BThaber Ekler 03 NİSAN 2017 / 12:11

Dijital dönüşüm için WINDESK Platformu…

Hacettepe Üniversitesi Teknokent yerleşkesinde bağımsız ve yüzde 100 milli bir yazılım üreticisi olan Signum Teknoloji, 2009 yılından bu yana “WINDESK” uygulamalarına altyapı sağlayan bulut temelli WINDESK Platformu’nu geliştiriyor.  WINDESK Platform Uygulamalarının kamu, sağlık, sigorta, belediye, e-ticaret, bilişim, banka, dayanıklı tüketim malları, hizmet ve diğer sektörlerde başarıyla sektörel çözümler olarak kaydeden Signum Teknoloji Genel Müdürü Can Kaynar, şu bilgileri verdi:

 

“Yardım Masası Yönetimi, Hizmet Yönetimi, Kurumsal Varlık Yönetimi, Tesis Yönetimi, Müşteri Hizmetleri İletişim Yönetimi, ITIL Temelli BT Servis Yönetimi, Harita Temelli Personel Servis Araçları Yönetimi çözümlerini içeren WINDESK, kurumlarda müşteri iletişimi, müşteri hizmetleri, iş sürekliliği, iş ve operasyonel süreçlerin yönetimi konularında geliştirilmiş ve uzmanlaşmış, 250 bin üzerinde son, yetkili ve sınırlı lisanlarının kullanıldığı bir çözüm platformunu oluşturuyor. WINDESK, ülkemiz sağlık sektöründe büyük bir dönüşüm başlatan PPP Şehir Hastaneleri Projeleri’nde tercih edilen ve yerel pazar üreticisi olarak uygulama alanında tek olma özelliği ile kullanılıyor. Signum Teknoloji, Ankara merkez olmak üzere, İstanbul, Manisa ve Mersin lokasyonlarında çalışanları ile müşterilerine hizmet sağlıyor.”

Dijital dönüşüm kavramının - iş süreçleri ve organizasyon -  altındaki sıçrama veya kaldıraç anahtarlarının etkisini, bilişim teknolojilerinin oluşturduğu büyük bir Dijital Platform olarak ifade edebiliriz” diyen Can Kaynar, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
 

“Ancak dijital dönüşüm sürecinde üç önemli bacağın bütünsel olarak hareketi öne çıkmaktadır. Bunlar teknoloji (dijital platform), organizasyon ve iş süreç servisleridir. Yani dijital dönüşüm, bir iş stratejisidir, tek başına teknolojik bakış değildir.

Stratejik bakış altında, müşteri memnuniyeti, karlılık, yeni servislerin müşteriye sunulması, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, esnek ve kontrol edilebilen servislerin müşteriye sunulması, yeni ve yaratıcı servisler için teknolojik programların hazırlanması, bu strateji ile vizyonun yeniden tanımlanması gibi hususların amaca uygun ortak çalışma ve tasarımı öne çıkmakta. Stratejinin organizasyon içinde amaca uygun hareket ettirilmesi, takım hevesi, girişimi ve plan içinde tamamlanması için dijital dönüşüm lideri anahtar başarı faktörüdür.


 

Dijital dönüşüm referans modeli, ağırlıklı olarak sadece teknoloji değil, organizasyon ve iş servislerinin bütünsel uyumu üzerine inşa edilmektedir, dönüşüm bu model üzerinden tasarlanıp yürütülüyor. 
 

Dijital dönüşüm stratejisinde yeni iş modelinin ve hedeflerin, organizasyon lideri ve yönetimlerince alt organizasyon seviyesine taşınması diğer başarı anahtarıdır. Özellikle C – seviyede bulunan yönetim takımının vizyonel yaklaşımı ve bu süreçte üstlendiği sorumluluklar, dijital dönüşüm projelerinin başarısını doğrudan etkilemekte.” 
 

Dijital dönüşümün etkileyicileri ve kaldıraçları konusunda bilgi veren Can Kaynar, “BPaaS - Business Process as a Service tanımının güncel hayatımıza dokunuşu öne çıkmaktadır. Bu süreçte iş servisleri ile bütünleştirilen veya onları iş hedeflerine sürecek bazı yeni eğilimler ise şöyle sıralanıyor: Bulut mimari, bütünleştirilmiş kanal yönetimi, müşteri deneyim yönetimi, rekabet ortamında kullanılacak proaktif inovasyonel hazır kütüphaneler, gerçek hayat ve sanal hayat benzeştirmesi, büyük veri ve analizleri, sosyal medya ve müşteri iletişim yönetimi, bütünsel iş süreçleri yönetimi, siloların iş süreçlerinde ortadan kaldırılması, nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları, dinamik vaka yönetimi.
 

WINDESK Platformu’nda dijital dönüşüm sürecinde kullanılabilecek bazı anahtar kelimeler ise bulut, birleştirilmiş kanal yönetimi, müşteri deneyim yönetimi, büyük veri ve analiz, bütünleştirilmiş müşteri iletişim yönetimi, IoT proaktif servisler, BPM  - vaka yönetimi, ITIL iş sürekliliği ve benzerleridir.”


22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics