Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 10:30

İstikrarlı çizgi başarıyla devam ediyor

İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz 
Türkiye bilişim sektörü hızlı gelişimini sürdürüyor ve her geçen yıl güçlenerek yolculuğuna devam ediyor. Türk Telekom iştiraki İnnova olarak, ekonominin tüm sektörlerindeki faaliyet gösteren kurumları geleceğe taşıyan dünya standartlarında ürün ve çözümler geliştirirken, hizmet verdiğimiz kurumlarla bir iş ortağı olarak, yakından çalışıyoruz. Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital devrimini gerçekleştirme çalışmalarının sektörü yönlendirmeye başladığı bu yeni dönemde İnnova olarak farklı sektör ve ölçeklerdeki kurumların geleceğe yönelik motivasyonlarını, taleplerini ve beklentilerini yakından görme imkanına sahip oluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, kurumların dijitalleşmenin sağladığı hız, verimlilik ve rekabetçilik avantajları konusunda her zamankinden daha bilinçli ve istekli olduklarını memnuniyetle görüyoruz.
 
Günümüzde yoğun olarak gündemde yer alan nesnelerin interneti, makineler arası iletişim gibi yeni nesil teknolojilerin gerek katma değerli ürünlerde gerekse mobil ürünlerde etkin olduğunu söyleyebiliriz. Bu gelişmeler sektörün hem yazılım geliştirme hem de hizmet tarafında büyümesine olumlu etki ediyor.
 
Ülkemiz açısından, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yerli kaynaklarla çözüm geliştirebilme yeteneğinin taşıdığı stratejik önem günümüzde daha net fark edilmeye başlandı. Ülkemizde girişimcilik ve inovasyon kültürü ile bu alandaki farkındalığın artması ve bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan KOBİ’lerin imza attığı başarı hikâyelerinin çoğalması da sektörümüzün gelişimini olumlu etkiliyor. Ülkemizde üretilen bilişim çözümlerinin artık yurtdışında da giderek daha fazla tercih edilir hale gelmiş olması da bizce çok önemli bir diğer nokta.
 
Ülkemiz için stratejik öneme sahip çözümler geliştiren, kurumların, sektörlerin ve tüm ülke ekonomisinin dijitalleşmesini sağlayan bilişim sektörü, ekonomimizin dünya ile rekabet etmesine ve verimliliğin artmasına her zamankinden daha fazla destek oluyor, ihracata ve nitelikli istihdama katkı yapıyor.
 
Öncelikle bilişim sektörünün önemli bilgi ve iletişim kaynaklarından biri olan BThaber Gazetesi’nin 1100. sayısını kutluyoruz. Medya sektörünün tüm dünyada hızlı bir dönüşüm geçirdiği bu dönemde gerek basılı gerekse çevrim içi ortamda başarılı ve istikrarlı yayın çizgisini sürdüren ve geleceğe taşıyan BThaber’i beğeniyle takip ediyoruz. Nitelikli içeriği, özenle hazırlanmış ekleri ve etkinlikleri ile sektörümüz için bir platform niteliğinde olan BThaber’e emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının sürmesini diliyoruz. 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics