Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 10:39

Buluşma, paylaşım ve haber alma kaynağı

ERP Komitesi ve Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü Göker Sarp 
Bilişim sektörünün gelişimine, kurumsal iş uygulamaları ve yazılımlar açısından baktığımızda; 80’li yılların başında başlayan bu serüvende öncelikle yazılımevleri yer aldı. Uzun bir süre ticari çözüm paketlerini oluşturarak yollarına devam ettiler. Türkiye entegre kurumsal çözümlerle ilk olarak 90’lı yılların başlarında yabancı MRP ve ERP çözümlerinin girişi ile tanıştı. Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2000’li yılların başına kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların kurumsal iş çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP gibi kurumsal sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını yavaşlatmış ve geciktirmiştir. Bu koşullara rağmen, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı kurumsal iş uygulamalarının firmalara sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulması ile 1994-1995 yıllarında holdingler ve çokuluslu firmalarla başlayan kurumsal yazılım projeleri, son yıllarda hızlanmış, Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi özellikle 2010 yılından itibaren çok ciddi bir ivme kazanmıştır. Halen 40 çalışan ve üzeri firmalardaki kurumsal kaynak planlama yazılımlarının (ERP) kullanım oranı yüzde 20, ERP kullanan firmalarda iş zekası ve karar destek sistemlerinin kullanım oranı yüzde 30, 10 milyon TL ve üzerinde yıllık cirosu olan işletmelerin üretim alanı yönetimi (MES) sistemlerinin kullanım oranı yüzde 5 civarındadır. Bunların sonucu olarak da Türkiye’deki işletmelerin toplam ekipman verimliliği (OEE) yüzde 50 seviyesindedir ve geliştirilmeye açıktır.
Tüm bu gelişmeler çerçevesinde yayın hayatına başladığı ilk günden günümüze ve özellikle gazeteciliğin teknoloji ile birlikte yön değiştirdiği son dönemde, BThaber bilişim teknolojileri için buluşma, paylaşım ve haber alma kaynağı olmaya devam etmektedir. Yayınladığı pazar araştırmaları, Türkiye çapında düzenlediği teknolojik buluşmalar, oluşturduğu projeler ve dosya konuları ile hep gündem olmuş veya gündemi kendi oluşturmuştur.  Oluşturduğu işbirlikleri ve platformlarla vazgeçilmeden takip edilmeye devam edilmektedir. 20 yılı aşkın bir süredir her hafta karşımıza çıkarak ve sunduğu içerikle yayıncılıkta 1100. sayısına ulaşma başarısını gösteren BThaber’i kutluyor, başarılarının sürmesini gönülden diliyoruz.
 
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics