Dosya Bulutta Yeni Yaklaşımlar 17 AĞUSTOS 2015 / 01:04

KOBİ’lerde bir algı değişimi var

Synology Türkiye Ürün Müdürü Volkan Yiğit

Kurumlar geleneksel iş yapış şekillerinden yenilikçi ve zamana uyum sağlayan bir yapıya doğru evriliyorlar. Hali hazırda bir ön yargı söz konusu olsa da kurumlar değişimin gerekliliğinin farkındalar. İhtiyaçların giderilebilmesi adına, yenilikçi teknolojilerden yararlanılması gerekiyor. İş sürekliliğini sağlamak ve verimliliği artırmak için doğru çözümlerin kilit noktalarda konumlandırılması gerekiyor. Bunun en gerçekçi örneği geleneksel yapısını bozmamış ve zamana uyum sağlamış kurumlar arasında görülebiliyor. Zaman içerisinde aradaki farkın daha net olarak anlaşılacağını düşünüyoruz. Tabii bu değişimin sadece büyük ölçekli kurumlar özelinde değil, küçük ve orta ölçekli firmalar nazarında da yayılım göstermesi önemli. Türkiye’deki kurumların büyük çoğunluğunun KOBİ olduğu biliniyor. Bulut çözümlerinin bu firmalara büyük avantajlar ve fırsatlar yaratacağını söyleyebiliriz. Artık KOBİ ölçeğindeki kurumların da bulut sistemler ve depolama çözümleri alanına daha çok eğilim gösterdiğini görüyoruz.

Şirketlerin ihtiyaçlarını doğru belirleyip, rekabet ortamına uygun teknolojileri tercih etmeleri gerek. Kurum bünyesinde konumlandıracak doğru teknolojik çözüm ve altyapılar, iş süreçlerinin hızlı, verimli ve tasarruflu olmasını sağlıyor. İçerisinde bulunduğumuz çağda artan veri ihtiyaçlarını karşılayacak donanım ve yazılım ürünlerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Artan veri miktarı ile birlikte bu verilerin depolanmasında kullanılan çözümlerin önemini de artıyor. Kurumlar ve kullanıcılar, veri depolama ve video gözetiminde çok fonksiyonlu, yüksek performanslı ve aynı zamanda güvenilir çözüm arayışındalar. Özellikle KOBİ’lerde bu tür bir algı değişimi yaşanıyor. BYOD, büyük veri, bulut ve mobilite gibi güncel eğilimleri kapsayan ve bu eğilimlerin getirdiği yeni teknolojiler ile uyumlu çalışan ürünler, rekabette firmaları öne taşıyor.

 
ETİKETLER : 1034

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics