Dosya BT yönetiminde dış kaynak kullanımı 11 MART 2017 / 16:09

KURUMSAL RİSK DEĞERLENDİRMESİ KRİTİK ÖNEMDE

Bilgi teknolojilerinde dış kaynak kullanımı uzun süredir BT kaynak planlamasının önemli bileşenlerinden biri haline geldi. BT alanında yeterli insan kaynağını temin etmek ve bu yetkinlikleri sürekli olarak bünyede muhafaza etmek oldukça zor.  Bu tespiti yapan EY Risk Danışmanlık Hizmetleri Lideri Emre Beşli’ye göre, bu durumda dış kaynak kullanımı kaçınılmaz oluyor. “Biz de EY Danışmanlık bölümü olarak müşterilerimize özellikle mimari tasarım, kalite kontrol ve program yönetimi gibi katma değeri yüksek alanlarda dış kaynak hizmeti sağlıyoruz” diyen Emre Beşli, sözlerine şöyle devam etti: 
“Öte yandan, müşterilerimizin dış kaynak kullanımından kaynaklanan risklerini yönetmeleri için danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Özellikle bu ikinci konu son dönemde kurumların ciddi anlamda ihtiyaç duydukları hizmetlerin başında geliyor. Dış kaynak kullanımı yaygınlaştıkça, firmaların risk değerlendirmelerinin yapılması, doğru firmaların seçimi, sözleşmelerinin hazırlanması, hizmet seviyelerinin belirlenmesi ve bunların düzenli olarak ölçülmesi ve takip edilmesi gibi konular öne çıkıyor. Piyasada hizmet veren firmaların geçmiş performansları, ortaklık yapıları, finansal durumları, personel kalitesi ve sürdürülebilir bir iş modeline sahip olup olmadıkları gibi belirli faktörler nedeniyle bu işin çok ciddi olarak ele alınması gerekiyor. Ayrıca, dış kaynak kullanımının kurum kültürüne ve organizasyonel dönüşüme etkileri de kaçınılmaz. Bunların da kurum içerisinde iyi yönetilmesi gerekli. Önümüzdeki dönemde danışmanlık hizmetlerimizin işin teknik boyutunun yanı sıra organizasyon ve yönetişim alanlarına da yoğunlaşacağını düşünüyoruz.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics