Bilişim Dünyası BT Sağlık 14 OCAK 2013 / 08:13

Sağlık bilişim teknojilerinin gelişimi için tek vücut olmak şart

Gelişmekte olan sektörlerden sağlık bilişim teknolojileri sektörünü ve yeni bir oluşum olan Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Derneği’nin  yaptığı çalışmaları ve sektörde yaşanan sorunları Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Fatma Salman Zakaryan ile konuştuk.

Öncelikle derneğin ticari kurumlar ve ticari kurumların ihtiyaçları için bir araya geldiğini belirten Zakaryan, derneğin büyük oranda sağlık bilişim teknolojileri alanında ticari faaliyet gösteren kurumların bir araya gelmesiyle oluştuğunu söyledi. Sağlık bilişim teknolojileri ekosisteminin tek bir çatı altında toplanması gerektiğini ifade eden Zakaryan, bu oluşum içinde yer alan oluşumların (Hastane yazılım şirketleri, evde bakım şirketleri, geri ödeme kurumları, sağlık sigorta şirketleri) kendi ihtiyaçlarını dile getirerek, tek bir vücut şeklinde çözümler üretmelerini amaçladıklarının altını çizdi.
Dernek olarak 3 temel fonksiyonun üzerinde durduklarını söyleyen Dr. Fatma Salman Zakaryan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu fonksiyonların birincisi, bir araya getiricilik. Dernek olarak, gerek dernek içi oluşumlarla, gerekse de sağlık bilişimi teknolojileri alanında faaliyet gösteren diğer dernekle bir arada hareket etmek istiyoruz. Bu sayede ekosistem içerisinde bir standart yakalayarak, çok daha akıcı bir iletişim yakalanabileceğine inanıyoruz.
İkinci fonksiyon olarak, sektördeki eğitim eksikliğini gidermek istiyoruz. Sürekli eğitim verebileceğimiz ortamlar yaratmak istiyoruz. İlk olarak sektör çalışanlarına vereceğimiz eğitimlerle, veri ve bilgi akışını hızlandırmalıyız, daha sonraki hedeflerimiz arasında akademik eğitimler de yer alıyor.
Üçüncü fonksiyona gelirsek, dernek içerisindeki yapıları, sektör için bir standardizasyon projeleri geliştirmeleri için teşvik etmek. Bunun yolu da ekosistem içindeki dirsek kavgalarının önüne geçerek, ekosistemin sorunlarını hep birlikte çözmek. Bir derneğin ya da yapının öne çıkmasındansa, tek bir vücut olarak hareket etmek, mevcut sorunlar ve geliştirilecek çözümler açısından çok büyük önem taşıyor”

“Standardizasyon konusunda hala eksikler var”
Röportajın bu bölümünde ekosistemin içerisindeki sorunlara değinen Zakaryan, özellikle standardizasyon konusundaki eksikliğin halen büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti. Kurucu başkan, hastanelerin birbirleriyle konuşacağı diller, yapılan ödemelerde konuşulan ortak diller, görüntü aktarımı esnasında kullanılan ortak diller gibi ortak bir paydada buluşulamayan birçok konu olduğunu söyledi. Bilgi paylaşımı konusunda ortak bir dil geliştirilmesi durumunda hem iş süreçlerinin hızlanacağını hem de vatandaşa verilen hizmet kalitesinin aynı oranda artacağının altını çizdi.
Sağlık bilişimi ve teknolojileri dünyasının üzerinde çok büyük bir ekonominin döndüğünü belirten Zakaryan konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Sektördeki bu devasa ekonominin çok büyük bir bölümü yazılımlarla destekleniyor. Artık bir görüntünün kalitesini artırmak istenildiğinde, donanım geliştirmekten çok yazılımlar geliştiriliyor. Biz de dernek olarak işin yazılım tarafına ağırlık vereceğiz. Bu hususta yakalanacak standardizasyon ve farkındalıkla birlikte servis dünyası da aynı hızla gelişecek. Bu gelişimle birlikte vatandaşa sunulan hizmet kalitesi de artacak”
Mobil ve evde bakım konularının da dernek olarak çözüm üretmek istedikleri ana başlıklar olduğunu ifade eden Zakaryan, bu konudaki çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics