Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 09:38

Sektörün bilgi ve rekabet gücünün artışına katkı

Logo Yazılım İcra Kurulu Başkanı M. Buğra Koyuncu 
 
Bilişim sektörü, dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen sektörü. Genç nüfusuyla dünyanın 15. büyük ekonomisi olan Türkiye’de de bilgi teknolojileri konusunda son yıllarda çok önemli gelişmeler oldu. Yazılım sektörünün dünyada da ülkemizde de büyüme potansiyeli çok yüksek ve turizmden tekstile, otomotivden lojistiğe, mobilyadan bankacılığa kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor. Sektörün büyüme ve gelişmesine paralel olarak bizler de inovatif çözümlerimizi pazara sunuyoruz.
 
Türkiye’de bilişim sektörünün ayrıcalıklı bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yazılım alanı hızlı büyümesini 2016 yılında da sürdürdü. Son yıllarda, yazılım açısından ülkemizde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüme uyum sağlayabilen şirketler büyümeye devam edecek. Aslında, bu dönüşüme uyum sağlama gerekliliğinin sadece yazılım sektörüne özel olmadığını söyleyebiliriz.
 
Bilişim teknolojileri alanında gelinen seviye, yazılım sektörü alanında yapılacak çalışmalara sağlam bir zemin oluşturuyor. Sektördeki e-dönüşüm sürecinin, devlet tarafından yasal düzenlemelerle devam ettirilmesinin getirdiği bir enerji ve motivasyon da var. Günümüzün zorlu rekabet koşullarında ayakta kalabilmek için, özellikle KOBİ’lerin teknolojinin olanaklarından daha fazla faydalanması bir zorunluluğa dönüştü. Bilgi teknolojilerinden faydalanmayan kurumların sürdürülebilirliği sağlamaları ve rakiplerinin önüne geçmeleri mümkün olmadığı için, birçok kurumun KOBİ ürünlerine yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz.
BThaber’e baktığımda, 23 yıldır istikrarlı bir şekilde yayın hayatını sürdüren, bilgi teknolojileri dünyasının gündemini takip eden ve sağlam birikimiyle yön veren bir yayın görüyorum.
Sektörün bilgi ve rekabet gücünün artması adına yürüttüğünüz çalışmaların ve sağladığınız zengin içeriğin, bilgi teknolojileri sektörünü daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Tüm BThaber ekibini kutluyor, giderek artan başarılarla nice uzun yıllara erişmenizi diliyorum.
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics