Dosya Bulut Bilişim ve Büyük Veri 04 ŞUBAT 2013 / 08:25

Şirketler bulut bilişime geçişi hızlandırdı

Kamu ya da özel, bütün sektörlerden, her büyüklükte şirketin büyük veri kullanımını gerçekleştirdiğini söyleyen EMC Türkiye Kıdemli Teknik Danışmanı Cenk Ersoy’a göre, bulut bilişim her ölçekten şirket için kritik öneme sahip. Sektörel olarak bulut bilişime karşı özel bir yoğunlaşma gözlemlediklerini belirten Netsis Teknoloji ve Ar-Ge’den Sorumlu Başkan Yardımcısı Yalçın Tarkan, “Bulut bilişimin yapısı gereği küçük ölçekli şirketlere dahi en üst düzey kurumsalların imkanlarını uygun fiyatlarla sunması, zaman ve mekandan bağımsız olması, tüm küçük ölçekli işletmeler ile ülkemizin bilişim anlamında daha az hizmet alabilen bölgelerindeki tüm şirketlere ekstra avantajlar getirdiğini söyleyebiliriz. Genel olarak değerlendirdiğimizde bulut üzerindeki iş uygulamalarının imkanlarından faydalanma eğilimini, sektör bağımsız küçük ve orta ölçekle başlayıp büyüklere doğru yayılacak bir süreç olarak görüyoruz” yorumunu yaptı.
Bulut bilişimin BT sektöründe inanılmaz bir değişime yol açtığını ifade eden Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil, bu sayede kurumların iş süreçlerini hızlandırdığını ve daha fazla tasarruf sağladıklarını dile getirdi. Bulut bilişim konusunda sektör ayrımı yapmanın doğru olmadığını belirten Maya ICT Kurucu Ortağı Selçuk Özdoğan konuya “Perakende sektöründe çok daha yaygın şekilde kullanılıyor olsa da hemen her sektör bulut bilişimden faydalanıyor. Ölçek olarak baktığımızda da yine her ölçekten şirketin bulut bilişim çözümlerini kullandığını söyleyebiliriz. Türkiye’de KOBİ’lerin bulut bilişime olan talep ve ilgisi henüz Avrupa ve ABD’deki kadar olmasa da ilerleyen süreçlerde daha aktif bir şekilde bulut bilişimden faydalanacaklarına inanıyorum” yorumunu getirdi.
“Her ölçekten şirket faydalanabilir”
Bulut bilişim çözümlerinden her sektörden, her ölçekten şirkete fayda sağlayacağını ifade eden Medianova CEO’su Serkan Sevim, daha fazla bilen şirketlerin rekabet esnasında bir adım önde olacağını vurguladı. Sevim, bulut bilişim sayesinde her şirketin bütçesine göre “kullan-öde” politikasını takip ederek, çok daha kaliteli bir bilgi altyapısına sahip olabileceğinin altını çizdi.
KOBİ’lerin de buluta olan ilgisinin giderek arttığını gözlemlediklerini belirten SAP Türkiye Satış Destek Direktörü Erdem Şekeroğlu, konuyla ilgili “Bulut bilişim sayesinde üretim sektöründeki tedarikçiler ve müşteriler daha sıkı bir işbirliği platformuna kavuşuyor. Öte yandan şirketlerdeki çoğu iş süreçleri ortak olsa da, her işletmenin ihtiyaçlarının birbirinden farklı olduğunu unutmamak gerekiyor” örneğini verdi.
Özellikle bilişim yatırımlarının ağır bir yük getireceği orta büyüklükteki işletmelerin bulut bilişimden daha fazla fayda sağlayabileceğini ifade eden Bizcon Teknoloji Uygulamaları Direktörü Arda Berkman, buna karşın bu ölçekteki şirketlerin teknolojiye ayak uydurmakta yaşadıkları sıkıntı sebebiyle bulut bilişimin genellikle büyük işletmeler tarafından tercih edildiğini belirtti.
Atos Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri Direktörü Tuğyan Ünsal’a göre Türkiye’de özellikle KOBİ tarafında bulut bilişime hızlı bir kayıştan bahsediyor. Ünsal,  küçük ve orta ölçekli şirketlerin bu teknolojiye daha kolay ve hızlı uyum sağladığını ifade etti. Öte yandan büyük şirketlerin de, bulut hizmetleri sağlayıcıların artması ve uzmanlaşması sonucunda bu alana yatırımlarını her geçen gün artırdıklarını dile getiren Ünsal, genellikle büyük şirketlerin güvenlik, bilgi gizliliği (privacy) ve mevcut altyapı yatırımlarını değerlendirmek için daha çok “özel bulut” modellerine yöneldiğini gözlemlediklerinin altını çizdi.

“Artık her sektör bulut bilişimi merak ediyor”
İlk başlarda bulut bilişim konusunun daha çok finans, bankacılık, e-ticaret ve perakende gibi sektörlerin odağında olduğunu söyleyen Adobe Ortadoğu Kuzey Afrika Bölge Müdürü Tolunay Tomruk, bulut bilişimin bu sektörlerde dahi orta ve büyük ölçekli şirketler dışında pek fazla ilgi görmediğini söyledi. 2012 yılına gelindiğinde bulut bilişim çözümlerine artık her sektör ve her ölçekteki şirketin ilgi duyduğunu, yatırım planladığını veya yatırım yaptığını gördüklerini belirten Tomruk, 2013 yılında da bu eğilimin süreceğini dile getirdi.
Bulut bilişim esas olarak sunucu ihtiyacı olan tüm şirketlerin faydalanabileceği bir hizmet olduğunu söyleyen Cloudturk Genel Müdürü Mustafa Yazıcı, küçük, orta ve büyük şirketler, bulut teknoloji çözümlerinin esnekliği sayesinde kullanım ihtiyaçlarına göre hizmeti sınırlayabildiğini ifade etti. Yazıcı “Bu nedenle her ölçekteki şirkete hitap ediyor ama tabii KOBİ’ler için büyük avantajlar sağlıyor. Örneğin Anadolu’daki KOBİ’ler bulut bilişim teknolojilerini genel olarak muhasebe, envanter tutma, pazarlama alanlarında kullanıyorlar” yorumunu yaparken, şirketlerin gittikçe yenilenen BT teknolojileri karşısında profesyonel şirketlerden yardım alması gerektiğinin altını çizdi.

Bulut bilişim her sektörde şirket için fırsat

Bulut bilişim çözümleri farklı kullanma şekillerine göre neredeyse tüm sektörler ve her ölçekteki kurumlar için fırsat sunduğunu söyleyen HP Türkiye Satış Öncesi Destek ve Bulut Bilişimden Sorumlu Müdürü Mert Sarıkaya sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Bulut bilişim çözümleri farklı kullanma şekillerine göre neredeyse tüm sektörler ve her ölçekteki kurumlar için fırsat sunuyor. Örnek vermek gerekirse KOBİ’ler genel bulut üzerinden BT hizmetlerini almayı tercih ederken, işletmeler ve kamu sektörü kendi özel bulutlarını kurmaya yöneliyorlar. Bunun yanında kurumlar işbirlikteliği yaptığı, ürün-hizmet sağladığı diğer kurumlara bulut hizmetleri sağlayarak katma değerlerini bir adım öteye taşıyabiliyorlar. Servis sağlayıcı pazarına baktığımızda ise hem Türkiye’de hem de dünyada birçok şirket iletişim, sunucu barındırma, BT kapasite kiralama gibi standart hizmetlerinin yanında müşterilerine bulut hizmetleri sağlayarak portföylerini zenginleştirip, müşterilerinin ihtiyaçlarını tek noktadan adreslemeyi hedeflerken hem de yeni gelir modelleri ile farklılaşmaya çalışıyorlar.”

Çözümler KOBİ’lere kadar indi

Bulut bilişim çözümlerinin ABD ve Avrupa’da KOBİ segmentine kadar indiğini belirten Karel Bulut Çözümleri Ürün Yönetimi Direktörü Kerem İrten konuya şu yorumu getirdi:
“ABD’de 2013 sonunda KOBİ’lerin yüzde 36’sında en az bir bulut hizmetinin kullanılması bekleniyor. Bulut bilişim kamu, eğitim/araştırma, ileri teknoloji, iletişim ve sağlık sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde önemli verimlilik artırıcı ve maliyet düşürücü faydalar sağlıyor.”

KOBİ’ler sanallaştırmaya geçiyor

Bulut bilişim çözümlerinin günümüzde genellikle büyük ölçekli şirketlerin tercihi olduğunu belirten Dojop Teknoloji İş Geliştirme Uzmanı Filiz Babacan sözlerine şu şekilde devam etti:
Spiceworks adlı araştırma şirketinin son dönem çalışmaları KOBİ’lerin yüzde 77’sinin sanallaştırmaya geçiş yapmayı planladığını göstermektedir. Ülkemizde KOBİ’ler için de yapılan çalışmalar etkisini göstermekte ve KOBİ’lerin yüzde 50’lere varan oranda tasarruf sağlamak için bulut bilişime yönlendiğini görmekteyiz. Bulut teknolojisini kullanma lideri telekomünikasyon sektörüdür. Ancak özellikle Microsoft’un bu yöndeki atılımları ve HyperV ve Server2012 tanıtımları sonrasında hemen hemen bütün sektörlerde kullanım gördüğünü söylemek mümkündür. Özellikle de üniversiteler gibi büyük çaplı eğitim kurumlarının da bulut bilişimin olanaklarından faydalandığını ve geçtiğimiz yıl Dumlupınar Üniversitesi’nin 1200’e yakın sıfır istemciye bu nedenle yatırım yaptığını görmüş bulunmaktayız.”

Bulut bilişim fark edilmeli

6Kare Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetici Ortağı Veysel Karslı yaptığı açıklamada, dünya piyasaları için bulut bilişimi, farkına varılmış ve artık gelişim aşamasına geçmiş  bir yapı olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Özellikle yazılım hizmetleri ve altyapı hizmetlerinin hızlı bir büyüme eğiliminde olduğunu söyleyen Karslı, bu aşamada da özellikle ABD ve ardından Avrupa büyük bir rol oynadığını ama Türkiye piyasasının da dünya piyasalarından farklı olarak altyapı hizmetlerinde  bir adım önde göründüğünü açıkladı.
Türkiye’nin bulut bilişim çözümlerinde üretim yetersizlikleri olduğunu ancak bu sıkıntının sadece bulut bilişim ve büyük veri konularında değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Veysel Karslı sözlerine şöyle devam etti:
“Bilişim sektörünün genelinde kalifiye çalışan sayısının az olması, şirketlerin yerel çözümler üretmek yerine yabancı çözümlere yönelmeleri temel problem. Ancak bulut bilişimin bir alt adımı olan PaaS - Platform hizmetleri burada çok kritik bir rol oynayabilir. Bu tarz platformlar sayesinde bir yazılımcı yetkinliğine ihtiyaç kalmadan, herhangi bir iş analistinin de  tasarlayabileceği uygulamalar geliştirmek artık mümkün. Dolayısıyla bu teknolojileri kullanarak arz kümesi büyütülebilir.”

Bulut bilişim esnek bir altyapı sunuyor

Bulut bilişim, farklı ihtiyaçlara göre şekillendirilebilen çözümler sunmaya oldukça uygun esnek bir altyapı sunduğunu dile getiren KoçSistem Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri Satış Grup Yöneticisi Özlem Kestioğlu şöyle devam etti:
Günümüzde KOBİ’lerden büyük kurumsal şirketlere kadar farklı sektörlerden her ölçekteki şirket, bulut bilişimi kendi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanabilir. Çünkü bulut bilişim, atıl kapasitenin azaltılması, verimlilik ve esneklik sağlanması gibi özellikleriyle tüm sektörler için oldukça cazip. Türkiye’de bulut bilişim çözümlerini en fazla kurumsal şirketler tercih ediyor. Burada iki farklı yöntem ön plana çıkıyor. Kurumsal şirketler ya bir hizmet sağlayıcıdan bulut bilişim hizmeti alıyor ya da kendi bulut altyapılarını oluşturuyorlar. Özellikle finans ve sigortacılık gibi sektörlerdeki şirketler, regülasyonel gereklilikler nedeniyle, kendi altyapılarını inşa etme yöntemini izliyorlar. Ülkemizde KOBİ’lerin bulut bilişimden faydalanma konusunda bir eğilimleri olduğunu gözlemliyoruz. KOBİ’ler, ekonomik nedenlerden ötürü, bu hizmetleri servis sağlayıcılardan almayı tercih ediyorlar. Bulut kaynaklarının ilk yatırım maliyetini ortadan kaldırması ve ölçeklendirmeye imkan sağlayan esnek yapısı, KOBİ’ler için maliyet avantajı sağlayan bir fırsat oluyor.”

Bulut bilişim ve büyük verinin önemi her geçen gün artıyor

Hitachi Ülke Satış Direktörü Uğur Osmanlıoğlu, son 2 yıllık süreçte bulut bilişim kavramının Türkiye’de her geçen gün önemini daha fazla artırarak BT birimlerinin öncelik sırasına oturduğunu belirtti ve ekledi: “Kendi satış süreçlerimizde de projelerin temel hedeflerinin ya bulut bilişim amaçlı ya da planlanan bulut bilişim altyapısına hazırlık olduğunu görüyoruz. 2012 yılı itibari ile “genel bulut” olarak adlandırdığımız bulut bilişim yaklaşımın dünya üzerindeki toplam pazar büyüklüğü 60 milyar dolar. Bununla birlikte kurumların tam ölçeği bilinemeyen fakat genel bulut yaklaşımına göre en az 2 kat diyebileceğimiz  “özel bulut” yaklaşımı ile toplam 200 milyar dolar civarında bir pazardan bahsediyoruz.”  Osmanlıoğlu dünya pazarıyla Türkiye’yi şu sözlerle karşılaştırdı: “Ülkemizin durumunu dünya pazarı ile karşılaştırdığımızda; Dünya pazarında bu bedelin yaklaşık yüzde 50’sini SaaS yaklaşımı oluşturuyor. Fakat bizim ülkemiz için pazar tahminlerimizde çok ciddi derecede fazla olan oranın IaaS ve PaaS platformlarında olduğunu düşünüyoruz.”
“Bulut bilişim için sektör belirtmek biraz zor, sonuçta BT altyapısı ile iş süreçlerini dönüştürdüğümüz her yapı içinde yer alabilecek bir yaklaşım” diyen Osmanlıoğlu, direk bulut bilişim yaklaşımı ile günümüze kadar optimize edilememiş birtakım süreçleri yeniden düzenlemenin mümkün olabildiğini; ancak düzenlemeler, bilgi güvenliği gereksinimleri ve proje tabanlı maliyetlendirme yaklaşımları sebebi ile finans ve kamu odaklı yapıların bulut bilişim yaklaşımına biraz daha mesafeli olduğunu belirtti.
Osmanlıoğlu, bulut bilişimin şirketlerin bulut bilişim ve büyük veri projeleri ile ilgili yaklaşımları ve proje üretimleri ile ilgili ise şunları söyledi: “Bu konuda birkaç son kullanıcı toplantısında Hitachi Data Systems olarak yaklaşımımızı paylaştık. Son kullanıcılar yaklaşımımızdan ve bu teknolojilerin kendilerine getireceği faydalardan mutlular. Konuştuğumuz çoğu kurumun orta- uzun vadede bir kısmının çok kısa vadede bulut bilişim ve büyük veri konusunda projelendirmeleri var. Burada üreticiler olarak bize düşen görev, sanıyoruz özellikle kurumların iş birimlerine daha yakın olarak edinecekleri faydaları yapmış olduğumuz projeler ile örneklendirmek ve beyin fırtınası yaparak uygun yaklaşımı bulmak. Ülke olarak finans ve telekom sektörlerinde bilişim altyapısı kullanımında bizce dünya ortalaması üzerindeyiz. Yapılan yatırımlar ve yaklaşımlar yurtdışından ülkemize teknoloji görmek için gelen kişileri etkiliyor. Fakat üretim ve pazarlama sektöründe bu kadar etkin değiliz. Özellikle son kullanıcılar ile direk çalışılan sektörler bu yaklaşımlardan gerçekten çok ciddi fayda ve farklılaşma sağlayacaklardır. Son kullanıcı analizlerinin çok daha tutarlı yapılması, kullanıcı ve tüketici profillerinin etkin bir şekilde belirlenmesi, daha odaklı kampanya ve yaklaşımların sağlanması ile üretim ve pazarlama sektörleri daha karlı ve müşteri odaklı operasyonlar sağlayacaklardır.”
ETİKETLER : Sayı:907

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics