e-toplum Bilişime Doğru 29 AĞUSTOS 2010 / 18:00

Bilişim Zirvesi’10, forumlarla farklı konuları gündeme taşıyacak

Bilişim Zirvesi’10, bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi farklı alanların nabzını tutacak forumlar ve en son teknolojik gelişmelerin aktarılacağı İş Çözümleri ve Teknoloji oturumlarına ev sahipliği yapacak. Zirve bu yıl e-Devlet tema gününde ilk kez gerçekleşecek Devletlerarası e-Devlet Forumu ile de bölge ülkelerdeki başarılı e-devlet projeleri ve işbirliği olanaklarını da gündeme taşıyacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirve kapsamında yapılacak olan Yeni Medya Forumu ise yeni iş yapış modelleri ve yeni fırsatların tartışılacağı bir platform sunacak.

Yeni Medya Forumu, yeni iş modellerini ortaya koyacak
Bilişim Zirvesi’10 geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yeni Medya Forumu’na ev sahipliği yapacak. 5 Ekim’de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Internet Advertising Bureau, MOBİLSAD ve IPTV Derneği işbirliğiyle gerçekleşecek Forum, yeni medyadaki son gelişmeler ve yarattığı yeni fırsatlara ışık tutacak. Teknolojinin geliştirdiği iletişim araçları ile tüketicinin yarattığı medya dünyasında iş ve pazarlamanın konumu, sosyal ağlar ve mobil medya konularının tartışılacağı forumda, ele alınacak diğer konular ise şöyle sıralanacak:
* Yeni medyanın iş yapış modelleri
* Yeni medyada para nerede?
* Sosyal ağların iş dünyasına etkisi
* Sosyal medyada nasıl farklılaşabilirsiniz
* IPTV ve geleceği
* Dijital içeriğin dağıtım modelleri

e-Devlet projeleri için bölgesel işbirliği fırsatları, Devletlerarası e-Devlet Forumu’nda konuşulacak
Bu yıl Bilişim Zirvesi’nde ilk kez gerçekleştirilecek etkinliklerden biri de 5 Ekim’de gerçekleştirilecek olan Devletlerarası e-Devlet Forumu olacak. Birbiri ile bütünleşmiş, etkin, şeffaf ve basitleştirilmiş iş süreçlerine sahip bir yapılanma gerektiren e-Devlet uygulamaları konusunda çevre ülkelerde yapılan başarılı projelerin aktarılacağı etkinlikte bu konuda işbirliği ve teknoloji transferi olanakları da gündeme taşınacak. İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Dubai, Moldova, Arnavutluk vb ülkelerden e-devlet liderleri ve kamu görevlilerinin katılımıyla gerçekleşecek forumda e-devlet uygulamalarının sayısal uçurumun giderilmesi ve bölge barışının sağlanmasındaki katkısına da değinilecek. Başbakanlık E-devlet Danışma Grubu’nun ve DPT Bilgi Toplumu Daire Başkanlığı’nın desteği ve katılımıyla düzenlenecek forumun ana başlıkları ise şöyle sıralanacak:
* Türkiye’de e-devlet vizyonu ve gelecek on yıl hedefleri
* Bölge ülkelerinin e-devlet politikaları ve uygulamaları, hedefleri
* Ülkelerarası e-devlet projelerinin paylaşımı ve işbirliği olanakları.

İş ve Teknoloji Oturumları, iş çözümlerinde en yeni teknolojileri yansıtacak
Bu yıl farklı alanlarda en yeni teknoloji çözümlerinin Bilişim Zirvesi katılımcıları için aktarılacağı adres, yine İş Çözümleri ve Teknoloji Oturumları olacak. Etkinlik, iş ve teknoloji yönetici ve uzmanlarının vizyonlarını geliştirerek, en son teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayacak. İş Çözümleri ve Teknoloji oturumları olarak iki ayrı başlıkta gerçekleşecek etkinlik, otuzdan fazla konuda teknoloji gündemine ışık tutacak. Etkinlikte yer alacak konu başlıkları ise şöyle sıralanacak:

İş çözümleri oturumları:

• Gelecek nesil iş zekası ve performans yönetimi
• Kurumsal kaynak planlama: Her an, her yerden üretimi yönetmek
• Pazarlama 2.0: Sayısal müşteri bilgisi ve değeri oluşturmak
• İş süreçlerinde dış kaynak kullanımı ve SaaS
• Bilgi ve Doküman Yönetimi
• Risk yönetimi sistemleri
• Coğrafi Bilgi Sistemleri
• Yeni nesil çağrı merkezi çözümleri
• AB fonlarından nasıl yararlanmalıyız?

Teknoloji oturumları:

• Bilgi güvenliği
• Kurumsal mobil teknolojiler
• Ağ teknolojileri
• Sanallaştırma
• Genişbant teknolojileri
• Tümleşik iletişim (unified communications)
• Mobil navigasyon ve lokasyon bazlı servisler
• Bulut bilgiişlem (cloud computing)
• Fiber optik teknolojilerin geleceği
• Akıllı ev-ofis teknolojileri

Bilişim Zirvesi’10 Forumları
*Yeni Medya Forumu , 5 Ekim Salı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
* Devletlerarası e-Devlet Forumu, 5 Ekim Salı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

İş hacmi CeBIT Bilişim Eurasia’da büyüyecek

Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda dünyaya açılan ticaret kapısı CeBIT Bilişim Eurasia, bu yıl iş dünyasına yönelik olarak artan iş organizasyonları ve yeni bölümleri ile etkili bir iş platformu sunacak. Geçen yıl fuara katılımcı şirketlerin gerçekleştirdiği 5 milyar avro civarında olan iş hacminin  bu yıl 6 milyar avroya çıkarılması hedefleniyor.
6-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuar, bu yıl farklı organizasyonlarla fuara gelecek iş heyetlerini de ağırlamaya hazırlanıyor.  “Anadolu VIP Heyeti” çerçevesinde Anadolu’daki sanayi ve hizmet sektörlerinin önde gelen şehirlerindeki şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ağırlanacağı fuarda, şirket çalışanları ve orta düzey yöneticiler de illerin Sanayi ve Ticaret Odaları ile koordineli olarak fuara getirilecek. Bu yıl ilk kez gerçekleşecek “b2fair Matchmaking” organizasyonu ise oluşturulacak özel bir alanda katılımcılar, fuarı ziyaret eden satın alma yetkilileri ve karar vericilerle yüz yüze görüşme ve anlaşma olanağı sunacak.

Akıllı kentler ve akıllı yaşam kavramı öne çıkacak

Bu yıl CeBIT Bilişim Eurasia’da kişi ve kurumların günlük hayatta yaşam kalitesini değiştirecek olan “Akıllı Yaşam Konseptleri” bölümü ön plana çıkacak konulardan birisi olacak. Bu kavram çerçevesinde “Akıllı Kentler”, e devlet ve e-belediye hizmetleri 5. salonda oluşturulacak özel bir bölümde ele alınacak. İçinde bir forum alanı ve seminer salonu da bulunan bu bölümde, sektör duayenlerinin de katılımları ile gerçekleştirilecek olan panel ve seminerler ile yakın gelecekte hepimizin hayatını etkileyecek olan akıllı yaşam kavramları ele alınacak. 6. salonda ise belediyeler ve kamu kurumlarının gerçekleştirdikleri e-dönüşüm projeleri ve teknolojik uygulamaları kamu ile buluşacak. Türkiye’nin 81 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden davet edilen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de, fuar alanında Akıllı Kentler / Smart Cities uygulamaları ve dönüşümleri hakkında bilgi alma olanağı da bulacak.
ETİKETLER : Sayı:786

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics