Dosya Bulutta Yeni Yaklaşımlar 17 AĞUSTOS 2015 / 01:07

İş uygulamaları buluta kayıyor

LA Software Group Genel Müdürü Erhan Musaoglu

Bulut bilişimin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yayılma çabaları devam ediyor. Türkiye, bu konuda batının biraz daha gerisinde. Bunun sebepleri arasında güvenliğe dayalı kültürel sebepler, altyapı eksiklikleri sayılabilir. Bulut hizmeti veren firmalar olarak bizler, pazarı bilgilendirme amacıyla gayret gösteriyoruz. Bulut bilişimin gördüğü ilgi sektörel bazda da çok değişiklik gösteriyor. Örneğin; perakende sektörü bulut bilişimin önemini daha iyi kavrarken lojistik sektörü biraz daha geride kalabiliyor. Şehir merkezlerinden uzaklaşan tesislerin altyapı zorlukları bulut bilişime karşı ilgiyi azaltıyor. Ancak, yine de önemli altyapı yatırımları, yakın gelecekte bulut bilişimin önünde bir engel kalmayacağının kanıtı.

Danışmanlık desteği ihtiyacı farkındalığı da yine sektörel bazda ve şirket ölçeği bazında değişiyor. Bulut bilişim asıl olarak KOBI boyutundaki firmalar için daha çekici görünürken doğru hizmeti almak ve kurgulamak için büyük ölçekli şirketler daha sistematik kararlar alıyor ve gerektiğinde danışmanlık desteğine başvurabiliyorlar. KOBI ölçeğindeki firmalar, bulut bilişim konusunda bilinçlendikçe daha doğru kararlar almak için danışmanlık desteğine de daha fazla ihtiyaç duyacaktır. Diğer taraftan, KOSGEB gibi kuruluşların da firmalara danışmanlık desteği söz konusu.

Bizim ilgili olduğumuz alan açısından yakın gelecekte iş uygulamalarının daha özelinde tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının büyük oranda bulutta sunulmasını bekliyoruz. İş uygulamaları şirketlere her açıdan dönüşüm ve değer getiriyor. Bulut bilişimin şirketlere faydalarını çok açık bir dille anlatmak gerekiyor. Diğer yandan şirketlerin veri gizliliği konusunda kaygıları bulunmakta. Şirketleri veri güvenliği ve gizliliği konularında ikna etmek gerekiyor.

Bulut bilişimin yayılabilmesi ve gelişebilmesi için öncelikle hukuki tarafı düzenleyen yasaların çıkarılması gerekiyor. Bulut bilişim hukuki bazda her boyutuyla alışılagelmişin dışında bir ticari ilişkinin varlığını getiriyor. Şirketlerin bu hizmeti alma yönünde doğru sözleşmeleri, gerekli yasal dayanaklara göre düzenlemeleri gerekiyor. Bu yasal düzenlemelerin özellikle veri güvenliği ve veri gizliliği açısından sektöre güvence veriyor olmalı. Diğer taraftan altyapı yatırımlarının hızlı bir şekilde devam etmesi, şirketlerin bulut bilişime daha hızlı geçişini sağlayacaktır.

 
ETİKETLER : 1034

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics