BThaber Ekler 03 NİSAN 2017 / 10:46

Dijital dönüşüm yolculuğuna yalnız çıkmayın!

Danışmanlık desteği ile kurumların ihtiyaç ve yol haritalarını belirleyecek, teknoloji desteği ile bu değişimi gerçekleştirecek çözümleri uygulayacak ve son aşamada operasyon desteği ile dijital dönüşümün devamlılığını sağlayacak; tüm bunları tek elden sunacak bir iş ortağının varlığı kurumların dijitalleşme sürecini çok daha pürüzsüz bir hale getirecek. 

Günümüzün artan rekabet koşulları ve teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte gündeme hızla giren “dijital dönüşüm” artık şirketlerin sadece hedeflerinde değil eylem haritalarında yer alıyor. Büyük ve çokuluslu şirketler bu konuda yol almaya başladılar ama bu konuda hazırlık yapmayan ya da yapamayan şirketlerin oranı oldukça fazla. Dijital dönüşüm süreçlerinin her aşamasında yanında güçlü bir iş ortağının varlığına ihtiyaç olduğunu belirten İnnova Genel Müdürü Aydın Ersöz, sorularımızı yanıtladı:

 

Dünyada dijital dönüşüm gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Dijital dönüşümle birlikte hayatın her alanında kendisini gösteren büyük değişim, tüm hızıyla devam ediyor. Geleneksel kısıtlamaları ortadan kaldıran dijital teknolojiler, klasik iş modellerini tamamen dönüştürdüğü gibi yepyeni iş alanları da oluşturuyor. 

Bilgi ve iletişim teknolojileri tüm kritik iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Birbiri ile iç içe, gelişmiş bilgi teknolojileri sistemleri dört bir yanımızı sarıyor ve “uçtan uca bilişim” gerçek oluyor. Geldiğimiz noktada, kurumların yaşanan bu dijital dönüşüme kayıtsız kalmasının imkânsız olduğunu söyleyebiliriz. 

Bugün, bilgi ve iletişim teknolojilerini iş süreçlerine gerektiği şekilde entegre edemeyen bir kurumun rekabet etme ve hayatta kalma şansı yok diyebiliriz. Bu nedenle her kurum bilgi teknolojilerini en temel öncelikleri arasında görmeli. Bu durum kurumlar gibi ülkeler açısından da geçerli bir durum. Endüstri 4.0 çağının başlangıcında olduğumuz bu dönem, herkes için büyük fırsatlar sunuyor.

Teknolojinin sunduğu verimlilik ve hız avantajlarını değerlendiren kurumlar ve ülkeler, büyüme, pazarlarını genişletme ve rekabette öne geçme avantajına sahip oluyorlar. 

 

Bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

 

Türkiye için stratejik öneme sahip çözümler geliştiren, kurumların, sektörlerin ve tüm ülke ekonomisinin dijitalleşmesini sağlayan bilişim sektörü, ekonomimizin dünya ile rekabet etmesine ve verimliliğin artmasına her zamankinden daha fazla destek oluyor, ihracata ve nitelikli istihdama katkı yapıyor. Dijitalleşmede başarı hikâyesi niteliğindeki uygulamalar, tüm sektörler için bu yönde katalizör işlevi görüyor. 

Kurumlar için yaşamsal bir öneme sahip olan dijitalleşme konusunda ülkemizde bazı sektörler bu alanda öncülüğü üstleniyor. Örneğin, ülkemizde finansal hizmetler alanında dijitalleşmenin dünyayla kıyaslandığında çok ileri bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. KOBİ’ler açısından baktığımızda ise maalesef ki dijitalleşmenin genel anlamda henüz istenilen seviyelerde olmadığını görüyoruz. 

Son dönemde ülkemizde e-fatura, e-defter ve ödeme sistemleri gibi alanlarda yapılan düzenlemeler kurumların dijitalleşme sürecini hızlandırmada önemli bir rol oynuyor. Bu gibi düzenlemeler ile giderek daha fazla sayıda ve daha ufak ölçekli işletmeler de dijitalleşme ile tanışıyor. Bir ucundan dijitalleşmeyi deneyimleyip sunduğu faydaları fark eden işletmeler, dijitalleşmenin diğer alanlarında yatırım yapma konusunda daha bilinçli ve istekli hale geliyorlar.  

 

 

Dijital dönüşüme hazırlık stratejileri nasıl olmalı?

 

Her sektörün ve her kurumun kendine özel gereksinimleri söz konusu olmakla birlikte, temel olarak kurumların öncelikle dijitalleşmede rotalarını, hedef ve stratejilerini doğru belirlemiş olmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Dijitalleşmede kurumların satış, pazarlama, finans, lojistik, İK gibi farklı süreç ve dinamiklere sahip birimlerinin birbirleriyle yakın işbirliği içinde olmaları büyük önem taşıyor. Kusursuz ve hızlı bir dönüşüm için bu birimler uyumlu bir şekilde çalışmalı ve en iyi dijitalleşme süreci için bir arada hareket etmelidir. Bu anlamda, ihtiyaç duyulan dijital çözümlerin belirlenmesinde kritik önem taşıyan danışmanlık hizmeti için de kurumların doğru iş ortağını seçmesi oldukça önemli.  

Sorumlulukları doğru bir şekilde belirlemek ve dağıtmak, takımların koordinasyonunu sağlamak, hızlı karar almak ve bu kararları etkin bir şekilde uygulayarak değişime adapte olabilmek kurumların dijitalleşme yolculuğunda önemli rol oynuyor. Sadece altyapı, yazılım ve donanım teknolojilerine sahip olmanın ötesinde, tüm bunların yardımıyla kurumda etkin bir dijital inovasyon kültürü oluşturmak da hedeflenmelidir.

Son olarak kurumlar dijitalleşmeyi bütünsel bir yolculuk olarak ele almalı ve tüm boyutlarında destek sağlayacak uçtan uca bir dijital dönüşüm partneri ile çalışmayı kendilerine hedef olarak belirlemeli. Danışmanlık desteği ile kurumların ihtiyaç ve yol haritalarını belirleyecek, teknoloji desteği ile bu değişimi gerçekleştirecek çözümleri uygulayacak ve son aşamada operasyon desteği ile dijital dönüşümün devamlılığını sağlayacak; tüm bunları tek elden sunacak bir partnerin varlığı kurumların dijitalleşme sürecini çok daha pürüzsüz bir hale getirecektir. 

Tüm bu süreçlere İnnova, nasıl bir yaklaşım sergiliyor?

 

Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı iştiraki olarak kurumların ihtiyaç duyduğu her noktada, yarına yönelik güven veren çözümler üretmeyi, kurumların bilişim yatırımlarının gerçek bir değere dönüşmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Uçtan uca sistem entegrasyonu sağlayan yapımız, bu noktada bizi avantajlı bir konuma getiriyor. Ancak gerçek anlamda dijital dönüşüm partneri olmak için bunun ötesinde bir anlayışla çalışıyoruz. 

Yüzde 100 Türk mühendisliği ve “Ürün ve marka bağımsız” bir yaklaşımla müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek ihtiyaca yönelik çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimizin yeni nesil servisleri geliştirmelerine, yenilikçi hizmetlerle karlılık, performans ve müşteri memnuniyeti seviyelerini yükseltmelerine destek veriyoruz.

Farklı sektörlere özgü metodolojilerimiz ve sunduğumuz entegre çözümlerle kuruluşlara; verim artışı, maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı sağlayan, değer yaratan, yenilikçi yüksek teknoloji çözümleri sunuyoruz. 

Ödün vermeden sürdürdüğümüz bu yaklaşımımız sayesinde benzersiz bir başarı çizgisi yakaladık ve İnnova olarak kurulduğumuz günden bu yana layık görüldüğümüz ödüllerle sektördeki başarımızı defalarca tescil ettirdik. Ürün ve çözümlerimizle sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında güçlü uluslararası referanslar kazanmış durumdayız. 

Bunun sonucunda da teknoloji sektöründe en yüksek performans gösteren şirketlerin katıldığı Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye programında 11 yıl boyunca aralıksız yer almayı başaran tek şirket olduk. Deloitte Teknoloji Fast 50 programı kapsamında ayrıca “Büyükler Ligi” olarak adlandırılan “Big Star” kategorisinde de “En İyi Performans Gösteren” Şirket ödülünün sahibi olduk. Böylece 11 yıldır sürdürülen ödül programında erişilmesi zor bir başarıya imza attık.

Dijital dönüşüm deyince ilk akla gelen bulut ve IoT teknolojilerinde geliştirdiğimiz SkywaveIoT ve Lega Cloud bulut tabanlı hukuk otomasyon çözümlerimiz ile Avrupa’nın en büyük bulut ödülleri olan EuroCloud Awards 2016’dan birincilikler ile döndük.

 

Dijital dönüşüm süreçlerinde İnnova olarak hangi çözüm ve hizmetleri sunuyorsunuz?

 

Çözüm ortaklarımızla birlikte ülkemizde enerji, üretim, telekomünikasyon, finans ve perakende sektörlerine yönelik çözümler geliştiriyor, ödeme ve sadakat sistemleri, Nesnelerin interneti (IoT), kurumsal kaynaklarının etkin planlama ve yönetimi, dijital pazarlama ve müşteri deneyimi ile kiosk ve digital signage gibi birçok alanda sektörümüze öncülük ediyoruz.  

Kurumlara yönelik tüm bilişim çözüm ve hizmetlerinde tasarımdan, kuruluma, planlamadan entegrasyona, operasyonel destekten, bakım, onarıma, kiralamadan, dış kaynak kullanımına kadar geniş bir yelpazede uçtan uca hizmet veriyoruz. 

Hizmetler başlığında müşterilerimize danışmanlık, uygulama geliştirme, yönetilebilir hizmetler ve bulut hizmetleri sunarken, uygulamalar kurumsal çözümler, fonksiyon ve sektör spesifik çözümler ile platform ve teknoloji sağlıyoruz. Altyapı ve operasyon tarafındaki hizmetlerimizi ise, altyapı, sistem yazılımı, BT yönetim çözümleri, uygulama geliştirme yaşam döngüsü yönetimi ve ağ güvenliği olarak sıralıyoruz.

 

İnnova, bünyesinde yer aldığı Türk Telekom şirketleri ile nasıl bir sinerji oluşturuyor ve bu sinerjiyi müşterilerine nasıl yansıtıyor?

 

Türk Telekom iştiraki İnnova olarak, çözümlerimizi geliştirirken Türk Telekom’un oluşturduğu sinerjiden ve sahip olduğu güçlü birikimden yararlanıyoruz. Türk Telekom’un Türkiye’nin dijital dönüşümünü gerçekleştirme çalışmalarının sektörü yönlendirdiği bu dönemde İnnova olarak büyük ölçekli projelerde kurumların talep ve beklentilerine Türk Telekom’la birlikte çözüm sunuyoruz. Türk Telekom’un gücüyle birleşen çözümlerimiz, müşterilerimizin gereksinimleriyle tam anlamıyla örtüşüyor. Çözümlerimizde Türk Telekom’un güçlü ve yenilikçi çözümlerini etkili ve koordine bir şekilde kullanıyoruz. 

 

Dijital dönüşümün orkestra şefi üst yönetim

 

Dijitalleşme yolculuğunda üst yönetim, süreçleri tıpkı bir orkestra şefi gibi yönetip teşvik etmeli, kararlılık göstermeli, dönüşümü hızlandırmada birimlere gereken desteği vermeli, süreçleri kolaylaştırmalıdır. Tabii, öncelikle kurumun ihtiyaçlarının neler olduğu doğru ve net bir şekilde tespit edilmeli. 

Günümüzde marka ve platform bağımsız çözümlerin önemi giderek artmaktadır. Dijitalleşmede seçilen çözümlerde belli bir ürün ve markaya bağımlı hale gelinmemesine ve uzun soluklu bir yaklaşım benimsenmesine dikkat edilmeli. 

Bu süreçte teknolojiyi en iyi kullanan ve başarısını ispatlamış uzman çözüm ortaklarıyla çalışan şirketler hedeflerini yakalarken, müşteri memnuniyetini yükseltme ve her alanda giderek artan rekabette öne geçme fırsatına sahip olmaktadır. Bu sebeple bunu yaparken de bilgi güvenliği konusuna da tüm süreçlerdeki en kritik unsurlardan biri olarak gereken en üst düzeyde titizlik gösterilmeli.

 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics