Dosya Bulutta Yeni Yaklaşımlar 17 AĞUSTOS 2015 / 01:05

Süreci hızlandıracak unsurlar belli

Proline Satış Direktörü Bilginç Işık 

Türkiye’de kurumların teknolojiyi iş süreçlerine dahil etme ve bulut bilişim çözümlerini kullanma konularında istekli olduklarını gözlemliyoruz. Bulut bilişim uygulamalarının sürdürülebilir büyüme ve rekabet gücü açısından barındırdığı avantajlar düşünüldüğünde bu gelişme daha iyi anlaşılabilir. Veri güvenliği konusundaki endişelerin giderilmesiyle birlikte her geçen gün daha çok şirketin, süreçlerini büyük oranda bulut teknolojileri üzerinde yürütmeyi benimseyeceğini düşünmekteyiz. Proline olarak özel bulut çözümlerinde kamu ve finans sektörü öncelikli olarak hizmet sektörüne yönelik çalışmalarımıza ağırlık vermiş durumdayız. Özellikle bu sektörlerde özel bulut çözümlerinin diğer sektörlere nazaran daha çok önem taşıdığı kanaatindeyiz.

Öncelikle bulut bilişim hizmetlerini sınıflandırmak için kullanılan Paas, IaaS ve SaaS kavramlarına yatırım yapmayı hedefleyen şirketlerin bunları önceliklendirmesi ve planlaması büyük önem arz ediyor.  Örneğin IaaS tarafında Amazon ve Rack Space gibi firmalar ciddi anlamda yol kat etmiş durumdadır. Bu alanda yerel firmaların donanım tarafında kendi ürünlerini üretme şansları olmadığından dışarıdan aldıkları ürünlerle hazırladıkları ortamları müşterilerine sunmaktalar. Ancak SaaS tarafının oldukça gelişmeye açık olduğunu görüyoruz. Burada sektörel anlamda yazılacak yeni yazılımlar ya da var olan uygulamaların bulut üzerinden SaaS mantığına dönüştürülerek şirketlerin kullanımına sunulması önemli ölçüde katma değer sağlayacak. İşte tam burada, şirketlere sunulacak uygun maliyetli IaaS ortamları ve bu ortamlar üzerinde çalışacak niş yazılımlar (SaaS) firmaları farklılaştıracak. Bu platformun yararını müşterilere anlatmanın en etkin yolu; mevcut ortamdaki yıllık maliyetleri donanım, bakım, destek, enerji, iklimlendirme ve yazılım gideri olarak alt alta yazmak, sonrasında ise bulut tarafına geçmeleri durumunda ne kadar maliyet tasarrufu elde edeceklerini göstermek. Müşterilerin veri güvenliği tarafındaki olumsuz düşüncelerini değiştirme gerekliliği de önem taşımakta.

BDDK ve BTK gibi kurumların yaptığı düzenlemeler sayesinde iş dünyasında yükselen bilinç ve bilgi düzeyi, güvenlik çözümlerinin iş dünyasının vazgeçilmez bir bileşeni olmasını sağlamıştır. Bununla beraber, bu birikimin yeterince olgunlaşmamış olması, önemli eksiklik ve aksaklıkların da ortaya çıkmasına, planlama ve değerlendirmelerin yeterli ve gerekli seviyede yapılamamasına neden olmaktadır. Özellikle önde gelen küresel şirketlerin Türkiye’ye gelmesi ile kurumların regülasyonlar konusunda daha hızlı bir şekilde esneklik göstereceği kanaatindeyiz. Özellikle veri güvenlik sorunlarının ortadan kalkacağının ve bulut platformunun maliyet, verimlilik, çeviklik anlamında firmaların gelecekte olmazsa olmazı haline geleceğinin anlaşılıyor olması bu süreci hızlandıracak.
ETİKETLER : 1034