Dosya BT yönetiminde dış kaynak kullanımı 11 MART 2017 / 16:03

Öngörülmeyen maliyetler ve işgücü verimsizliğine karşı dışkaynak…

Günümüzde bilgi teknolojileri çok karmaşık bir hale geldi ve çok hızlı da yenileniyor. Bu karmaşık ortamın işletilmesi ve yönetilmesi, aynı zamanda güncel teknolojinin takip edilmesi çok zor olduğu kadar maliyetli de. İşletmeler BT alanında dışkaynak kullanarak güncel teknolojileri takip edebilmekte, operasyonel BT maliyetlerini düşürmekte ve esas işletme hedefine odaklanarak kendilerine rekabet avantajı sağlamaktalar.
Dışkaynak hizmeti alma konusunda firmaların öncelikle ihtiyaçlarını net olarak ortaya koyarak işe başlamaları gerektiğinin altını çizen Anadolu Bilişim Kurumsal Uygulama Hizmetleri Direktörü AtakanKaraman,” Şirketler, teknoloji ihtiyaçlarını seçerek dışkaynak satın almalarına yönelmeliler” dedi. Atakan Karaman, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bir kurum e-dönüşüm projesini dışkaynak olarak satın almak yerine kendi içinde çözmeyi tercih edebilir. Fakat bu durumda öngörülemez maliyetler ve iş gücü verimsizliğiyle baş başa kalması olasıdır. Uzman bir iş ortağının sunacağı maliyet avantajı ve uzmanlıktan faydalanmak ise kurumlara gider kontrolü ve hızla kendi işlerine odaklanma kolaylığı sunar. Şirketlerin öncelikle dışkaynak kullanımı konusunda bir stratejilerinin olması gerekir. Bu stratejide, hangi konularda, nasıl, ne zaman ve hangi şartlarla dışkaynak kullanılacağı belirlenmelidir. Strateji oluşturulduktan sonra bir konuda dışkaynak kullanımı kararı verirken ihtiyaçların net olarak belirlenmesi gerekir. Dışkaynak kullanım ihtiyacını doğuran sorun - talep net olarak belirlenmelidir. İhtiyaç netleştirildikten sonra bir teklif isteği oluşturulmalı ve teklifler toplanmalıdır. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında hizmeti verecek şirketin mutlaka referansları ile görüşülmeli ve ondan sonra karar verilmelidir. Her zaman en ucuz kaynak, en doğru dış kaynak olmayabilir. Tedarikçileri değerlendirirken fiyatın yanı sıra tedarikçinin ve alınacak hizmetin şirkete katacağı toplam değere odaklanılmalıdır. Tabii son aşama sözleşme, belki de en önemli konudur. Bu konuda yetkin birisinin sorumluluğunda sözleşmenin hazırlanmasında fayda olacaktır. Sözleşme içerisinde hizmet seviyelerinin yazılmış olması ve bu seviyelerle ilgili periyodik geri bildirimlerin yazılmış olması gerekir. Hizmet alınmaya başladıktan sonra tedarikçi ile iyi bir iletişim sistemi oluşturulmalı düzenli olarak toplantılar yaparak alınan hizmetin sözleşmede belirtilen şartlarda verilip verilmediğinin kontrol edilmesi gerekmektedir.”
Anadolu Bilişim Hizmetleri olarak, bilişim teknolojileri alanında bir şirketin ihtiyaç duyabileceği her konuda dışkaynak hizmeti sağladıklarını belirten Atakan Karaman, şunları kaydetti:.
“Anadolu Bilişim’de bu çerçevede müşterilerimize altyapı hizmetlerinin yanı sıra iş sürekliliği plan, prosedürlerinin oluşturulması ve test edilmesi hizmetlerini de sunuyoruz. Gerekli tüm planlar ve prosedürler müşterilerimizle birlikte oluşturularak her yıl en az bir defa testleri yapılmaktadır. Bu testler sayesinde müşterilerimiz olağanüstü durumlara karşı kendilerini daha güvende hissediyorlar. Biz, Anadolu Bilişim Data Center’da fiziksel güvenliği binanın yapısal durumu, güvenlik tedbirleri, deprem sabitlemeleri ve içeriye girişteki yetkilendirme protokolleri ile sağlıyoruz. Her müşterinin ihtiyacı farklı. Dolayısıyla dış kaynak kullanımının kapsamı kurumların yapısına göre değişiklik gösteriyor.  Anadolu Bilişim olarak sektörde ilk olan birçok uygulamayı hayata geçirdik. 2011 yılında kurulan ve uluslararası Tier-III standartlarına uyumlu Anadolu Bilişim Data Center’da ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi, ISO 20000 BT Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikaları ile dünya standartlarına denetlenebilir ve ölçümlenebilir bir hizmet ortamı sunuyoruz. Ayrıca kritik iş süreçlerini yönetmek için kesintisiz hizmet garantisi sunduğumuzu belgeleyen PCI DSS sertifikamız bulunuyor. Bu dört standarda aynı anda sahip olan bilişim firması olarak müşterilerimize dünya kalitesinde bulut bilişim ve veri merkezi hizmetleri sağlıyoruz.
Anadolu Bilişim Data Center, Uluslararası Tier III standartlarına uyumlu bir veri merkezi olarak tasarlandı. Veri merkezi altyapımızın ve bu altyapı üzerinde yer alan uygulamaların bakım ve yönetiminde mühendislerimizin uzmanlığı ve çözüm odaklı yaklaşımları ön plana çıkıyor. Müşterilerimizin aldığı hizmetlerin 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz, performanslı ve güvenli bir şekilde çalışmasını garanti altına alıyoruz. Akıllı bina konseptiyle tasarlanan merkezimiz, 7 aşamalı güvenlik sistemiyle kurumlar için son derece güvenli bir barınak oluyor. Üç ayrı noktadan ve üç ayrı operatörden fiber optik kablo ve uydu bağlantısı ile desteklenen altyapıya sahip veri merkezinde bulunan tüm sistemlerin özel yönetim sistemi sayesinde 7 gün 24 saat boyunca takip edilebiliyor.
Sunucu barındırma, sanallaştırma, veri yedekleme, veri kurtarma, olağanüstü durum merkezi (ODM) hizmetleri, işletim sistemleri yönetimi, fiziksel altyapı hizmetleri, yönetilebilir güvenlik hizmetleri, saha hizmetleri, veri tabanı yönetimi, farklı teknoloji platformlarında mesajlaşma ve video konferans hizmetleriyle şirketleri dijital çağa taşıyoruz.
İyi tanımlanmış bir proje yönetimi metodolojisini benimsiyoruz. Sürekli ve tutarlı biçimde başarılı proje üretmek için bu yaklaşımın gerekli olduğuna inanıyoruz. Doğru metodoloji, hem bir projenin gerçekleşmesine yetecek kadar güçlü ve esnek, hem de müşterinin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişmeye açık olmalı. Bu düşünceden yola çıkarak geliştirdiğimiz proje yönetimi metodolojimiz; Tanımlama, Planlama, Gerçekleme ve Kapatma olmak üzere birbirini besleyen dört aşamadan oluşuyor.”
 
 
KUTU
Hizmet alan ile hizmeti veren arasında kesintisiz iletişim
Firmalar hangi konuda olursa olsun, dışkaynak kullanım hizmeti almaya başladıklarında karşılaştıkları sorunları iletecekleri bir merci olmasını talep ederler. Hizmet veren firma çoğunlukla, ilgili hizmetin icrasında görevli kişilerin telefon bilgilerini, şirket içindekilere iletir ve bütün problemler telefon ile toplanmaya başlar. Sonuçta, sorumlu kişiler ortaya çıkan ihtiyacı çözmeye çalışırlar.
Burada olması gereken müşterinin kontak kuracağı bir yapının varlığıdır. Hizmet veren firma bunu sağlamakla yükümlüdür. Şirketler bunun adına Çağrı Merkezi, Servis Masası, Etkileşim Merkezi gibi isimler verebilir. Kelime anlamı olarak farklı şeyler ifade ediliyor olsa da temelde bu yapının görevi, müşteri ile hizmet veren firmanın birbirleriyle iletişiminin sağlıklı yürütülmesidir.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics