Dosya BThaber 23 Yaşında 11 ARALIK 2016 / 10:17

Yeni işlerin oluşmasına olanak sağlıyor

OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut 
 
Türkiye bilişim sektörü dünyadaki değişime paralel bir gelişim gösteriyor. Dijital dönüşüm, endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi temel alanlar ve bu alanlara bağlı alt kollardaki hızlı değişim Türkiye bilişim sektörünü de etkiliyor. Dijital dönüşüm iş hayatımızda köklü değişiklikler meydana getirirken, şirketlerin iş yapış şekillerini ve kârlılıklarını da etkiliyor. Dijital dönüşüme uyum sağlayan firmalar için büyük fırsatlar oluşuyor, bu  firmalar daha rekabetçi ve avantajlı konuma geçebiliyorlar.
Bizim faaliyet gösterdiğimiz baskı çözümleri sektöründe de şirketler dijital dönüşümün bir parçası olarak  çok önemli yenilikler yapıyor, çözümler üretiyor. Bu yeniliklerden en önemlisi yazıcıların artık sadece baskı alan birer cihaz olarak algılanmaması. Özellikle  baskı, tarama, kopyalama fonksiyonlarına sahip çok amaçlı yazıcılar (MFP) şirketlere sunduğu uygun maliyetli baskı ve belge yönetimi ile dijitalleşme sürecine geçişte önemli rol oynuyor.
Akıllı MFP'ler iş akışının gerçekleştirilme biçiminin yeniden tanımlanmasına yardımcı oluyor. Bu cihazlar şirketin uyumluluğu ve güvenliğini arttırma gibi hedeflere yönelik uygun maliyetli ve zaman açısından verimli çözümler sunarken, mobilite ve maliyetlerin düşürülmesini destekliyor. Akıllı MFP’ler dijital dönüşüme geçiş yapan firmaları bu süreçte destekleyecek gelişmiş çözümler sunarak, onların dijitalleşmeye güvenli bir şekilde uyum sağlamalarında önemli bir rol üstleniyor.
Türkiye’de bilişim şirketlerinin sesi ve ortak platform olan BThaber, sektörümüzün gelişminine çok önemli katkıda bulunuyor. Deneyimli kadrosu ile zengin bir içerik sunan BThaber aynı zamanda düzenlediği ve destek verdiği toplantılar, zirvelerle sektörü bir araya getiriyor, bilgilendiriyor, yeni işlerin oluşmasına olanak sağlıyor.
BThaber aynı zamanda, şirketlerin ve bilişim sektörü temsilcilerinin talep ve görüşlerinin hükümete ve ilgili bakanlıklara iletilmesini sağlıyor. Böylece sadece bilişim şirketleri arasında değil, aynı zamanda sektör ile  hükümet ve bakanlıklar arasında bir köprü görevi görüyor. Türkiye bilişim sektörünün hızlı büyüdüğü son 23 yıla tanıklık ve bu büyümeye aracılık eden  BThaber’i her zaman  yanımızda gördük. BThaber varlığı ile bize güven veren bir medya kuruluş oldu. OKI ailesi olarak BThaber’in bu güne kadar olduğu gibi  kaliteli haberler yapmaya devam etmesini, gelişmesini ve büyümesini sürdürmesini diliyoruz.
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics