BThaber Platform 07 ŞUBAT 2013 / 11:00

EMC: Bulut hızla yaygınlaşıyor ama hala beklenilen seviyelere çıkamadı

KOBİ’ler daha iştahlı
Kurumların depolamak durumunda olduğu veri miktarı, gün geçtikçe, çok hızlı bir ivmeyle artış gösteriyor. EMC Türkiye Kıdemli Teknik Danışmanı Cenk Ersoy, bu görüşünü şöyle detaylandırdı:
“IDC’nin gerçekleştirdiği Dijital Evren Araştırması yıllık veri miktarının 2020’de yüzde 44 oranında artacağını öngörüyor. Üretilecek bu verilerin yaklaşık yüzde 90’ını yapılandırılmamış -büyük veri- oluşturacak. Türkiye’deki bulut bilişim pazarı, dünya genelindeki pazarı ve standartlarından çok da farklı değil. Bütün servis sağlayıcıların kendi özel ve kamuya açık bulut ortamlarını geliştirme konusunda çok istekli olduklarını gözlemliyoruz. KOBİ’lerde bu iştah, çok daha fazla.”

Şirketler bulut bilişime geçişi hızlandırdı
Kamu ya da özel, bütün sektörlerden, her büyüklükte şirketin büyük veri kullanımını gerçekleştirdiğini söyleyen EMC Türkiye Kıdemli Teknik Danışmanı Cenk Ersoy’a göre, bulut bilişim her ölçekten şirket için kritik öneme sahip.

Artan veri okyanusunda kaybolmamak için can simidi: Büyük veriHizmet düzeyi geliştiriliyor
Bulut bilişim ve büyük veri kavramlarının şirketlerin en değerli varlıkları olan veriyi yönetme ve bu verilerden fayda sağlama konusunda önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan EMC Türkiye Kıdemli Teknik Danışman Cenk Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şirketler bulut bilişime geçiş süreçlerinde yol alırken işleriyle ilgili gerçek zamanlı, kritik önem taşıyan kararlar almak için büyük veri işlemlerinin sağladığı değerlerden yararlanabiliyor. Bu sayede mevcut BT ortamlarının karmaşıklığını azaltmanın yanında, sundukları hizmet düzeyini geliştirecek fırsatlara da sahip olabiliyor.”
İhtiyaçlar farklılaşmıyor
Şirketlerin büyük veri teknolojisine ihtiyaç duyma sebebi ortak; artan veriyi yönetebilmek. Bu ihtiyaç bölgesel farklılıklara uğramıyor.