Dosya Bulutta Yeni Yaklaşımlar 17 AĞUSTOS 2015 / 01:10

Stratejiler ve devlet teşvikleri çok önemli

Alcatel-Lucent Teknoloji ve Teknik Satış Direktörü Nurettin Çetinkaya

Bulut teknolojisinde son beş yıla bakıldığında, dünya genelinde Iaas, Paas ve Saas gelirlerinde %140 artış var. Hizmet olarak Yazılım, uygulanması mümkün olduğu durumlarda en fazla avantaj sağlayan hizmet seviyesi olarak değerlendiriliyor. Çünkü hizmetlerin devamı için ihtiyaç duyulan işgücünün çok büyük bir kısmı hizmet alıcıdan hizmet sağlayıcıya geçiyor. Biz, tüm bu platformlara yapılan yatırımlarımızı güçlendiriyoruz.

Bu konuda hazırlanan düzenlemeler, stratejiler ve devlet teşviki çok önemli. Dünyada bulut bilişimin yaygınlaşması adına devlet nezdinde atılmış önemli adımlar olduğunu biliyoruz. Türkiye’de de 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı belirlendi. Bu planda bulut bilişimle ve kamu bulut bilişim altyapısı oluşturulmasıyla ilgili atılacak önemli adımlar belirtilmiş durumda. Bunu Türkiye için ve buradaki bulut bilişimin geleceği için önemli bir gelişme olarak görüyoruz.

Bulut teknolojisiyle sağlanan uygun maliyetli ve güvenilir servisler sayesinde güvenle işlerine devam edebilirler ve bulutun faydalarını gün be gün görmeye başlarlar. İşletmelerin özellikle veri üzerindeki kontrolü kaybettiklerini düşünmeleri ve güvenlikle ilgili kaygıları bulut bilişime geçişi frenleyen en önemli etkenler. Bulut servis sağlayıcıların bu konuda kaygıları gidermeleri ve işletmelerin kaygıları konusunda destek almaları bulut bilişimin yaygınlaşması için büyük katkı sağlayacaktır.

 
ETİKETLER : 1034

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics