Dosya Bulut Bilişim ve Büyük Veri 04 ŞUBAT 2013 / 08:26

Yetişmiş eleman sıkıntısının çözümü: Üniversite ve sektör işbirliği

Henüz yeni ortaya çıkan bulut bilişim ve büyük veri alanındaki yetişmiş eleman sıkıntısını şirketler kendi bünyesindeki eğitim ve sertifikasyonlarla çözmeye çalışırken, bir yandan da şirketler bulut bilişim ve büyük veri eğitiminin temellerinin üniversite müfredatlarına girmesi gerektiği görüşünde.

Tüm dünyada artan işsizliğin çözümlerinden biri olarak görülen ve yeni iş alanları yarattığı için önem taşıyan bulut bilişim ile büyük veri konusunda sektörün oyuncuları da ümitli. Özel sektörün çabalarının yanında kamunun da pozitif eğilime katkıda bulunması bekleniyor.
Bulut bilişim ve büyük veri alanında çalışacak yetişmiş eleman sıkıntısının çözümü ile ilgili Medianova CEO’su Serkan Sevim, bu sorunu aşmak için gençleri bıkmadan usanmadan eğitmek ve kendilerinde bir farkındalık yaratmak gerektiğine dikkat çekti ve bu konuyla ilgili kendi yaptığı çalışmalarını “Genç Yönetici ve İş Adamları (GYİAD) Akademi programı çerçevesinde sürekli üniversitelerde konuşma yapıyorum, gençlerin kendilerini eğitmeleri gerektiğini anlatıyorum” sözleriyle anlattı. Sevim, şirketlerin bu konuda üstüne düşenlerle ilgili ise şu detayları paylaştı:
“Aynı şekilde E-Tohum, Endeavor gibi organizasyonlar da bu konularda ciddi çalışmalar yapıyor. Bunların yanında sektörün önemli oyuncuları ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin birlikte çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Şirketler, eleman ihtiyacı doğrultusunda ders programlarının şekillendirilmesine yardımcı olabilir. Aynı zamanda halen okumakta olan öğrencilere staj imkânları vererek sektörümüzün kültürünü, iş yapış şekillerini şimdiden onlara aşılayabilir. Aynı zamanda öğrencilere yönelik eğitim programları da düzenlenebilir. Şirket sahiplerinin sadece şikayet etmesi doğru bir çözüm değil.”
“Üniversite-sanayi işbirliği en üst düzeyde sağlanmalıdır”
Adobe Ortadoğu Kuzey Afrika Bölge Müdürü Tolunay Tomruk ise “Bilişim sektörü içinde en çok öne çıkan konu belki de bulut bilişim. Hem dünyada hem de Türkiye’de sektörün bu konularda nitelikli ve eğitimli eleman ihtiyacının arttığını görüyoruz. 2013’te işler büyüdükçe ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye’de de bulutla ilgili pozisyonlarda açıklar var.  Türkiye’de İK sitelerinde verilen ilanlarda da artık bulut bilişimin sıkça yer aldığını görüyoruz” sözleriyle bulut bilişimde yetişmiş eleman ihtiyacının daha da artacağına dikkat çekti ve bu sorunu çözümü ile ilgili şunları söyledi:

“Bu noktada eğitim kurumları açısından bulut bilişim konusundaki eğitimlerin niceliği ve niteliğinin artması gerekiyor. Bu eğitimler için hep bahsedilen üniversite-sanayi işbirliği en üst düzeyde sağlanmalıdır. Sertifikasyonlar da oldukça kritik. Bu bulut alanında çalışacak insanlar ve buluttan faydalanmak isteyen şirketler için çok önemlidir.”
HP Türkiye Satış Öncesi Destek ve Bulut Bilişimden Sorumlu Müdürü Mert Sarıkaya, bulut bilişim ve büyük veri ile ilgili eğitim ve sertifika programlarından söz etti:
“Yetişmiş eleman sıkıntısını aşmak üzere birçok üretici şirket hâlihazırda BT dünyasının içinde olan çalışanlar için eğitim ve sertifika programlarını bulut bilişim ve büyük veri için genişletmiş durumda ve HP de burada en önemli oyunculardan biri. Hem dünyada hem Türkiye’de bu iki konuda eğitimler veriyor ve sertifikalandırıyoruz.” Sarıkaya, eğitim ve sertifika programlarının yanı sıra bulut bilişim ve büyük verinin üniversite müfredatlarına girmesi gerektiğini şu sözlerle vurguladı:
“Esas önem verilmesi gereken alan önümüzdeki dönemde yeni mezun olacak iş gücünü üniversiteden çıkmadan temel bilgilerle donatarak gelişimlerini hızlandırmak olacaktır. Üniversite müfredatlarının bu konulara giriş niteliğinde olacak temel yetkinlikleri sağlamaya yönelik olması veya en azından günümüzün BT eğilimlerini öğrencilerin anlamasına olanak tanıması ciddi bir aşamadır. Bunun yanında BT sektörü-üniversite işbirliği yetişmiş insan gücünün aşılmasında ciddi bir rol oynamaktadır. Eğitim süreci tamamlandıktan sonra edinilen bilginin uygulamaya dökülmesi, yurtiçi ve yurtdışı projelerle tecrübenin artırılması, öğrenciler için staj olanakları ve yeni mezunlar programları ile de istediğimiz nitelik ve nicelikte yetişmiş elemana sahip olmamızın yolu açılacaktır.”
İhtiyaç artıyor ama karşılanamıyor
“İstihdamla ilgili olarak bilişim sektörünün yaşadığı en büyük sıkıntı uzmanlaşmış çalışan sayısının sektör ihtiyacını karşılayamamasıdır. Şu anda bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe çalışan sayısının 150 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. 2023 yılında bu ihtiyacın 300 bini geçeceği varsayılmaktadır. Bu çok büyük bir açık doğurmaktadır ve sektörün gelişimine önemli negatif etki yapacaktır” diyen Anadolu Bilişim Strateji ve Pazarlama Müdürü Övgü Güneri, bu sebeple özellikle teknik personel açığını dolduracak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinin, belirli eğitim alanlarında programlara bilişimin yerleştirilmesi, sertifika programlarının zenginleştirilmesi ve sektördeki istihdamın doğru modelde teşvik edilmesinin bu sorunu aşmak için büyük önem taşıdığını belirtti.
VMware Akdeniz Ülkeleri Bölge Müdürü Shmulik Antebi, ortaya çıkan yeni rollerin henüz çok net olmadığına ve eğitim imkanlarının artmasının gerekliliğine dikkat çekti:
“Bu roller henüz ortaya çıktığı için, görevler şirket içindeki diğer kurumsal roller kadar net değil. Bu yüzden ihtiyacı karşılamada ilk adım, iş hayatında ne yaptıklarını doğru anlamak. Bu rollerin eksikliği bazı sektörlerde ciddi bir soruna dönüşmüş durumda. Ancak veri bilimi konusunda eğitim veren bir üniversite olmadığı da bir gerçek. Bu roller henüz yeni ortaya çıktığı için, görevler şirket içindeki diğer kurumsal roller kadar net değil. Bulut çözümleri sunan bazı şirketler kendi veri bilimcilerini yetiştirmeye çalışıyor. Eğitim imkanlarının çoğalması bu konudaki yetişmiş eleman sıkıntısını giderecek kanalları geliştirecek tek yöntem.”
Bulut bilişim alanında 7 milyon çalışan aranacak
Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil, günümüzün rekabetçi ortamında kurumlara, düşük maliyet, kolay yönetim ve verimlilik sağlayan bulut bilişimin farklı yeteneklere ve becerilere sahip bilişim çalışanlarının ortaya çıkmasına neden olduğunu belirtti ve bu konudaki çalışmaları ile ilgili şunları ekledi:
“Ayrıca operasyonel alandaki iş yükleri hafifleyen bilgi teknolojileri alanında çalışan yöneticiler, artık şirketleri için daha kritik projelere zaman ayırabilecek. Bağımsız araştırma kuruluşu IDC’nin son açıkladığı rapora göre sektörde hali hazırda bulut bilişimle ilgili 1 milyon 700 bin çalışan aranıyor, 2 yıl içinde bu rakamın 7 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Microsoft olarak biz bu doğrultuda da son olarak Microsoft Virtual Academy (Microsoft Sanal Akademi) adlı aktif profesyonellere önemli bulut becerilerini kazanmalarını kolaylaştıran bir hizmet başlattık. Microsoft olarak yine gerek Microsoft Sanal Akademi, gerekse de desteklediğimiz teknoloji toplulukları ve üniversite destekleyici programları ile bu konuda da BT profesyonellerini ve BT sektöründe çalışacak potansiyel iş gücüne katkı yapıyoruz.”
IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu da yaptıkları çalışmalarla ilgili şu detayları paylaştı:
“Hem bulut bilişim hem de büyük veri konusunda ülkemizdeki yetişmiş eleman sıkıntısının çözümü bu işi dünyanın başka yerlerinde daha önceden başarıyla yapmış IBM gibi şirketlerden yeni projelerle veya akademik işbirliği programı çerçevesinde beceri transferleri yapmaktır. Dünyada IBM’in 13 bulut bilişim laboratuvarı bulunuyor ve bu laboratuvarlar, kavram çalışması, bulut geliştirme ve pilot çalışmaları yapıyor. IBM, bulut bazlı projelerde gerekli konu uzmanlarıyla ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri yer aldıkları projelerdeki kurumlara aktarıyor. Bunun yanı sıra IBM Üniversite İlişkileri Ekibi, sektörün ihtiyacı olduğu konularda üniversitelerle sürekli iletişim içindedir ve IBM Akademik İşbirliği programı çerçevesinde üniversitelerde ortak program geliştirme, değerlendirme ve gerektiğinde ders desteği sunmaktadır.”

Hem şirketlere hem üniversitelere önemli rol düşüyor

NetApp Türkiye Sistem Mühendisi Lütfi Yunusoğlu, “Bilişim sektörü içinde en çok öne çıkan iki konu ise bulut bilişim ve büyük veri. Böyle olunca hem dünyada hem de Türkiye’de sektörün bu konularda nitelikli ve eğitimli eleman ihtiyacı artıyor. 2013’te bu ihtiyacın daha da artacağını öngörüyoruz, çünkü şirketlerin bulut bilişime olan ilgileri ve yatırımları da bir ivme yakaladı” dedi ve ekledi:
“IDC’nin bir araştırmasına göre de BT sektöründe bulut bilişim konusunda eğitimli milyonlarca çalışana ihtiyaç var. 2015 yılına kadar bulut bilişim ile ilgili açılacak olan iş pozisyonlarının sayısının her yıl yüzde 26 artacağı ve dünyada 7 milyon gibi büyük bir sayıda bulutla ilgili iş pozisyonunun açık kalacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de de bulutla ilgili pozisyonlar halen tamamen doldurulabilmiş değil. Dolayısıyla bu da; sektörün bulut bilişim konusunda uzman çalışana duyduğu ihtiyacın süreceği anlamına geliyor. Türkiye’de İK sitelerinde verilen ilanlara bakıldığında da bu eğilim açıkça görülüyor. Bulut üzerinden iş yapılmasını sağlayacak mobil yazılım geliştirici, yazılım mühendisi, BT ve sistem ağ uzmanı ilanları İK sitelerinde sıkça görülüyor. Bu noktada, hem kurumlara hem şirketlere hem üniversitelere önemli görevler düşüyor. Eğitim kurumları açısından bulut bilişim ve büyük veri konularındaki eğitimlerin niceliği ve niteliği artmalıdır. Bu eğitimler için üniversite-sanayi işbirliği artmalıdır. Sertifikasyonlar da çok önemli, bunlar bulut alanında çalışmak için gereken becerileri edinmek isteyen günümüzdeki ve gelecekteki teknoloji uzmanları ve buluttan faydalanmak isteyen şirketler için çok büyük önem taşıyor.”

Üniversitelerle işbirliği içindeyiz

“Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) verilerine göre, Türkiye’de bilişim sektöründe yaklaşık 126 bin kişi çalışıyor. Sektörde eğitim düzeyi yüksek, nitelikli bir işgücü yapısı olması nedeniyle bu alandaki açık da artıyor” diyen Netsis Teknoloji ve Ar-Ge Sorumlusu Netsis Başkan Yardımcısı Yalçın Tarkan, üniversitelerle yaptıkları işbirlikleri ile ilgili detayları paylaştı:
“Üniversitelerle işbirliklerinin yapılması, ilgili derslerin verilmesi ve öğrencileri bu alana yöneltmek için gerekli teşviklerin gerçekleştirilmesi halinde bu sıkıntının ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Biz Netsis olarak Ege, 9 Eylül, İstanbul, Marmara, İYTE, Celal Bayar, Çukurova, ODTÜ ve 19 Mayıs üniversiteleri ile işbirliklerimize devam ederek öğrencilerimizle çalışmalar yürütüp, onlara iş yazılımları alanında eğitimler veriyor ve staj imkanı sağlıyoruz. Bu eğitimlerin ve teşviklerin sıklaşması halinde yetişmiş eleman sayımızın da artacağına inanıyoruz.”

Yetişmiş eleman sıkıntısı sistemi yavaşlatıyor

Tesan İletişim Veri Yedekleme Çözümleri Ürün Yöneticisi İsmail Doğan, büyük veri ve bulut bilişimin bir bütün olduğunu ve yetişmiş eleman sıkıntısının bu sistemin önemli bir parçası olduğunu vurguladı: “Yetişmiş kalifiye personel büyük veri ve bulut bilişim çok önemli bir rol oynuyor. Sistemin parçalarından birinin eksikliği çarkı yavaşlatarak zamanla diğer dişlilerinin de aksamasına veya daha kötü nedenlere yol açabilir. Doğru eğitim teknikleriyle sektörün eleman ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirilmesi gerekir. Üniversite işveren arasındaki işbirliği artırılabilir ve en önemlisi devlet tarafında bu işin ele alınarak daha etkili eğitim platformları oluşturulması sağlanabilir.”

Sektör oyuncularına önemli rol düşüyor

SAP Türkiye Satış Destek Direktörü Erdem Şekeroğlu, yetişmiş eleman sıkıntısının çözümünde sektör oyuncularına önemli rol düştüğünü belirtti: “Bu sorunu aşmada sektördeki oyunculara da önemli görev düştüğüne inanıyoruz. Biz SAP olarak bu soruna çözüm bulmak adına “SAP Genç Yetenekler Programı”nı geliştirdik. Programımız kapsamında her yıl üniversite eğitiminin sonlarına yaklaşmış veya yeni mezun olmuş adayları bünyemize katıyoruz. Böylece hem bilişim sektöründe çalışan sayısını artırıyor, hem de kariyerine SAP ile yön vermek isteyen genç yeteneklere istihdam olanağı sağlıyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda şirketimizdeki açık pozisyonlarla ilgilenen tüm adayları düzenli olarak güncellediğimiz www.sap.com/turkey web sitesinin insan kaynakları, iş arama bölümünü incelemeye ve başvuru yapmaya davet ediyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:907

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics