Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 09:34

Bilgi toplumuna giden yolda önemli görev

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca 
 
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, stratejik sektör olarak devletin tüm kurumları ve Türkiye ekonomisinin tüm paydaşları ile koordineli olarak, bütüncül bir devlet politikası çerçevesinde büyümemizin temeli olarak konumlandırılmalıdır. Türkiye ekonomisinin, uluslararası düzeyde daha iyi rekabet edebilir ve bu rekabeti sürdürebilir bir noktaya taşınabilmesi için teknolojik bilgi üretimine, ileri teknoloji ve bilgi kullanan sanayi ve hizmetlerde yoğunlaşmaya önem vermemiz gerekmektedir.
Bilgi toplumuna geçiş süreci ve Türkiye’nin bu alanda bir dönüşüm yaşaması toplumun geniş kesimlerince benimsenmelidir. Bu aşamada medyaya büyük bir rol düşmektedir. Kamuoyunu aydınlatmak, konuyu ilgili tüm paydaşlara etkin şekilde duyurmak, ihtiyaç oluşturmak, çözüm yollarını göstermek bu süreçte oldukça önemlidir.  İşte bu noktada sektör yayıncılığının önemli olduğuna inanıyoruz. BThaber yayına başladığı günden bu yana, sektördeki gelişmeleri, sektörün önündeki sorun ve fırsatları, dünyadaki eğilimleri her hafta düzenli olarak gündeme getirmiş, bilişim sektörünün tüm paydaşlarına yol gösterici bir rol üstlenmiştir. 
“BThaber”'in 1100 sayısını kutluyor ve daha uzun yıllar başarılı yayın hayatının devam etmesini diliyoruz.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics