluma Evrilmek” Teknoloji Platformu
 
Dijital teknolojiler yaşantımızı dönüştürme noktasında mutlaka kendi dijital uygulamalarını doğurmak durumunda. Nitekim yaşadığımız her mekan, dokunduğumuz-gördüğümüz-duyduğumuz, kullandığımız herşeyde dijital kültürü oluşturma ve yerleştirme adına her alanda sayısız uygulama geliştiriliyor. Artık tüm şirketlerin hatta devletin en büyük görevi, müşteriye daha yakın dijital bir kültür oluşturmak diyebiliriz.
Dijital Uygulamalar, bağlantılı bir dünyada yaşamamızı kolaylaştıran uygulama ve çözümlerin bütünüdür.
Konu başlıkları:
 • Nasıl dijital müşteri olursunuz?
 • Markalarınızdan dijital müşteri deneyimi talep edin
 • Sosyal medya fenomeni nasıl olunur?
 • Evinizi ve işyerinizi nasıl akıllı hale getirebilirsiniz?
 • Akıllı alışverişin sırları
 • Dijital vatandaş için dijital devlet uygulamaları ve haklar hukuklar
 • Kişisel bilgilerinizin mahremiyeti ve gizliliğine önem veriyor musunuz?
 • Dijital dünyada yeni saldırı ve ataklara hazırlıklı olun.
 
“Dijital İşler Dijital Kazançlar” Teknoloji Platformu
 
Dijital işler yeni meslekler, yeni girişimler, yaşamımızı dönüştürme noktasında kendini yenileyen olmaktan öteye gidip dijital zihinler yeni kazanç yolları doğuruyor.
Her sahada var olan dijital kültür, bu kültürü oluşturma ve yaşamın içine katma konusunda sayısız uygulama, sayısız işin geliştirilmesine imkan sağlıyor.  Yeni yaşam biçiminde iş dünyası dijitalleşirken, aynı zamanda da yeni dijital bir kültürün parçası olmaktan öteye gidip dijital yaşamın ta kendisini oluşturuyor.
Dijital dünyada, dünyanın her yerinde her dilde istediği ürünü yaratıp, pazarlayabilen ve yaygınlaştırabilen yeni kazanç akımları yaratan metodları, fikirleri, örnekleri, girişimleri yaratıcı bir akımla nasıl buluşturuyorlar…
Konu başlıkları:
 • Dijital dünyada dijital düşünmek
 • Dijital geleceğin üreticisi olmak
 • Nasıl dijital düşünür nasıl kazanırsınız?
 • Girişimleriniz ve markalarınız ile dijital müşteri ekosistemini nasıl birleştirirsiniz?
 • Yeni dünya değil, dijital dünya.
 
 “Yeni Nesil Kentler ve Akıllı Kentsel Dönüşüm” Teknoloji Platformu
 
Çağdaş kent yaşamı deyince artık akla teknoloji ile yönetilen, iş süreçlerinin dijitalleştiği, vatandaşıyla her an her noktadan temas halinde olan akıllı ve yeni nesil yönetimleri anlıyoruz.
Çağdaş ve yaşam kalitesi yüksek akıllı yeni nesil kentler oluşturmak, aynı zamanda ülke refahını artırmanın anahtarı. Bundan hareketle yerel yönetimlerin, üstlendiği bu önemli rolü en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için ekonomik, teknolojik ve sosyolojik yenilikçiliğin kent yaşamına akıllı gelecek tasarımıyla entegrasyonunu gerçekleştirmek durumunda.
Gelecek odaklı yeni nesil kentler oluşturmak için teknolojinin tüm olanaklarından yararlanmak gerekiyor. Mobil teknolojilerden sensör teknolojilerine, fiber internet alyapısından akıllı enerji ağlarına, akıllı ulaşımdan büyük veri ve veri analitiğine, şehir güvenliğinden sağlık temizlik ve çevre düzenlemesine kadar hemen her alanda akıllı teknolojilerin sihirli dokunuşuna ihtiyaç var.
Dijital gelecek odaklı yeni nesil kent kavramı bu tema projesinde ele alınacak.
 
Konu başlıkları:
 • Kentlerin temel gereksinimleri ve bunları karşılayacak teknoloji yaklaşımları
 • Akıllı kent hizmet bileşenleri (Akıllı enerji-su-ulaşım-trafik-sağlık-güvenlik-iletişim-çevre vb. yönetim sistemleri)
 • Yeni nesil kent bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemlerinin akıllı şehirlere katkısı nedir?
 • Akıllı şehirlerde mobilitenin önemi ve yararı
 • IoT, yapay zeka gibi teknolojilerin akıllı nesil kent anlayışına katkıları.
 
 “Entegre Dijital Pazarlamanın Dinamik Yapısı” Teknoloji Platformu
 
Tüketiciler dijital mecraları yoğun olarak kullanmaya başladığından bu yana onlara ulaşmak isteyen markaların pazarlama aktivitelerini dijital dünyaya çevirmeleri kaçınılmaz hale geldi. Dijital dünyada tüketici davranışlarını ve beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek bu kitleye uygun dijital pazarlama stratejileri geliştiren şirketler rekabette bir adım öne çıkıyor.  Günümüzün en popüler dijital pazarlama stratejisi ise en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzerine kurulmuş durumda.
Yeni nesil teknolojiler yeni dijital pazarlama trendlerini oluşturuyor. Bunlar arasında büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, 3D teknolojileri gibi konular geliyor.
Pazarlamanın dijital DNA'sını bu platformda yeniden keşfedilecek.
Konu başlıkları:
 • Dijital pazarlamada çoklu kanal stratejisi
 • Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi oluşturma
 • Yeni nesil tüketici kimliği, Y ve Z kuşağı kim?
 • 360C dijital pazarlama stratejisi
 • Yeni nesil teknolojiler dijital pazarlamayı nasıl dönüştürecek?
 
 “IoT ve M2M'e Hazırlık: Gömülü Sistemler” Teknoloji Platformu  
 
Yaşadığımız dünyada akıllı cihazların sayısı giderek artıyor. Yalnızca bildiğimiz PC, mobil telefon, tarayıcı, yazıcı, televizyon değil saatten hesap makinesine, çamaşır makinesinden mutfak robotuna, ölçüm cihazlarından alarm sistemlerine, otomobillerden oyuncaklara kadar hemen tüm cihazlar akıllı fonksiyonlara sahip olabiliyor. Cihazlara gömülü şekilde yerleştirilmiş bir nevi bilgisayar çipi onu akıllı hale getiriyor.
Özellikle makinelerarası iletişim (M2M) ve nesnelerin interneti (IoT) ile birlikte yeniden popüler hale gelen gömülü sistemler, herhangi bir sistemin içinde yer alan ve o sisteme akıllılık özelliği veren elektronik donanım ve yazılımdan oluşan bir bütünü ifade ediyor.
Geleceğin bağlı dijital dünyasına bizi taşıyacak olan M2M ve IoT uygulamalarına hazırlanmak için gömülü sistemler olmazsa olmaz öneme sahip.
Gömülü sistemlerin yol haritası bu platformda detaylarıyla ele alınacak.
 
Konu başlıkları:
 
 • Dijitalleşmede gömülü sistemlerin önemi ve rolü
 • İşlemci mimarileri
 • Kullanıcı arayüzleri
 • Gömülü yazılımlar
 • Haberleşme teknolojileri
 • Gömülü sistem geliştirme stratejileri
 • Gömülü sistemler ve etkilediği endüstriler.
 
 
 “Dijital Çağın Kadını” Teknoloji Platformu
 
Dijitalleşme ile birlikte kadının iş yaşamında daha aktif ve belirleyici rol üstlenmesi zorunlu hale geliyor. Geleceğin mesleği olarak görünen bilişim sektöründe kadın çalışan oranı, iş hayatında genele göre yüksek ancak kadın ve erkek istihdamındaki fark da göze çarpıyor.
Dijital çağın kadını, dijital geleceğe yürürken iş yaşamında alacağı pozisyon ve atacağı adımlar, kariyer hedefleri ve kişisel gelişimi için yapması gerekenler farklı bir önem kazanıyor. 
 
Aynı zamanda bilişim ve kadın, çift taraflı bir etkileşimi ifade ediyor. Geleceği yakalamak için kadınlarımızın bilgisayar ve teknolojiyle tanışması ve bu teknolojilerden etkin şekilde yararlanmaları artık kaçınılmaz bir zorunluluk. Alışveriş yapan, spor yapan, çocuk yetiştiren, yemek yapan, ev ekonomisini yöneten, kişisel gelişime, sağlıklı beslenmeye önem veren kısacası sosyal yaşamın belirleyicisi olan kadın aynı zamanda dijital hayatın en büyük kullanıcısı konumunda. Sosyal yaşamını dijital uygulamalarla zenginleştirmek isteyen kadınlar için dijital çağ eğitimden sağlığa, girişimcilikten inovasyona pek çok yeni fırsatlar sunuyor.
Konu başlıkları:
 • Bilişimde kariyer yapan kadınlar
 • Dünyada ve Türkiye'de kadın bilişimci istihdamı ve istihdamın artırılması
 • Bilişimde kadın girişimciler/yatırımcılar
 • e-Ticarette kadınların zaferi
 • Ar-ge ve inovasyonda kadının katma değeri
 • Kadın CIO'lardan başarı hikayeleri
 • Kadın yazılımcılar
 • Kadınlar için popüler bilişim meslekleri
 • Bilişim sektöründe çalışan kadınların sorunları
 • Erkeklerin gözünden kadın bilişimciler
 • Bilişim hukuku ve kadın
 • Dijitalleşen dünyada sorumlu kullanıcı olmak
 • Kadınları bilişim okuryazarı yapmak
 • Çalışan anneler için bilişim
 • Estetik, güzellik ve teknoloji
 • Spor
 • Sürdürülebilir sağlıklı yaşam
 • Moda/alışveriş
 • İnternetin fenomen kadınları
 • Bütün kadınların bir web sitesi olmalı
 • Kadınlar için yeni akıllı cihazlar.
 
 “CRM Operasyonlarında Endüstri 4.0” Sosyal Buluşma Platformu
 
Günümüzde şirketler en çok müşteriye yatırım yapıyor. Müşteri beklentileri, sorunlarını ve isteklerini anlamak ve buna uygun ürün ve hizmetler geliştirmek, yeni müşteri kazanmak noktasında teknolojiden yararlanan şirketler, müşteri ilişkileri yönetimine önem veriyor. 
Öte yandan müşteri de giderek dijitalleşiyor. Her türlü dijital ekrandan müşteriye ulaşmayı hedefleyen şirketler onlara rakiplerinden daha etkili en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için kolları sıvamış durumda.
 
Konu başlıkları:
 • Müşteri neden ve nasıl değişiyor?
 • Bugünün müşterisi nerede? Y ve Z kuşağı kimdir?
 • Müşteri odaklı bir organizasyonu nasıl oluşturabiliriz?
 • En iyi müşteri deneyimini oluşturmada CRM’in rolü
 • Dijital müşteriyi büyük veri ile analiz etmek
 • eCRM ile müşteri yönetimi.
 
ERP Komitesi ile Kurumsal Dönüşüm
 
Dünyadaki değişime karşın kendi içinde yenilenme fırsatı bulamayan firmalar için ERP projeleri bulunmaz bir fırsattır. Bu yüzden ERP sistemlerini yalnızca bir yazılım olarak değerlendirip, sunduğu stratejik önemi gözden kaçırmamak gerekir.
ERP Komitesi kendisini Türkiye’nin bilişim vizyonu ve kurumsal dönüşümü için sürekli geliştiriyor. Özellikle ERP, İş Zekası, Veri Toplama, Mobil Çözümler, RAD, Bulut Teknolojiler, MES ve e-Dönüşüm Çözümleri ile yer alacak olan ERP Komitesi, çözüm üreticilerinin yanı sıra, başarı hikayeleri ve Endüstri 4.0 Paneli ile kurumsal çözüm kullanıcısı adaylarına yönelik farkındalık yaratma ve bilgilendirme oturumları düzenleniyor. 
Konu başlıkları:
 • Dijital Dönüşüm
 • Endüstri 4.0 ile ERP ve MES
 • Endüstri 4.0’a Hazır mıyız?
 • e-Dönüşüm’de Yeni Oyuncular: e-İrsaliye ve İhracat Faturası
 • e-Mutabakat
 • Hızlı Yazılım Geliştirme (RAD)
 • Kurumsal Dönüşüm
 • PLM ile CAD ve ERP Entegrasyonu
 • Türkiye’de Verimlilik ve Şeffaflık Düzeyi
 • Türkiye’de ERP ve MES Kullanımı.
 
 
 
 
 
ETİKETLER : 1097

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics