Dosya Bulutta Yeni Yaklaşımlar 17 AĞUSTOS 2015 / 01:10

Yeni fikirlerin üretimine destek sunan bir yapı

6Kare Satıştan Sorumlu Yönetici Ortağı  Veysel Karslı

Türkiye’de bulut bilişimi, Avrupa ya da Amerika kadar olmasa da yeni yeni konuşulan ancak hızlı genişleyen bir pazar. Farkındalık arttıkça da bu pazar genişlemeye devam edecek. Ölçek bazında baktığımızda ise; büyük ölçekli şirketler bulut bilişimi yerine on premise çözümleri tercih ediyorlar. Burada en büyük sebeplerden biri bünyelerinde güçlü bir BT takımı olması. Güçlü bir BT takımına sahip olmayan küçük ölçekli şirketler ise uygulamalarını bulut ortamında geliştiriyorlar. Bulut ortamında geliştirilen iş süreçleri ile donanımdan ve iş gücünden tasarruf edilerek iş sürekliliği sağlanıyor.

On –premise çözümlerde genelde danışmanlık desteği alınırken bulut kullanımına kullanıcılar kendi deneyimlerini göz önünde bulundurarak bir danışmanlık hizmeti almayı tercih etmiyorlar. Zaten hayatımızın her alanında maillerde, sosyal medya hesaplarımızda farkında olmadan bulut bilişiminden yararlandığımız için kullanıcılar zorlanmıyorlar. Bulut bilişimi ile IT için ayrılan finansmandan tasarruf ettiğimizi söylemiştik. Donanım masrafları ve işgücünden tasarrufun yanı sıra ayrıca danışmanlık masraflarından da tasarruf edilmiş oluyor.

PaaS ve SaaS çözümleri gün geçtikçe kullanım kolaylığının yanısıra kullanıcıların kendi başlarına özelleştirme yapmasına izin vererek yeni fikirler üretmesine destek oluyor. Örneğin “if than do that” tipi aracı çözümler yerini daha gelişmiş ihtiyaçları karşılayan süreç tabanlı çözümlere bırakıyor.

Bilgi sistemlerini genel olarak 1960’lardaki çantamızda taşıdığımız defter gibi kayıt ortamlarına benzetebiliriz. Bilgi sistemlerini daha akıllı hale getiren süreç yönetimine doğru evrilmesi için son kullanıcılara kullanım kolaylığı ile birlikte özelleştirme imkanları sağlayan bir strateji ile ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz.

Sektör bazında düzenlemelere baktığımızda devletin uyguladığı regülasyon yerli sağlayıcılar açısından olumlu karşılanıyor. Yabancı sağlayıcılar, yerel ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapamadığı için küresel bir rekabet ortamı oluşamıyor. Küresel firmaların, yerel ihtiyaçlara cevap vermesi ve küresel bazda bir rekabet ortamının oluşması ile daha inovatif adımlar atılabilir.
ETİKETLER : 1034

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics