Dosya Bulutta Yeni Yaklaşımlar 17 AĞUSTOS 2015 / 01:09

Yerelde ve küreselde düzenleme ihtiyaçları var

BimSA  Operasyon Direktörü Bektaş Özkan

Verilerin artması, büyük verinin bulut ortamında saklanması, maliyet avantajı sağlaması, kolay erişilebilir ve raporlanabilir olması, mobil cihazlardan erişime açık olması ve bunun siber güvenliğe sahip bir ortamda gerçekleştirilmesi gibi ihtiyaçları beraberinde getiriyor. BT alanında birçok konuda olduğu gibi bulut bilişim dönüşümü konusunda alınan danışmanlık hizmetlerinin de yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Bulut bilişim dönüşümünün etkin bir şekilde planlanabilmesi ve kuruma beklenen faydayı sağlayabilmesi için; teknoloji seçiminden geçiş zamanının belirlenmesine kurum içi uygulamaların bulut bilişim uyumluluğunun analiz edilerek yol haritasının oluşturulması konularında mutlaka teknoloji bağımsız, konusunda uzman danışmanlık şirketlerinden hizmet alınmalı. Büyük veri, nesnelerin interneti ve  yazılım geliştirme altyapılarının platform hizmeti olarak sağlanması konusunun öne çıkacağını düşünüyorum. Üretim planlama, müşteri ilişkileri yönetimi, mesajlaşma ve birlikte çalışma uygulamalarının SaaS modelinde kullanımının daha fazla yaygınlaşmasını bekliyoruz.

Maalesef ülkemizde bu konuda yeterli düzenlemeler bulunmamakta. Yerel bazda olması gereken düzenlemeler; BT uyumunu kolaylaştıracak, bulut bilişim kullanımını teşvik edece destek ve hibe fonlarının oluşturulması, BT ve hizmetlerinden alınan vergilerin düşülmesi, bu konuda eğitim veren üniversitelerin desteklenmesi, daha yüksek kurumsal yönetişim standartlarının oluşturulması ve ülkemizin bulut bilişim özelinde politika ve stratejilerine yön verecek bir organizasyonun oluşturulması. Küresel bazda olması gereken düzenlemeler ise bulut bilişim güvenlik standartlarının oluşturulması, hizmet sağlayıcıları arasında veri paylaşım standartlarının oluşturulması ve verilerin farklı ülkelerde bulunan bulut bilişim altyapılarında tutulmasının standartlarının ve kurallarının oluşturulması.

 

 
ETİKETLER : 1034

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics