BTK 23 OCAK 2018 / 09:45

​Güvenlik ve kontrol 7/24 etkin

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 39’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik 23/10/2010 tarihli ve 27738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Gerçek ve Tüzel Kişilerin Elektronik Haberleşme Hizmeti İçinde Kodlu veya Kriptolu Haberleşme Yapma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ise 12 Ocak 2018 tarihli ve 30299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu değişiklikle birlikte, kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine ait kod veya kripto algoritması ve anahtarlarının BTK’da nerede, nasıl ve hangi güvenlik şartlarında muhafaza edileceği de açıklandı. BTK’nın Kritik Veri Merkezi, 7/24 kesintisiz bir şekilde güvenlik kameraları ile görüntülenirken, giriş-çıkışlar kayıt altına alınmakta ve sistemlere erişim sağlayan personelin de kayıtları tutulmakta. BTK bünyesindeki verilerin güvenliği ve muhafazası haberleşme gizliliğinin güvence altına alınması açısından büyük öneme sahip olduğu için kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerine ait kod veya kripto algoritması ile diğer kritik verilerin yetkisiz kimselerin eline geçmemesi için gerekli önlemler alındı.

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics