e-toplum Bilişime Doğru 22 TEMMUZ 2012 / 12:44

Bölgenin bilişimde buluşma noktası

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, sponsoru oldukları ICT Summit Eurasia–Bilişim Zirvesi’12 etkinliğinin bölgede bilişim sektörünü biraraya getirdiğini söyledi.

İş ve teknoloji dünyasının bölgedeki en etkin buluşma platformunu oluşturan ICT Summit Eurasia - Bilişim Zirvesi’12, bu yıl 11-13 Eylül 2012 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Etkinliğin ana sponsoru bu yıl da Vodafone. Birçok Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) başta olmak üzere ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) desteği ile önemli bir güçbirliğini ortaya koyan, tarihinin en büyük desteğini alan zirve, bu yıl da önemli konuşmacıları katılımcılarla buluşturacak.
İnterpromedya Genel Müdürü Güldane Taşdemir, zirvenin, bu yıl 30 ülkeden katılımcıyı ağırlayacağını vurguladı. Çevre ülkelerle işbirliği ve teknoloji transferi adına yine önemli bir platformu hayata geçireceklerini belirten Taşdemir’e göre, Türkiye’nin çevre ülkeler nezdinde bir bilişim üssü olması adına öncü olan zirve, böylece önemli misyon yükleniyor. Zirve kapsamında eşleştirme-buluşturma toplantıları işbirliklerinin gelişmesi adına önemli bir fırsat olacak. Taşdemir, etkinlik kayıtlarında Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Balkan ülkeleri ile Avrupa ülkelerinden yoğun ilgi olduğunun da altını çizdi.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de, Bilişim Zirvesi’ni, sınırları aşan, geniş bilgi birikimi ve uzmanlığı bir araya getiren, Avrasya’nın bilişim odağı haline gelmiş bir platform olarak tanımladı. “Her yıl bu çatı altında Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi için gerekli yol haritalarının çizilmesine yönelik vizyonlar paylaşılıyor, sektörümüzün sağlıklı büyüme göstererek, Türkiye için daha fazla katma değer yaratması adına atılması gereken adımlar tartışılıyor” diyen Süel’e göre, özellikle 2023 yılına yönelik hedefler ışığında Bilişim Zirvesi, bu projeksiyonlara ulaşmada sonuç odaklı hedeflerle desteklenmiş stratejilerin belirlenmesi, bunların başarıyla uygulanmasını mümkün kılacak işbirliklerinin başlaması açısından önemli. Süel, şöyle devam etti:
“Uluslararası boyutta bir teknoloji ve iş gündemi yaratan bu platform, potansiyeli yeni işbirliği fırsatları için kullanmak ve sektörde yeni değerler yaratmak adına önemli bir fırsat. Bilişim Zirvesi’nde gündemimizi mobil iletişim teknolojileri ile toplumsal hayatta yaratılabilecek büyük dönüşüm oluşturacak. Çok uluslu yatırım profiline sahip grubun üyesi olarak, Türkiye’nin bilişimde hizmet ihraç edebilecek yeni bölgesel merkez olabileceğine olan güvenimizi ve düşüncelerimizi kamuoyuyla ve diğer paydaşlarla tartışmaya açmak istiyoruz.”

Dünya devleri İstanbul’da
ICT Summit Eurasia - Bilişim Zirvesi’12’nin bu yılki teması, ‘Next Step / Sonraki Adım’. Taşdemir, bu temanın altında yatan mesajı, “Teknolojide son yıllardaki hızlı gelişim, tüm endüstrilerde birkaç yıl sonrasını değil, yarını konuşmayı gerekli hale getiriyor. Biz de bilişim teknolojilerinin içinde bulunduğu telekom, sağlık, savunma ve finans başta olmak üzere, aslında tüm endüstrilerde bir sonraki adımı konuşacağız” sözleri ile özetledi. Zirvede, alanında uluslararası bazda önemli yere sahip isimler konuşmacı olarak yer alacak. Taşdemir bu başlıkta “Kutsal Ekonomi” kitabı ile uluslararası farkındalık yaratan Charles Eisenstein’a dikkat çekti. Ayrıca Alcatel-Lucent’in Ar-Ge üssü olan Bell Laboratuvarları Başkanı Dr. Jeong-Hoon Kim, IBM Zürih Araştırma Laboratuvarı Direktörü Dr. Matthias Kaiserwerth, Samsung Electronics’in Kıdemli Başkan Yardımcısı Bum-Coo Cho konuşmaları ile etkinlikte olacak.
Bu yılki zirve teması ‘Sonraki Adım’ etkinlikleri ile, Türkiye’nin bilgi toplumu olabilmesi amacıyla günlük hayatımıza değinen konular, ulusal ve uluslararası konuşmacılarla, toplantı ve etkinlikler şeklinde ele alınacak.  STK’larla sektör geliştirme forumları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda ‘Akıllı Şehir İstanbul’, ‘Ulusal Bilgi Güvenliği ve Siber Savaşlar Forumu’na ek olarak, ‘Teknolojide Sıcak Konular’, ‘Uygulamalarda Sıcak Konular’, ‘Bilişim Sektörünü Geliştirme Forumları’nda detaylı içeriklerde oturumlar olacak. Taşdemir, zirvenin ilk günü düzenlenecek ödül töreni ile ilgili de şu detayları paylaştı:
“Amacımız işbirliklerinin teşvik edilmesi ve bu amaçla, bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ICT Summit Eurasia Ödülleri, 11 Eylül’de sahiplerini bulacak. Ödüllerin hedefi; bilişim şirketlerinin sınır ötesi işbirlikleri ve ortaklaşa girişimler ile gerçekleştirdikleri başarılı projelerin yine kamuoyu gündemine taşınmasını sağlamak.”

Bilişim Zirvesi ‘12 için güçlü destek

Birçok bakanlık ile, yerli ve yabancı birçok sivil toplum kuruluşu Bilişim Zirvesi ‘12 için önemli bir güçbirliğine imza atıyor.
• TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
• TC Avrupa Birliği Bakanlığı
• TC Ekonomi Bakanlığı
• TC Sağlık Bakanlığı
• Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)
• Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
• İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları
Birliği
• Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
• ENDEAVOR
• European Telecommunication Network Operators (ETNO)
• Samena Telecommunication Council (SAMENA)
• Bilim Kahramanları Derneği
• E-Ticaret Siteleri ve İşletmecileri Derneği (ETİCAD)
• Elektronik Ticaret İşletmeleri Derneği (ETİD)
• Marmara Teknogirişim Derneği
• Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği(MOBİLSAD)
• Türkiye Bilişim Derneği (TBD)
• Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)
• Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve
Sektörel Araştırmalar Derneği (TEDER)
• Türkiye Elektronik Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TESİD)
• Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER)
• Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)
• Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED)
• Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)

Güncel başlıklarda tüm detaylar forumlarda

Mobilişim + Telekom başlıklı toplantıların konuşmacıları arasında Uluslararası Telekom Birliği (ITU) Telekom Standardizasyon Bürosu Direktörü Malcolm Johnson, Arap Regülatörler Birliği Başkanı ve Lübnan Regülasyon Kurumu Başkanı Dr. Imad Hoballah, SAMENA CEO’su Tom Wilson, Telefonica Brüksel Müdürü Alfredo Acebal gibi isimler var. Finans sektörünün sonraki adımı toplantılarına Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın ve bankaların üst düzey yöneticileri katılacak. Sosyal medya etkinliklerinin konuşmacıları arasında Forrester Research E-İş ve Kanal Stratejileri Başkan Yardımcısı Benjamin Ensor var. Sağlık sektörü ile, e-Ticaret ve m-Ticaret de zirvenin önemli başlıkları. Savunma başlığında ise Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Tayfun Acarer konuşma yapacak, SSM, STM gibi kurumların yetkilileri yer alacak, bilgi güvenliği stratejileri ve siber savaşlar ele alınacak.
ETİKETLER : Sayı:881

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics