Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 09:43

Ülke ve ekonomi adına takdire şayan bir hizmet

Vector Ceo’su Halit Erol Şengünler
 
Tarih bilimciler bu yaşlı gezeginimizde dönemleri ön plana çıkan özellikleri bakımından farklı isimler ile adlandırmayı kendilerine görev edinmişlerdir. İçinde yaşadığımız zaman dilimini de canlı yaşamının devam etmesi koşulu ile asırlar sonra birileri kuvvetle muhtemeldir ki teknoloji ile ilişkilendirerek isimlendiriyor olacak. Günümüz şirketlerinin gelecekte de payidar olabilmeleri ise öncelikle her tüzel yapı gibi karlılık durumlarına bağlı olacaktır. Karlılık durumlarını sürdürebilmelerinde diğer koşulların yanısıra teknoloji yoğunlukları büyük oranda belirleyici olacaktır. 
Bilgi teknolojilerinde ülkemiz ekosisteminin oluşması ve gelişmesi açısından henüz istediğimiz seviyede olmadığımız gerçeğinin farkındayız fakat bilgisayar dilinden yorumalamak gerekirse 1, 0’dan büyüktür.  BThaber’in 20 yılı aşkın süredir her hafta bilişim alanında yayın yapması ve bugün 1100. sayıyı çıkarıyor olması ise ülkemiz ve ekonomimiz adına takdire şayan bir çaba ve önemli bir hizmettir.  BT Haber Grubu Başkanı Murat Göçe’ye ve onun nezdinde BT Haber Grubu ailesine tüm ülke çapında düzenledikleri bilcümle etkinlikler ve her hafta çıkardıkları BThaber yayınları vasıtası ile sektörümüzün gelişmesi adına gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ediyorum.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics