e-toplum Bilişime Doğru 05 EYLÜL 2011 / 01:00

İş dünyasına yeni kuşak strateji reçetesi

Günümüz iş dünyası için Y kuşağını doğru algılamak çok önemli. Hem çalışan hem tüketici olarak bugünün iş dünyasında konumlanan Y kuşağı, aynı zamanda satış, pazarlama ve insan kaynağı stratejilerinin de ana hedefi. Genel olarak iletişim, medya ve sayısal teknolojileri yoğun kullanımları ve politik tavırsızlıkları ile ayrıştırılan bu kuşak, tüm kurumlar açısından pazarlama ve gelecek stratejilerini oluşturmada anahtar bir role sahip.

Çalışan ve tüketici olarak milenyum kuşağı olarak da adlandırılan Y kuşağını anlamak iş dünyası için çok önemli. Hem çalışan hem tüketici olarak bugünün iş dünyasında konumlanan Y kuşağı, aynı zamanda satış, pazarlama ve insan kaynağı stratejilerinin de hedefi. Dünya çapındaki en ünlü konuşmacılardan biri sayılan Michael McQueen’in de, bu konuda iş dünyasını ilgilendiren önemli saptamaları ile tanınan bir Y kuşağı uzmanı. Tüketici olarak, Y kuşağını deneyim odaklı seçici, marka bilinçli, vefasız ve fiyat duyarlı, çalışan olarak  ise esneklik arayan ve  bürokrasiye dayanamayan bireyler olarak olarak tanımlayan McQueen ile konuk konuşmacı olarak 3 Ekim’de İstanbul’da iş dünyasına önemli mesajlar vereceği ICT Summit Eurasia Bilişim Zirvesi’11 öncesinde konuştuk. McQueen’le Y kuşağı ve bu yeni nesle göre iş dünyasının satış ve pazarlama stratejileri  üzerine yaptığımız söyleşi ilgi çekici noktalar ortaya koydu.
Y kuşağı dediğimiz milenyum kuşağı bugünün hem  tüketicisi hem de çalışanı. Bu nedenle iş dünyası için hem satış-pazarlama hem de insan kaynağı stratejilerinin odağı.

Peki sizce Y kuşağının karakteristik özellikleri neler? Farklı iki kimliğiyle nasıl bir profil çiziyor bu kuşak?
Y Kuşağı, genellikle teknoloji bağımlısı, kendine aşırı güvenen, sabırsız, haddini bilmez-kendinden çok emin  ve saygısız olarak olarak tanımlanıyor. Bu tür eleştiriler, bu grubun bir bölümü için geçerlidir, aslında sessiz çoğunluğu temsil etmemektedir. Y kuşağının tutum ve beklentileri kendilerinden büyük kuşaklar onlarla aynı yaştayken gösterdikleri tutum ve beklentilerinden çok farklı. Burada önemle fark edilmesi gereken nokta, Y kuşağının bir çok olumlu özellik de taşıdığıdır. Bu kuşağın fertlerinin çoğu, esnek, adaptasyon yeteneği yüksek, iyi eğitimli, sosyal farkındalık sahibi ve pek çok yönden oldukça korkusuzlardır. Haklarını bilirler, otoriteyi sorgularlar ve ilgisiz veya adaletsiz olan ile mücadele ederler. Aslında bu duygulara eski kuşaklarda aynı yaşlarda sahiptiler ancak bunları ifade edip söyleyecek kadar kendilerine güvenleri yoktu. Tüketiciler olarak, Y Kuşağı, deneyim odaklı seçici, marka bilinçli, vefasız ve fiyat duyarlıdır.

”Tüketiciler olarak, Y Kuşağı, deneyim odaklı seçici, marka bilinçli, vefasız ve fiyat duyarlı”

Y kuşağının tüketim ve çalışma şekli alışkanlıkları ne?
İşyerinde, Gen Y esneklik, çeşitlilik, yetkilendirme ve toplum bilinci değerlerini taşımaktadır. Tüketici olaraksa, kendi kimlikleriyle uyumlu ve bu kimliği geliştirdiğini düşündükleri markalardan etkilenirler. Aynı zamanda seksi, otantik ve dünyayı hafife alan bir tarzları vardır.

Şirketlerin bu kuşağı anlaması için nasıl bir bakış açısına sahip olması gerekiyor?
İlk anahtar, kuşak çatışması için köprü oluşturmanın kültür çatışması için gerekli olan köprüden farkı olmadığı bilgisine sahip olmaktır. Anahtar, farklı dünya görüşleri ve algılarının daha iyi ya da kötü olmadığını kabul edip sadece farklı olduğunu bilmektir. Gen Y daha önceki kuşaklarda da olduğu gibi, büyüdüğü dönemin ürünüdür.  Tutumlarını sadece şu anda içinde bulundukları yaş grubunun geçici bir durumu olarak değerlendirmemek gerekir. Bu kuşağın sahip olduğu özellikler, tüm hayatları boyunca taşıyacakları temel değer ve inançlarıdır.
Y kuşağının insan kaynağı stratejileri açısından da önemli olduğunu biliyoruz. Şirketlerde üç farklı kuşağın varlığından sözediyorsunuz. Biri şu anda işi bırakmayan hala yönetici kademesinde olan 40’lardan 60’ların ortasına kadar olan kuşak, diğeri  70’ler ve 80’leri kapsayan X kuşağı ve 80 sonrasını içine alan Y kuşağı.

Sizce bu tabloda  Y kuşağının çatışması daha çok hangi kuşakla olacak? Dijital dünya ile geleneksel dünyanın arasında kalan X kuşağı, sizce  Y kuşağı için nasıl konumlanacak?
Organizasyonlarda en sık yaşanan çatışma Gen X ve Gen Y arasında  görülüyor. Bunun nedeni Gen Y’ nin genellikle Boomerlar’ın (40 ile 60’lı yılların ortası arasında doğan kuşağa Baby Boomers deniyor.) Onlar, her ne kadar “Y kuşağını” asap bozucu bulsalar da, bir noktada, onlara bu şekilde hayata bakmayı ve düşünmeyi öğretenin kendileri olduğunu anlarlar . Gen X, kuşak çekişmelerinde-çatışmalarında genellikle kendisini dışlanmış hisseder. Çünkü onlar tipik olarak Gen Y ve Baby Boomer nüfusundan daha az sayıdadırlar. Bu dışlanma hissi genellikle Gen X mensuplarının Boomers ve Gen Y kuşağından olanlara daha çok alınmasına ve gücenmesineyol açar.

Peki Y kuşağı gerçeği sizce şirket stratejilerine nasıl yansıyor?
Bir çok şirket, Gen Y kuşağı çalışanlarını mutlu ve motive edebilmek için bir işyerinde şunlara sahip olunması gerektiğini fark etmiş durumda. Bunlar çalışma saatlerinde esneklik, çalışma ortamı ve iş kıyafetlerinde rahatlık, gençlerden “her zaman bu şekilde yaparız” gerekçesiyle itaat beklemektense  süreçlerin nedenlerini paylaşma ve açıklamayı kapsayan sonuç odaklılık var. Bunun dışında GenY ilişki- güdümlüdür.  Topluluk olma ve ait olma arzusundadır. Ne kadar çok kuruluş topluluk bilinci oluşturursa o kadar sadık Gen Y oluşur. Bir başka özelliği ise hızlı ve tempolu oluşlarıdır. Pek çok kuruluş, Gen Y’ yi meşgul ve motive etmek için yeterince hızlı hareket edemez. Yaratıcılığı ve innovatif olmayı boğan-engelleyen kapsamlı bürokrasi bu grubun hızlıca kapanmasına neden olacaktır.
ETİKETLER : featured Sayı:836

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics