Dosya Bulutta Yeni Yaklaşımlar 17 AĞUSTOS 2015 / 01:03

Yeniliklerde temel kriterlere uyulmalı

Veriyum Kurumsal Satış Yöneticisi Evrim Oya Güner

Bulut bilişimi en çok tercih eden sektörlerin başında yine bilişim / bilgi teknolojileri sektörü geliyor. Özellikle test ve geliştirme ortamlarının Servis olarak Platform modeliyle sağlanması bu sektördeki işletmeler için düşük maliyetli, dinamik ve erişilebilir nitelikte. Bununla birlikte bulut bilişimin Servis olarak Yazılım modeliyle her sektörden, her ölçekte işletme ihtiyaç duydukları yazılımları web üzerinden sağlayabiliyor. Örneğin, İnsan Kaynakları Yönetimi, Proje Yönetimi, Pazarlama ve Müşteri ilşkileri Yönetimi gibi. Öne çıkan servislerin başında ise Dosya Paylaşım Sistemleri geliyor. Bugün pek çok işletme kurumsal verilerin dosyalanması ve arşivlenmesi, ortak çalışma alanlarının kullanılması gibi çok temel ihtiyaçları için de bulut sistemleri tercih ediyor. Gelecekte kullanımının artarak devam edeceğini ön gördüğümüz çözüm ise Servis olarak Güvenlik (Security as a Service), yani antivirüs yazılımlarında aranan özelliklerden biri haline geldi bulut versiyon sunabilmesi.

Sektör bazlı düzenlemelerin bulut bilişimin yaygınlaşmasına hem olumlu hem de olumsuz etkileri var.  Örneğin finans ve bankacılık sektörlerindeki bazı düzenlemeler verilerin yurt dışında tutulmasına engel. Ancak bu sektör spesifik düzenleme bir gereklilik. Maliyet ya da hızlı erişim gibi endişeleriniz yerini yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme zorunluluğuna bırakır. Bu düzenlemelerin geçmişine bakıldığında hemen hepsinin hala güncelliğini koruyan nedenleri olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bazı sektörlerde kullanılmaması, yeniliğe kapalı olma gibi de algılanmamalı. Diğer taraftan sağlık sektöründe hasta verilerinin uzun dönemler boyunca saklanması gerekliliği, bulut bilişimin kullanımına uygun bir düzenleme olduğu düşüncesini oluşturmakta. Önümüzdeki zamanlarda düzenlemelerde yapılacak yeniliklerde ise üç temel kriterin sağlanması gerekiyor: Verinin güvenliği, veriye erişim ve verinin dönüştürülerek bilgi toplumuna hizmet edebilecek niteliğe kavuşturulması.

 
ETİKETLER : 1034

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics