Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 09:46

Ortak dil oluşturulmasına katkı sağlıyor

Varucon Teknoloji Genel Müdürü Mustafa Çiçekyurt
Türkiye bilişim sektörü son 10 yılda ciddi bir ivme yakaladı. Başta finans, telekom, sağlık ve üretim sektörleri olmak üzere art arda hayata geçirilen BT yatırımları, bugün hemen her sektörde  temel bir ihtiyaç olarak benimseniyor. KOBİ’ler işlerini büyütmek, rekabet güçlerini artırmak için teknolojiden etkin bir araç olarak yararlanıyorlar. İleri teknoloji yazılım çözümleri, eskiden bir lüks olarak görülürken bugün verimlilik hedeflerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Türkiye bilişim sektörü de kullanıcılarının artan beklentilerine yanıt verecek şekilde yenilikçi çözümler ve daha fazla proje deneyimi ile gelişimini sürdürüyor. Birkaç yıl öncesine kadar nitelikli iş gücü eksikliğinden söz edilirken bugün dünya çapında başarılı projelere imza atabilen bir sektörümüz var. Tüm bu güzel tabloya karşın yine de sektörümüzün gelişmeye açık yönleri olduğu da bir gerçek. Örneğin IoT, M2M gibi yeni yaklaşımların, mobil dünyadaki yeni fırsatların ve siber güvenlikteki yeni tehditlerin kullanıcılara çok daha hızlı aktarılması, iş modellerini geliştirmeleri için daha etkin bir çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.
BThaber neredeyse sektörümüzle yaşıt. Sektörümüzün gelişimi adına önemli bir mecra oluşturmuş, teknoloji şirketleri, onların müşterileri ve kullanıcıları, eğitim ve sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü kurma misyonunu başarıyla yerine getirmiş bir yayın. Böylelikle günceli bizlere aktarırken ortak bir dil oluşturmamızda da önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. İçeriğiyle masanın her tarafında oturanları yeniliğe ve yenilikçiliğe teşvik eden BThaber’in başarılarının daim olmasını diliyorum. 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics