Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 09:54

Kritik pek çok karara etki etti

TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer
 
BThaber’in ilk yayınlanmaya başladığı yıllarda henüz çok küçük olan sektör aradan geçen yıllar içinde büyüdü, yapısal değişim gösterdi ve gelişti. Özellikle internetin yaygınlaşması ve mobilitenin vazgeçilmez olması ile sektördeki oyuncular da çok değişti. Yirmi yıl önce kamunun ağırlığı daha fazla ve kamu alımları sektörü önemli ölçüde etkilerken, bugün kamudan daha bağımsız bir sektör haline geldi.
Bilişim teknolojilerinin kullanımı açısından aradan geçen sürede müthiş bir yol kat ettik. Özellikle mobil ürünler ve internet, nüfusun büyük bir çoğunluğuna hitap eden bir sektör haline gelmemize neden oldu. Kullanım açısından son derece iyi olan sayısal verilerimiz, teknoloji üretimi ve geliştirilmesi açısından ise ne yazık ki benzer bir gelişme gösteremedi. Aynı hızla gelişen bir yazılım sektöründen, Ar-Ge rakamlarından söz edemiyoruz. Tekil başarı örnekleri olmasına karşın aradan geçen yirmi yılı aşkın süre içinde ne yazık ki teknoloji tüketen değil üreten bir toplum olamadık. Sektörümüz de ithalata dayalı bir sektör olarak kaldı.
BThaber, yayınlanmaya başladığı günden itibaren yerel haber ağırlığı ile sektöre hem ışık tuttu hem de bir bakıma ayna rolü üstlendi. Sektörde olup bitenleri, şirketlerin gelişmelerini bizlere aktarırken, bir yandan da ulusal politikalar oluşturabilmek adına kamuoyu oluşturma konusunda rol oynadı. Her zaman sektörün sağlıklı büyümesi için gerekenleri, karar vericilere iletmede araç oldu. Sektör örgütleri ile sıkı işbirliği sonucunda ‘sektörün sesi’ rolü de üstlenen BThaber, sektörün sağlıklı gelişmesi için kritik pek çok karara etki eden yayınlar yaptı. Bu anlamda sektörün gelişmesine engel olabilecek bazı uygulamaların kaldırılmasında, yararına olabilecek bazı kararların ise alınmasında etkili bir medya gücü oldu.
BThaber’i ve bugüne kadar emeği geçen herkesi kutluyor ve önümüzdeki yıllarda değişen sektör ve beklentiler ışığında yine yol gösterici rolünü sürdürmesini diliyorum.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics