Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 10:01

Kapıları bir bir aralamak vazgeçilmez bir ayrıcalık

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Ülke Başkanı Bora Tuncer 
Türkiye’de bilişim sektörünün tarihçesi 1960’lı yıllara dayanıyor. Ülkemiz, 1960’larda ilk kez bilgisayarla, 1980’li yılların sonunda kişisel bilgisayarlarla ve 1990’larda da internet ile tanışıyor. Bilgisayar kullanımı ilk başlarda daha çok finans alanında ve büyük şirketlerde olduğunu biliyoruz. Kullanım yaygınlığı ise 1990’ların ikinci yarısında artıyor. 2000’lerden sonra sektörün büyümesinin hızlandığına şahit oluyoruz.
Bir ülkenin bilişim toplumuna dönüşebilmesi, toplumun geniş kesimlerinin bilişim araçlarından yararlanması ile mümkün olabilir. Aynı zamanda, kamu sektörünün de BT dönüşümünü tamamlaması ve teknoloji ağırlıklı araçların yaygın biçimde kullanılması önemli.
Türkiye’de 2016 yılı itibariyle hizmete giren 4.5G mobil internet hizmetleri, Türkiye 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı gibi ataklarla uluslararası rekabette ön saflarda yer alınmasında etkili olabilecek teknoloji üretimi ve ihracının mümkün olmasını diliyoruz. Eş zamanlı olarak mobil uygulamalar, mobil iş çözümleri, Nesnelerin Interneti ve bulut bilişimin yükselen değere dönüştüğünün de bilinci ile hareket etmemiz gerekiyor.
Son yıllarda internete bağlı birçok endüstriyel ve kişisel cihazların bu denli artması “nesnelerin interneti” kavramını oluşturmuştur. Bu bağlamda nesnelerin interneti bir evrim olarak görülmekte ve uzunca zamandır gelişimine devam etmektedir. Akıllı cihazların çift yönlü olarak haberleşebilmesi yeni bir kavram değildir. Algılama yeteneğine sahip, veri üretebilen ve iletebilen cihazlar yaklaşık 50 yıldır mevcut. Keza akıllı kontrolörler, robotik uygulamalar, akıllı sensörler, büyük veri, bulut bilişim, siber güvenlik gibi teknolojiler de uzunca zamandır sanayinin ve hayatın bir çok alanında karşımıza çıkmaktadır.
Tüm bu nesnelerin biribirine bağlı olma durumu muazzam bir veri havuzunu oluşturmakta, bu verilerin analizi doğrultusunda da akıllı kontrollörler sayesinde verilen gerçek zamanlı kararlar ile imalat süreçlerinden, tedarik zincirine, enerji dağıtımından bina yönetimine sonsuz bir yelpazede verimlilik, esneklik ve minimum hata elde edilmektedir.
Hayatımızın vazgeçilmez parçası bilişim dünyasında BThaber’in varlığı sektöre yön vermektedir. Her hafta yarattığınız gündemi takip etmek, bilişim teknolojilerine açılan kapıları bir bir aralamak vazgeçilmez bir ayrıcalık.  Ülkemizde bilişim sektörünün gelişmesinde 20 yılı aşkın bir süredir üstlendiğiniz görevi takdirle karşılıyor, doğru habercilik anlayışınız ve gerek yerel gerekse global haberlere anında ulaşabildiğimiz platformlarınızın devamını  diliyoruz.  Bugüne kadar sürdürdüğünüz ilkeli yayıncılık çizgisini çok daha uzun yıllar sürdürmesi dileklerimizle.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics