Dosya Bulut Bilişimde 2016’ya Bakış 16 NİSAN 2016 / 14:53

Bulut bilişim, BT algısında değişim demek

Kurumlar, geleneksel iş yapış şekillerinden yenilikçi ve zamana uyum sağlayan bir yapıya doğru evriliyorlar. Hâlihazırda bir önyargı olsa da, kurumlar değişimin gerekliliğinin farkındalar. Tabii bu değişimin sadece büyük ölçekli kurumlar özelinde değil, küçük ve orta ölçekli firmalar nazarında da yayılımı önemli. Hangi ölçekte olursa olsun, kurumların kendi ihtiyaçlarına özel çözümler için sürdürülebilir bir destek almaları gerek. “Büyük fırsatlar sunan bulut bilişim çözümlerini kurumlar iş süreçlerine entegre ederken, sürdürülebilir olmasına dikkat edilmeli” yorumunu yapan Synology Türkiye Ürün Müdürü Volkan Yiğit, bulut bilişim yatırımlarına yönelik beklentilerini şöyle anlattı:  
“Dünyanın her yerinde olduğu gibi sektör düzenlemeleri, yatırımları doğrudan etkiliyor. Bu durum, bulut bilişim yatırımları kadar, akla gelebilecek her yatırım için geçerli. Bu noktada önemli olan; düzenlemelere uyum sağlayıp, hızlı şekilde stratejinizi bu doğrultuda yönetmeniz. Kurum bünyesinde konumlandıracak doğru teknolojik çözüm ve altyapılar, iş süreçlerinin hızlı, verimli ve tasarruflu olmasını sağlıyor. Sabit iş yapış şekillerinin yerini daha esnek ve mobil bir çalışma ortamına bıraktığı göz önünde bulundurulduğunda, bulut bilişim teknolojilerinin ne kadar önemli olduğu anlaşılabiliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında kamunun da yeni teknolojilere ve eğilimlere kayıtsız kalmayacağını söyleyebilirim.”
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics