Dosya Bilişim Zirvesi 2016 Özel Dosyası 20 KASIM 2016 / 12:00

Teknoloji ve inovasyon açık olmalı

NOVUSENS İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucu Ortağı Berrin Benli
“İnovasyonun üç temel bileşeninden biri olan teknolojinin her zaman insanın yaşam kalitesini artırma ve mutlu olmasını sağlamada önemli bir araç, bir enstrüman olduğu bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu perspektifle baktığımızda, yeni üretilen teknolojilerin mutlaka bir kullanım modeli içinde denenmesi gerektiğini, bu modellerin etki analizlerinin yapılması gerektiğini ve ölçeklenerek, fayda yarattıkları sonucu elde edilirse eğer yayınlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Aşağıdan yukarıya inovasyonla, vatandaşın tüm süreçlere baştan dahil edilmesiye ve açık inovasyonla, yeni teknolojiler geliştirilebileceğine ve gelişmiş olanların da doğru kullanım şekillerinde yer bulacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla, teknoloji kimin için ve ne için sorusunu hiç aklımızdan çıkarmamak gerektiğine inanıyorum. Teknoloji, insan yaşamının kalitesini artırmaya ve daha mutlu yaşamasını sağlamaya odaklı olmalıdır. Teknoloji ve inovasyon açık olmalıdır. Tek başına teknoloji, insanlığın gelişmesi için yeterli değildir. Teknoloji artık bütüncül ve entegre çözümlerle kullanılmalıdır. Teknoloji, bilim ve tasarımla inovasyonun oluşmasını sağlar. Teknoloji, dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biridir. Teknoloji amaç değil, araçtır. Teknoloji değil, insanı odaklamalıyız.”

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics