Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 10:06

BT haberciliğinde önemli görev

Red Hat Türkiye Genel Müdürü Haluk Tekin
 
Bilişim sektöründe dünyada popüler ve global trendlerin Türkiye'de de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışında güncel olan konular genellikle kısa bir süre içerisinde bizde de gündeme gelir. Bazen önden koştuğumuz zamanlar da olur. Özellikle genç kesime dokunan mobilite gibi alanlarda Türkiye'nin dinamizmini görebiliyoruz. Bununla birlikte bilgi teknolojilerine ayrılan bütçeler konusunda özellikle diğer gelişmiş ülkelere kıyasla çok geride kalıyoruz. BT harcamalarında 5 ila 10 kat geriden takip ediyoruz. Düşük BT bütçeleri şirketlerin günü kurtaracak kısa dönemli projelere yönelmelerine sebep oluyor. Şirketlerin daha çok uzun dönemli planlamalar yapmaları gerekir. Bu sayede başarılı ve kalıcı projelerin sayıları artacaktır.
Burada devlete de görev düşüyor. BT sektörüne ayrılan teşviklerde de yine dünyanın gerisindeyiz. Hem firma hem de kişisel boyutta inovasyonu tetikleyecek teşvikler tasarlanmalı. Ülkeler yetişmiş insan kaynaklarını çekebilmek için birbirleriyle yarış halindeler. Ülkemizde de özellikle BT sektörüne yönelik çalışacak yetişmiş insan kaynağı açığı had safhadayken elimizdeki yetenekleri tutma konusunda maalesef becerikli değiliz. Gelişme ve ekonomik büyümenin devamı için inovasyonun desteklenmesi şarttır.
Bu konularda elbette BT haberciliğinin de bir misyonu var. Toplumu, şirketleri ve kamu sektörünü bilinçlendirmede BThaber’in geçmişten beri yoğun bir çaba içerisinde olduğunu görüyoruz. 1100. sayıya ulaşmaları da işlerini ne kadar iyi yaptıklarını vurguluyor. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics