Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 10:00

İş ortakları ekosisteminin oluşmasında anahtar rol

Index Grup Danışma Kurulu Üyesi Serdar Urçar
 
Türkiye’de bilgi teknolojilerinin kullanımı, yaygınlaşması ve ulusal bir rekabet avantajına dönüşmesi  için kılavuz rolü üstlenmek, beraberinde her zaman öncü olmanın zorluklarını da getirmiştir.  Sektörün tüm paydaşları bu zorlukları farklı şekilde yaşarken, terazinin bir yanında bu zorluklar, diğer yanında ise  ülkemizin ve ekonomimizin dijital dönüşümüne yapılan katkılar ve bunun sağladığı tarifsiz mutluluk vardır. Teknolojiyi daha iyi kullanan, daha dijitalleşmiş bir Türkiye, aynı zamanda refah seviyesi daha yüksek, daha şeffaf, daha üretken, daha demokratik, kısaca daha mutlu bir Türkiye’dir.
BThaber de ülkemizde sektörün ilk adımlarını atması ile beraber, bilgi teknolojileri uzmanı medya platformu olarak ortaya çıkarak ciddi bir öncülük örneği sergilemiştir. Ülkemizde bilgi teknolojileri sektörünün gelişmesine yüksek katkı yapmış, özellikle iş ortakları ekosisteminin oluşmasında anahtar rollerden birini oynamıştır. Ben de sektörde üstlendiğim değişik görevlerde özellikle kanal ekosistemi konusunda BThaber’i hep bir stratejik yol arkadaşı olarak değerlendirmişimdir.
Özellikle yazılı medya kuruluşlarının zaman zaman yaşamakta zorlandığı bu pazarda, 1100. sayısına ermiş olması, liderliğin bütün yüklerine, öncü olmanın gerektirdiği tüm mücadeleye rağmen BThaber ekibinin ne kadar başarılı bir iş yaptığının somut kanıtıdır. Medyamızın bu değerli ailesini hem bu ana kadarki katkıları, hem de ulaştıkları nokta anlamında gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.
 
 
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics