e-toplum Bilişime Doğru 26 EYLÜL 2010 / 18:00

Bölgesel bilgi ve iletişim platformu Bilişim Zirvesi’10 için geri sayım başladı

Ana Tema Konferansları
Bilişim Zirvesi’10, Ana Tema Konferansı ile küresel sorunları gündeme taşıyacak, küresel bakış açıları sunacak. Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen Bilişim Zirvesi’10,’da “Oyun Yeniden Başlıyor” başlıklı Ana Tema Konferansı, dünyanın küresel iklim değişikliği, enerji tasarrufundan ekonomik coğrafyaların değişimine, sayısall güvenliğe ve sanal toplamlarda oluşan yeni bulut kültürüne ve yeni inovasyon biçimlerine uzanan küresel konuları gündeme taşıyacak. Konferans, oluşan yeni dünya düzeninde oyunun kurallarını küresel bakış açılarından ve uzmanların penceresinden yansıtacak.
Tema Konferansları
Bu yıl 5 Ekim’de, Telekom, e-Sağlık/Tele Sağlık, Savunmada Bilişim ve Finansta Bilişim başlıklı tema konferanslarına paralel olarak ev sahipliği yapacak olan Bilişim Zirvesi’10, her alanda özel sektörden üst düzey yetkililer ve kamunun katılımıyla sektörlerin gelecek senaryolarını çizecek.
Telekom Konferansı
Telekomünikasyon sektöründe dördüncü nesil iletişimin geleceği ve acil durum haberleşme sistemlerine dair ipuçlarını gündeme taşıyacak olan konferans, genişbant teknolojinin toplumların dönüşümündeki etkilerine de farklı panellerle ışık tutacak.
Panel başlıkları
l Acil Durum ve Kamu Güvenliği Haberleşmesi
l Telekomda Atılımcı Düzenleme ve Standardizasyon
l Genişbant teknolojileri dünya refahına nasıl katkıda bulunacak
e-Sağlık/Tele Sağlık Konferansı
Bu yıl, birey merkezli sağlık kavramından yola çıkılarak oluşturulan e-Sağlık/Tele Sağlık Konferansı’nda elektronik hasta kayıtları ve uzaktan erişimden evde bakıma, hasta yönetimi ve hizmet kalitesinden mobil sağlığa uzanan yelpazede projeler ve yasal düzenlemeler hem kamu yetkilileri hem konunun uluslararası uzmanları tarafından ele alınacak. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ekrem Atbakan’ın da konuşmacı olacağı Konferans’ta, Oracle Doğu Avrupa Sağlık Sektörü İş Geliştirme Direktörü ve Vodafone Sağlık Çözümleri Başkanı da en güncel uygulamalar konusunda bilgi verecek.
Panel başlıkları
l Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri’nde Neredeyiz?
l Başhekimler Başarı Hikayelerini Anlatıyor
l Birey Hasta Merkezli Sağlık Uygulamaları ve Bilişimin Rolü
l Bilişimle Sağlıkta Bakım Kalitesini Yükseltmek
Finansta Bilişim Konferansı
Türk finans sektörünün sergilediği güçlü yapıda, teknolojinin yerinin sorgulanacağı ve Bankalar Birliği Başkanı Ersin Özince’nin açılışını yapacağı konferans, gerçekleştirilen panellerle finans sektöründe gelecek on yılı sorgulayacak. 21. yüzyılda yeni finansal hizmetler, kanallar, araçlar başlığında gerçekleşecek panelin konuşmacıları arasında Akbank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Özlü, Yapı Kredi Bilgi Teknolojileri Başkanı Cahit Erdoğan, İş Bankası Bilgi Teknolojileri, Operasyonlar ve Alternatif Dağıtım Kanallarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran ve Garanti Bankası Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Hüsnü Erel yer alacak.
Panel başlıkları
l 21. yy’ın İkinci On Yılında Kullanıcı Gereksinimlerine Uygun Finansal Hizmetler
l Bireysel bankacılıkta ve ödeme teknolojilerinde bizi neler bekliyor?
Savunmada Bilişim Konferansı
Savunma sanayi çözümlerinin sivil hayata uygulanması başlığının öne çıktığı konferans, siber güvenlik, ağ destekli yetenek alanında yapılan çalışmaları gündeme taşıyacak. Savunma Sanayi Müsteşarı Murad Bayar’ın katılımıyla gerçekleşecek konferans, iki panele de ev sahipliği yapacak.
Panel başlıkları
l Ağ destekli yetenek; kritik tesis, ve altyapıların güvenliği
l Savunma çözümlerinin kamu ve özel sektöre uyarlanması

Charles Leadbeater:
“İnovasyonun başlangıcı merak ve kriz”

Bilişim Zirvesi’10’da “Oyun Yeniden Başlıyor” temasıyla gerçekleşecek olan Ana Tema Konferansı’nın ağırlayacağı düşünürlerden biri de yılın en iyi iş fikrini üreten kişi olarak ödül alan Charles Leadbeater olacak. Özellikle sanal dünyada oluşan sanal toplulukları ve kültürleri inceleyen Leadbeater, Bilişim Zirvesi’nde bulut kültürü temasıyla internet ortamında oluşan tüketici ve üretici profilinin ortaklaşa neler başarabileceğinin ipuçlarını verecek. Leadbeater’ın inovasyon ve yenilikçi düşünce ile ilgili saptamaları ise şöyle: “İnovasyon açısından önemli olan tüketici hakkında meraklı olmak, asıl önemli olan ise tüketicilerin ürünleri nasıl kullandıkları değil, hayatlarını nasıl geliştirmek istediklerini bilmek. İnovasyonun diğer bir kaynağı da kriz. İnovasyon hiçbir zaman, fikir sahibi olmak demek değildir. Belirli bir temele dayalı olup, yeni fikirler üretmektir. En elverişli olanı seçmektir.”

Bilişim Zirvesi’10 Genel Program
Ana Tema Konferansı
“Oyun Yeniden Başlıyor” 4 Ekim
Tema Konferansları
Telekom 5 Ekim
e-Sağlık/Tele Sağlık 5 Ekim
Savunmada Bilişim 5 Ekim
Finansta Bilişim 5 Ekim
Forumlar
Devletler Arası E-Devlet Forumu 5 Ekim
Yeni Medya Forumu 5 Ekim

Özel Etkinlikler
Kaspersky IT Security Day 5 Ekim

Oturumlar
İş ve Teknoloji Oturumları 4-5 Ekim
Yeni Nesil İş Zekası Dünyası ve
Son Eğilimler 4 Ekim
Bütünleşik İletişim 4 Ekim
İş Dünyasında Müşteri Deneyimi 4 Ekim
Bilginin Güvenli Yolculuğu 4 Ekim
Akıllı Bilgi ve Belge İşleme 5 Ekim
Dijital Ev Teknolojileri ile
Evler “Akıllanıyor” 5 Ekim
Bilişimde Modüler
UPS Uygulamaları 5 Ekim

Forumlarla farklı konular gündeme gelecek
Devletlerarası E-Devlet Forumu
Zirve bu yıl, ilk kez gerçekleşecek ve bölge ülkelerdeki başarılı e-devlet projeleri ve işbirliği olanaklarını gündeme getirecek olan Devletler Arası e-Devlet Forumu’na ev sahipliği yapacak. Bölge ülkelerden de katılımcıları ağırlayacak olan konferans, fikir alışverişine de olanak sağlayacak.
Panel başlıkları
l Türkiye’de e-Devlet Vizyonu ve Gelecek On yıl Hedefleri
l e-Devlet Örnekleri Sunumları
l Bölge Ülkelerinin e-Devlet Politikaları Uygulamaları
Yeni Medya Forumu
Yeni medyanın yarattığı fırsatlar ve yeni medyadaki son gelişmelerin ele alınacağı ve Interactive Advertising Bureau Başkanı Levent Erden’in konuk konuşmacı olarak katılacağı Yeni Medya Forumu, yeni medyada iş ve pazarlamanın konumu, sosyal ağlar, IPTV ve mobil medya konularının tartışılacağı bir platform sunacak.
Panel başlıkları
l Türkiye’de Yeni Medyanın Konumu, Fırsatlat, Tehditler
l IPTV’nin Hukuki, Teknik ve Pazar Geliştirme Açısından Bugünü Ve Geleceği
ETİKETLER : Sayı:789

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics