Dosya Bulutta Yeni Yaklaşımlar 17 AĞUSTOS 2015 / 01:06

Netaş: Yasal düzenlemelerle süreç iyileştirilmeli

Türkiye, dünyadaki teknoloji trendlerine paralel olarak ilerleyen bir ülke. Bulut bilişimde farkındalık süreci tamamlandı. Artık bu alanda güveni sağlama ve şirketlerin yatırım planlarında bulut bilişime gereken yerin ayrılması sürecindeyiz. Dolayısıyla teknolojiye yatırım yapan ve bu alanda bulut çözümlerini kullanmanın önemini kavrayan şirketler, rekabette bir adım öne çıkıyor. Ayrıca bulut çözümleriyle şirketler, ilk yatırım maliyetlerini çok düşük seviyelere çekerek, daha hızlı atılımlarda bulunabilirken, fikirlerini hayata geçirme süreçlerini de hızlandırabiliyor.

Bulut bilişimin gelişmesi teknik olarak maliyetleri düşürse de, taşıdığı riskler gizli maliyetleri gündeme getirdiğinden, bazı hukuksal düzenlemelerin gerekliliğini ortaya koyuyor. Hızla yaygınlaşan yeni uygulamalarla birlikte ortaya çıkan sorunlar, ülkelerin bazı temel hukuksal düzenlemeler yapmasına neden oluyor. Verilere başka kimler tarafından erişildiği ya da verilerin kaybolması veya kötüye kullanılması durumunda kimlerin sorumlu olacağına ilişkin endişelerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etse de, henüz düzenlemelerin yeterli olduğu söylenemez. Global düzeyde yapılan ve ülkelerin bulut bilişim seviyelerini karşılaştıran bir araştırmaya göre, Türkiye, kapsama alınan 24 ülke içinde 18’inci sırada. Özellikle veri gizliliği konusundaki regülasyonların ve Avrupa standartlarında yasaların bulunmaması, sıralamadaki en önemli etkenleri oluşturuyor. Dolayısıyla, yasal düzenlemeler ve regülasyonlarla bu durumun iyileştirilmesi gerekiyor. Her ne kadar ülkemizde yaygınlığı artsa da, bulut bilişim hizmetlerinin hâlâ bir takım yasal nedenlerden dolayı tüm sektörlerde yaygınlaşması önünde engeller bulunuyor. Bunların hızlıca çözüme kavuşması, hem sektörel atılımların hızlanması hem de maliyetlerin indirgenmesi açısından önem taşıyor.

 
ETİKETLER : 1034