Bircom 21 ŞUBAT 2014 / 11:31

Telefon santralınızda dolandırıcılığı engelleyin!

Kurumlar tümleşik iletişim platformlarının güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılık tehditlerine karşı koyabilmek için anlaşılır ve alanında uzmanlaşmış çözümlere ihtiyaç duyuyorlar.

Kurumsal iletişim sistemlerinin bütünleşmesi birçok boyutta gerçekleşiyor. İlk ve en yaygın uygulanan yakınsama ses ve veri şebekeleri arasında yaşanıyor. Artık hem ses hem veri aynı fiziksel altyapı üzerinde bazı mantıksal ayrımlar ile koşmaya başladı. Kurumların ses trafiği de hedeflenen ek verimlilikler ile VoIP teknolojisi üzerinden IP tabanlı olarak sağlanıyor. Tümleşik iletişim platformları (Unified Communication - UC) ile bu kullanım her geçen gün artarken yanında yeni güvenlik tehditlerini de birlikte getiriyor.

Tümleşik iletişim platformlarının uygulamasında güvenlik riskleri karşısında alınacak önlemlere gerekli önem verilmiyor. Bunun yanında, güvenlik tehditleri için geleneksel veri güvenliği çözümleri ya yetersiz kalıyor ya da bu sistemler ile yapılması gereken çok katmanlı uygulamalar kabul edilebilir maliyetlerin çok üstünde kalıyor. Özellikle akıllı telefon ve tablet gibi geleneksel PC kullanımından daha düşük güvenliğe sahip cihazların kurumsal iletişimde mobilite ile daha fazla kullanım bulması riskleri artırıyor.

Nasıl dolandırıyorlar

Santraller üzerinden yapılan dolandırıcılık, sanıldığından daha az teknik bilgi gerektiriyor. Örneğin, kötü niyetli kişiler internetten kolayca edinebildikleri yazılımlar ile genel bir tarama yapıp, güvenlik açığı bulunan internete açık santralleri kullanıyor ve kendi adlarına açtıkları bir ücretli servis numarasına arama yaparak, sadece bir hafta sonu süresince, her boyutta kurum için anlamlı olabilecek zararlara neden olabiliyorlar. Bu durum, kurumların kendi alanında uzmanlaşmış tümleşik iletişim güvenlik ve dolandırıcılık engelleme çözümleriyle anlaşılır risk yönetimine duydukları ihtiyacı artırıyor.

Çözüm VibeSec Vigilance

Kurumsal iletişime yönelik güvenlik tehditlerine çözüm bulmak amacıyla kurulan VibeSec Ltd., 2009 yılından beri geliştirdiği VibeSec Vigilance™ UC güvenlik çözümü ile iletişim sektöründeki tümleşik iletişim güvenliği ve dolandırıcılık engelleme alanında sektör lideri olarak anlaşılır ve alanında uzmanlaşmış bir çözüm sunuyor.  VibeSec Vigilance çözümünün içerisinde IP santral ve tümleşik iletişim platformunuzun güvenliği için temel maddi zarar kaynağı olan ücretli arama dolandırıcılığı, müşteri iletişiminin ve fikri hakların gizliliği ve yasal regülatif gereklilikler ile uyumluluk için ihtiyaç duyulabilecek tüm özellikler tek bir elden sunuluyor. Aralarında Deutsche Telekom’un sermaye yatırım kolu olan T-Venture’un da bulunduğu güçlü yatırımcıların da desteğini alan VibeSec, Cisco UCM platformu için güvenlik çözümü olarak sertifikalandırılması sonrasında, Avaya UC platformu için de DevConnect sertifikası sürecini kısa süre içerisinde tamamlayacak.

VibeSec Vigilance, IP Telefon şebekenizi hacking, saldırı, dinlemeler, çağrı kaçırma, kimlik hırsızlığı ve servis kesintisi karşısında korur. Bu amaçla varsayılan şifreleri ve riskli yapılandırmaları algılamak, yetkisiz cihazların ve telefon yazılımlarının otomatik olarak karantina altına alınması gibi önlemleri gerçekleştirir. Telefon sistemlerinde en yaygın maddi zarar kaynağı olan ücretli harici arama dolandırıcılığı, sesli e-posta dolandırıcılığı, robot operatör dolandırıcılığı ve tümleşik iletişim sistemlerine yönelik dolandırıcılıkların gerçek zamanlı olarak belirlenmesini ve önlenmesini sağlar.

Vibesec Vigilance, güvenlik açıkları gerçekleşmeden engel olmak için, kurum politikalarının tümleşik iletişim sistemi üzerindeki uygulanma durumunu kontrol etmek, anormal telefon kullanımlarını belirlemek ve UC şebekesi içerisindeki cihazların envanter takibi gibi ayrıntılı özelliklere sahip bulunuyor. Çözümün kullanışlı arayüzü ise, tüm içeriğin kurum içerisindeki diğer departmanlar ve yöneticiler tarafından anlaşılır raporlar ile sunulabilmesini sağlıyor.

Türkiye’de ana dağıtıcısı Bircom ve iş ortakları ile çözümlerini pazara sunan VibeSec, güvenlik çözümünü kurumsal telefon altyapınızda herhangi bir değişiklik gerektirmeden, şeffaf bir şekilde sistemin takip edebilmesini sağlayıp ürünü deneyebilmenizi de mümkün kılıyor.

 

 
ETİKETLER : Bircom

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics