Dosya Bulutta Yeni Yaklaşımlar 17 AĞUSTOS 2015 / 01:05

Bu geleceğe inanıyoruz

SAP Türkiye Satış Destek Direktörü Uygulamalar ve Endüstriler Direktörü Özgür Odabaşı 

Bulut yatırımları çok hızlı yatırım geri dönüşü sağlıyor. Donanımsal bakım, onarım, yazılımsal güncelleme gibi masraf kalemlerini kurumsal bütçelerden çıkarıyor. Özellikle veriye anında, her yerden ulaşmayı mümkün kılan ve kullanıcı deneyimini geliştiren doğasıyla kurumlar için bulut, bir cazibe odağı olarak öne çıkıyor. Bu faydalara ulaşmak için kurumlar BT organizasyonlarını nasıl optimize edecekleri konusunda çalışmaya başlamış durumdalar. BT departmanları daha küçük olan KOBİ’ler bu konuda daha avantajlılar ve bulut bilişime daha hızlı geçiyorlar. Kurumsal müşterilerde ise bu geçişin nasıl olacağı ile ilgili biz SAP olarak BTS (İş Dönüşüm Hizmetleri) başlığı altında hizmetler sunuyoruz. Bulut bilişim başlığı altında sunduğumuz hizmetlerin doğru anlaşılması için sunduğumuz faydayı, nasıl rekabetçilik ve tasarruf avantajı sağladığımızı anlatmaya odaklanıyoruz.

Kurumların veya özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin başlıca sorunları arasında karmaşıklık ön sıralarda. Karmaşık iş süreçlerinin bulutta sadeleşmesi ve mobil cihazlardan basitçe yürütülebilmesi kurumlara katma değer sağlıyor. Biz de bu geleceğe inanıyor ve yatırım yapıyoruz. Diğer yandan, mobilite lokasyon tabanlı servisler, büyük veri analizi ve makineler arası iletişim (M2M) gibi gelişmekte olan teknolojiler, bulutun geleceğinde daha çok söz sahibi olacak. Bulut bilişim, şirketlerin veri saklama ihtiyacını karşılayacak yegâne güç. Bulut, kurumların değerli bir sermayesi, verilerin güvenle saklandığı ve kurumların ihtiyacını karşılayan bilgiye dönüştüğü bir barınak olacak.

Diğer sektörler bulut çözümler ile kârlılığını ve verimliliğini artırırken finans ve telekom sektörlerinin geride kalması mümkün değil. Bu sektörlerde bulut kullanımında yasal sınırlamalar mevcut ancak bu sınırlamaların neyi kısıtladığı ve niye kısıtladığının muallak olduğu konular var. Temasa geçtiğimiz kurumların bulut bilişim konusunda istekli olduğunu ve nasıl yapabileceklerine ilişkin ilgili kurumlardan görüş aldıklarını görüyoruz. Talepler doğrultusunda, önümüzdeki iki sene içinde gerekli sektörlerde düzenlemeler yapılmasını öngörüyoruz.
ETİKETLER : 1034

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics