BThaber Platform 18 ŞUBAT 2013 / 08:22

Büyük veri denkleminde çözüm ihtiyaca uygun bulut

‘Bulut Bilişim ve Büyük Veri’, her ölçekte her sektörden şirketin ve kamunun temel gündemi. Yılın ilk BThaber Platform toplantısının ana konusu olan bu iki eğilimin birbirini tamamlayan unsurlar olduğu herkesin ortak görüşü.

Sürekli artan veriyi, bu veriyi doğru saklayıp yerinde kullanma gerekliliği ışığında güvenilir yapılarda barındırmanın önemine dikkat çekilen platform toplantısında, kurumsal başarı hikayeleri kadar, eksiklere de dikkat çekildi. Bu noktada hukuki altyapı, güvenlik uygulamaları ve en doğru kurumsal çözümü bulmak için yapılması gereken analizler öne çıkıyor.

‘Bulut Bilişim ve Büyük Veri’, her ölçekte her sektörden şirketin ve kamunun temel gündemi. Yılın ilk BThaber Platform toplantısının ana konusu olan bu iki eğilimin birbirini tamamlayan unsurlar olduğu herkesin ortak görüşü. Sürekli artan veriyi, bu veriyi doğru saklayıp yerinde kullanma gerekliliği ışığında güvenilir yapılarda barındırmanın önemine dikkat çekilen platform toplantısında, kurumsal başarı hikayeleri kadar, eksiklere de dikkat çekildi.

İnterpromedya’nın 2013 yılı ilk BThaber Platform toplantısı ‘Bulut Bilişim ve Büyük Veri’ başlığında Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde 12 Şubat’ta düzenlendi. Alanında önde gelen yerli ve yabancı şirketlerin katıldığı toplantıda, yine yerli ve yabancı bilişim uzmanları küresel gelişmeleri ve yenilikleri paylaştı, bulut bilişim ve büyük veri başlığında geleceğin yol haritasını çizerken, bu yolda kurumsal gereklilikleri ve gelişen ihtiyaçlarla çeşitlenen çözümleri anlattı. Ereteam ve IBM’in etkinlik sponsoru olduğu, teknoloji içerik sponsorluğunu Microsoft Türkiye’nin üstlendiği etkinlikte, platform sponsorları ise Aktek, EMC ve Atos oldu.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan BThaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Sarı, 2013 yılında toplam altı platform toplantısı düzenlemenin hedeflendiğini ve ilk platform toplantısını da büyük veri ve bulut bilişim başlığında düzenlediklerini vurguladı. Son beş yılda en çok konuşulan konunun da bunlar olduğuna dikkat çeken Sarı, her iki yapının yıllar içinde yaşadığı gelişimi örnekledi. Sarı’nın ardından söz alan Forrester Research İş Geliştirme Direktörü Cem Mesçi ise, bulut bilişim ve büyük verinin barındırdığı fırsat ve tehditleri, Forrester Research’ün araştırmaları ekseninde katılımcılarla paylaştı. Ereteam Genel Müdürü Kutlay Şimşek ise, büyük veri ve bulut bilişim çözümleri yaklaşımlarını anlattığı ilk sunumunda, 12 yıllık geçmişlerinde bugün geldikleri noktayı, sektörel olarak geliştirdikleri uzmanlıkları anlatarak, bu yıl kamu sektörüne odaklanacakları bilgisini verdi. Microsoft Ortadoğu ve Afrika Bölgesi Bulut Direktörü Hani Shakeel de, bulut konusunda kapsamlı çözümlerini, Türkiye ve bölgenin potansiyelini anlattığı sunumunda, yeni çözümlerinin de yakında pazarda olacağı bilgisini verdi. “Bizce melez bulut, BT’nin geleceği ve kurumsal bilişimde eğilim bu” tespitini paylaşan Shakeel, “Özel ve genel bulut arasında doğru geçişleri sağlamak önemli” dedi. Yeni Office ürünlerinin yakında Türkiye’de olacağını, bunların cihazlara uygun, bulut için geliştirildiğini, bunun da büyük bir değişim olduğunu vurgulayan Shakeel, yeni Office yapısının sosyal bir yapı olduğunu, kurumsal bir Facebook’u andırdığı bilgisini de paylaştı.
Güvenlik, KOBİ’lere erişim ve hukuki eğitim gerçeği
Yılın ilk BThaber Platform toplantısının ilk paneli ‘Teknolojik ikizler: Bulut bilişim ve büyük veri’ başlığında düzenlendi. Moderatörlüğünü Fatih Sarı’nın üstlendiği panele Ereteam Çözüm Direktörü Gökhan Mataracı, Microsoft Teknoloji Çözümleri Grup Müdürü Necip Özyücel, Aktek Genel Müdürü Reha Çetin ile Atos Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri Direktörü Tuğyan Ünsal katılarak, bulut bilişim, büyük veri ve bu yapıda güvenlik ile yeni eğilimler konusunda yorumlarını paylaştı. Türkiye’nin dünya standartlarını yakalaması ile ilgili olarak, asıl sorunun kamu ve özelde pazar büyüklüğünün yeterliliği olduğu yorumunu yapan Reha Çetin’e göre, kamu ve özelde son yıllardaki ilgi öne çıkıyor ve teknolojide, Ar-Ge’de geride olmamıza rağmen, ihtiyaç oluşturmada bir başarı söz konusu. “Veri merkezi ve bulut alanında önemli yatırım planlarımız var ve Türkiye, Ortadoğu, Asya önemli noktalar” tespitini yapan Tuğyan Ünsal’ın ardından, Gökhan Mataracı da, büyük veri eğilimini, “Bulut ve büyük veriyi ayrıştırarak bakmak gerek. Bulutu bireysel olarak içimize sindirdik ve kurumsalda da aynı şey olacak. Büyük veride ise olay farklı. Yapısal olmayan veri üstüne uyum sağlaması gereken çözümleri biz de hayata geçireceğiz. Çünkü kurumsal şirketlerin buna ihtiyacı var” sözleriyle özetledi. Panelin isminde yer alan ‘teknolojik ikizler’ benzetmesini çok yerinde bulduğunu belirterek, bunların birbirini tamamlayan konular olduğunu söyleyen Necip Özyücel ise veri merkezlerinin yapılandırılması konusuna işletim sistemi yönüyle yaklaştı ve modüler veri merkezlerinde önemli bir güce sahip olduklarının altını çizdi. Bir izleyici sorusu ile öne çıkan ‘güvenlik’ başlığında da panelistler, büyük veri, bulut bilişimin bütünleştirilmesi ve düzenleyici kurumların ülke bazındaki kurallarına işaret ederek, güvenliğin, alışıldık yapıdan farklı bir kapsama kavuşması gerektiğine vurgu yaptılar. Bu vurguyu, “Güvenliği ayırmak doğru değil” sözleri ile pekiştiren Reha Çetin’e göre, zafiyet oluştuğu zaman güvenliğin önemini anlamak yerine, proaktif olarak bu konuyu ele almak gerek. Kaderci toplum gerçeğinden yola çıkan Reha Çetin, “Bilişim hukuku yokken bulut hukuku demek kolay değil, ama olgunlaşma ile bu da olacaktır” yorumunu yaptı. Bir dönem akademisyen olduğunu hatırlatan Çetin, mühendislik fakültelerinde iki dersin zorunlu olması gerektiğinin de altını çizdi: Çetin’e göre ihtiyacın çok olduğu, ama zayıf kalınan temel hukuk ve pazarlama. Büyük şirketlerin güvenlikle ilgili süreçlerini oturttuğunu belirten Necip Özyücel, KOBİ’lerin de güvenlik anlamında bulutu çözüm olarak görmelerinin önemine işaret etti. Özyücel’e göre, bu yönüyle buluttaki güvenlik yapıları girişimciler için de açık bir fırsat.
Çetin gibi, eğitim ve ders içeriklerinin zenginleştirilmesinin önemine vurgu yapan Gökhan Mataracı’ya göre, bulut denilince sadece veri merkezi anlaşılmamalı. Çünkü iş çözümlerinin gerekliliği ışığında, sektörde iş ortaklıklarının da önemi artacak.

“Kayıt dışı istihdamla mücadele devam edecek”
Etkinliğe verilen öğle arasından sonra söz alan Microsoft Uygulama Platformu Teknoloji Grup Yöneticisi Hany Azzam, ‘Büyük Veri ve Yeni Dünya’ başlıklı sunumuna şirketlerin büyük veriden nasıl faydalanacakları ve iş süreçlerine bulut bilişim çözümlerini nasıl uyum sağlayacaklarını anlatarak başladı. Azzam, şirketlerin büyük veri çözümlerini, iş süreçlerine düzgün bir şekilde uyguladıkları takdirde, hem iş süreçlerini hızlandırabileceklerinin hem de tasarruf edebileceklerinin altını çizdi. Azzam’dan sonra söz alan Ereteam Genel Müdürü Kutlay E. Şimşek ‘Çevik Kurumlar Oluşturabilmek İçin Bulutta İş Uygulamaları’ konulu ikinci sunumunda ise, bulutta iş uygulamalarının şirketlerin organizasyon boyutlarına göre farklılık göstermesine karşın, şirketler üzerinde yarattığı olumlu etkinin her zaman artı yönde olduğuna dikkat çekti.
‘SGK Bilişim Vizyonu’ konulu panelde konuşan T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Bilişim Koordinatörü Adem Onar, SGK olarak BT vizyonlarını detaylarıyla katılımcılarla paylaştı.
Onar’dan sonra ‘Büyük veriden faydalanma; iş ihtiyaçlarını karşılamak yerine, yeni işler yaratma’ başlıklı sunumuyla Ereteam Çözüm Direktörü Gökhan Mataracı, akan veri madenciliği uygulamalarıyla birlikte, çok daha verimli sonuçlar alabildiklerini belirtirken, ‘Bulut Bilişim ve Büyük Veri ile İnovasyon’ başlıklı panelde konuşan Intertech Genel Müdürü Ömer Uyar da pazara sundukları bütünleşik bankacılık çözümlerinden ve Intertech’in yapısından söz etti.

Büyük veri; analiz ister, sorumluluk yükler
Yılın ilk BThaber Platform toplantısında son panel Gartner Türkiye Yönetici Ortağı Halil Aksu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele Migros Bilgi Teknolojileri Grubu Müdürü Kerim Tatlıcı, Yemeksepeti.com Kurucu Ortağı ve Bilgi İşlem Müdürü Melih Ödemiş, Vodafone Kurumsal Satış ve Çözümler Direktörü Önder Güler ile ING Bank Kurumsal Bilgi Yönetimi Grup Müdürü ve DAMA Turkey Chapter/Veri Yönetimi Derneği Kurucu Başkanı Tolga Durdu konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasında Halil Aksu, farklı sektörlerden çeşitli şirketlerin büyük veri uygulamaları ile ilgili örnekler verdi. Gartner analistleri tarafından ortaya atılan bir görüşü örnek vererek, büyük veri alanında ‘Infonomics’ adını verdikleri, bir nevi ‘bilginin muhasebesinin’ yapılacağının öngörüldüğüne değinen Aksu, yakın gelecekte bilginin bir mali işler planı gibi, planlama dahilinde kullanılmaya başlanabileceğini belirtti. Kerim Tatlıcı, şirket olarak bu alanda ayrı birimlerinin mevcut olduğunu ve bu birim sayesinde mağaza içinde dolaşan müşteri davranışını incelemeyi hedeflediklerini belirtti. Halen video ve GPS sistemleri ile bir sistem kurmaya çalıştıklarını söyleyen Tatlıcı, yeni bir ürünü rafa koymak istediklerinde, hangi ürünün çıkarılacağına da mevcut büyük veri uygulamaları dahilindeki programlarla karar verdiklerini ifade etti. Melih Ödemiş ise en önemli amaçlarının siteye uğrayan müşterilerin tercihlerini doğru analiz edip, bir sonraki ziyaretinde bu müşteriye özel öneriler ve promosyonlar sunabilmek olduğunu vurguladı. Ödemiş, bu anlamda Joker indirimi gibi uygulamalarla, kullanıcının daha önce tercih etmediği lokantaların kullanıcıya sunulmasını sağladıklarını ve bu işlemin büyük veri analizleri sonucunda uygulamaya geçirildiğini hatırlattı. Önder Güler, büyük veri konusunda kendi içinde bir yapılanmaya yoğunlaşmaktan ziyade, profesyonel olarak yapan sistem bütünleştirici ve veri hizmeti sağlayıcılarla iş ortağı olmayı seçtiklerini ifade etti. Tolga Durdu da insanlar hakkında devletlerden sonra en fazla bilgiye sahip olan iş alanının bankacılık olduğuna işaret ederek, bunun sektöre bilgi güvenliği adına sorumluluk yüklediğinin altını çizdi.

SGK’da bulut ekseninde pekişen başarı

BThaber Platform etkinliğinde kamu kanadının elde ettiği başarı, ‘SGK Bilişim Vizyonu’ konulu panelde ele alındı. T.C Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Sunumu Genel Müdürü ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Bilişim Koordinatörü Adem Onar, bulut bilişim altyapısı üzerinde çalışan 500’den fazla projeleri olduğunu belirtirken, Ankara Batıkent’te hizmet vermeye hazırlanan veri merkezi ile Avrupa’nın en iyi, dünyada ise sayılı veri merkezlerinden birine sahip olacaklarının altını çizdi. Onar, yakın zamanda tüm bakanlık birimlerine ait verileri Batıkent’te kuracakları veri merkezine taşımayı planladıklarını ifade etti. 2008’den bu yana 100 olan bulut bilişim tabanlı uygulama sayısının 500’ü aştığını dile getiren Onar, toplam hizmetlerin yüzde 400 oranında arttığı bir ortamda, bu altyapı sayesinde yüzde 75’e varan tasarruf sağladıklarını da vurguladı. Onar, kuracakları sistemle kayıt dışı istihdam yapan şirketlerin tespit edilerek işlem yapılacağını, bunun yanı sıra risk haritaları çıkartılarak, oluşabilecek kayıt dışı istihdamlarının önüne geçileceğini vurguladı.

Felakete kalkan olan bulutta maliyet avantajı

BThaber Platform etkinliğinde ‘Bir Başarı Örneği: Akcloud’ isimli sunumuyla Aktek Genel Müdürü Reha Çetin, Akcloud’u bir ‘tekno tasarruf aracı’ olarak nitelendirdi. Çetin, Aksa Holding bünyesinde birçok fabrika ve ofis bir arada yönetildiği için eş zamanlı gelen taleplerde yaşanabilen sıkıntıları Akcloud ile çözdüklerini belirtti. Çetin, VMware vCloud suite ve EMC ürünlerini kullanarak kurdukları kendi bulut sistemleri Akcloud ile ilgili detayları, örneklerle paylaştı: “BT gereksinimlerini karşılamak, BT süreçlerinin otomasyonu gibi ihtiyaçlarımızdan dolayı kendi bulut sistemimizi kurarak iş yükümüzü daha verimli yönetir hale geldik. ERP uygulamalarını, özel iş uygulamalarını, veritabanlı hizmetleri birleştirdiğimiz Akcloud ile önemli boyutta kaynak ayırdığımız iki veri merkezimiz oldu. Yalova’da çıkan yangını bu sayede sıfır kesinti ile atlattık. Otomasyon sayesinde 20 birimde yaptığımız işi, bir birim zamanda yapıyoruz. Kaynak ve hizmet taleplerini müşterilere özel yönetebiliyoruz. BT süreçlerinin yerine getirilmesindeki başarı oranımız ve performansımız, buna paralel olarak müşteri memnuniyeti arttı.”

Kurumsal e-posta trafiği sona erecek

Kurumsal hayatta e-posta trafiğine son veren, çalışanlar arası veri paylaşımı ve iletişimi sağlayan sosyal ağlara benzer kullanımıyla dikkat çeken Bluekiwi’yi her sektörden müşterilerine sunan Atos’un Güneydoğu ve Merkez Avrupa Müşteri Yöneticisi Alessandro Ragazzi, 3 yıl içinde kurumsal e-posta kullanımının sona ereceğini öngördüklerini belirtti. BThaber Platform’da ‘Let’s work smarter with Bluekiwi: Enterprise Social Networking on Cloud’ başlıklı sunumuyla, sosyal iş yazılımı Bluekiwi ile ilgili detayları ve örnekleri paylaştı. Farklı sektörlerden 150’den fazla şirketin bu yapıyı kullandığını vurgulayan Ragazzi, sosyal katmanlı doküman yönetimi, anında mesajlaşma, ofis uygulamaları ile çalışanlara odaklı olan Bluekiwi’nin üretkenliği çok yönlü biçimde artırdığını vurguladı.
ETİKETLER : Sayı:909

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics