Bilişim Dünyası BT Sağlık 18 ARALIK 2009 / 15:22

Herşeyin başı teknoloji

Sağlık, teknolojinin gelişiminden en fazla payını alan sektörlerden biri. Gelişen teknolojiler sağlık sektöründe tanı, tedavi ve hasta bakım süreçlerini çok daha kaliteli hale getirirken hata payını en alt seviyeye indiriyor. Diğer bir önemli etki ise sağlık kuruluşlarında yürüyen iş süreçlerinin çok daha verimli hale gelmesi. Bu paralelde Türkiye sağlıkta bilişim dönüşümünü hızlı şekilde gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalarla bu süreci destekliyor. Bu paralelde yeni nesil teknolojiler bu dönüşümün ivmesini artırıyor.
Geçmiş dönemde yapılması çok zor görünen pek çok işlem, teknolojinin geldiği noktada hiç de zor değil. Önümüzdeki dönemde genişbant teknolojisinin ve mobil standartların gelişiminin, sağlık emekçilerine çok daha fazla yardımcı olacağı görülüyor. Şüphesiz bu durum sağlık hizmetlerinden yararlanan bireylerin de yüzünü güldürüyor.
Sektörde, gelişen teknolojiler karşısında bunları kullanabilecek ve konuya hakim insan kaynağının önemi de her geçen gün artıyor.

Akıllı hastaneler, akıllı süreçler
Hastane bilgi yönetim sistemleri (HBYS), hastanelere mümkün olan en az kaynakla en yüksek verimi sağlamanın kapılarını açıyor. Sağlık kuruluşları bu sayede giderlerini azaltırken, iş süreçlerinin daha iyi denetlenmesini sağlıyor.
Sağlık hizmetlerinde tıbbi hataları en alt seviyeye indiren ve daha sağlıklı sonuçlar ortaya konmasını sağlayan HBYS, günümüzde sağlık kurumları için vazgeçilmez hale gelmiş durumda.

Tanı ve tedavide uzaklar yakın oluyor

Teletıp ve telesağlık, sağlık teknolojilerinde son yıllarda öne çıkan başlıklar arasında yerini alıyor. Bu kavramlar, iletişim dünyasında yaşanan gelişmelerin sağlık endüstrisine bir yansıması. Teletıp ve telesağlık uygulamaları, hastaların uzaktan izlenmesini mümkün kılarken tanı ve müdahale sürecini hızlandırıyor. Bu uygulamalar, bilgi paylaşımı ve hastaya erişim konusunda sağlık çalışanlarına yeni olanaklar sunuyor. Teletıp uygulamaları, hastanın durumunun uzaktan kontrolü, medikal süreçlere uzaktan müdahale ve tedavi amacıyla kullanılıyor. Telesağlık uygulamaları ise genel sağık bilincinin iyileştirilmesine yönelik eğitim ve benzeri metodları içeriyor. Teletıp ve telesağlık uygulamalarında telefon bazlı iletişimden uydu sistemlerine pek çok sistem kullanılıyor.

. Mobil müdahale
Mobil teknolojileri baz alan sağlık hizmetleri, sektörde yeni bir dönemi başlatmış durumda. Özellikle 3G’nin devreye girmesiyle hareketlenen bu alanda yeni açılımların gerçekleştirdiği görülüyor. Bu sayede cep telefonları doktorlar için önemli bir asistan haline geliyor. Doktorlara hastalarıyla görüntülü görüşme olanağı sunan 3G, hastaların belli değerlerinin anında sağlık merkezine gönderilmesi ve acil durumlarda müdahalenin daha çabuk yapılmasına olanak tanıyor. Hastanelerin iş süreçlerini yeniden şekillendiren 3G bazlı uygulamaların gelecek aylarda hız kazanması bekleniyor.

. Robotik cerrahi
Tıp teknolojilerinin ortaya koyduğu en kritik yöntemlerden biri de robotik cerrahi. Bu işlem kişiye bıçak altına yatma korkusu yaşatmadan, vücutta açılan deliklerden operasyonun gerçekleşmesini sağlıyor. Enfeksiyon riskini ortadan kaldıran yöntemle hasta çok daha çabuk ayağa kalkıyor ve iyileşme daha hızlı oluyor. Az sayıda ekibin ameliyata dahil olmasına olanak tanıyan yöntemin dezavantajı ise maliyetinin yüksekliği. Bu yöntem; üroloji, kalp cerrahisi, kadın hastalıkları ve genel cerrahi gibi alanlarda kullanılıyor. Robotik cerrahi dünyada hızla yaygınlaşırken; Türkiye yavaş adımlarla ilerliyor.
ETİKETLER : Sayı:750