Dosya Bulutta yenilikler 13 OCAK 2014 / 09:15

Bulutun gelişimi KOBİ’lere bağlı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’lerin bulut bilişim eğilimleri tüm sektör tarafından dikkatle takip ediliyor. KOBİ’lerin buluta olan ilgisi Türkiye’deki gelişimi doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Hem kamu, hem de özel sektörün ilgi gösterdiği bulut bilişimin kullanım alanları hızla artıyor. Bulut uygulamalarından en yoğun faydalanma potansiyeline sahip olan sektörleri sıralayan Cisco Türkiye Veri Merkezi ve Sanallaştırma Teknolojileri Müdürü Baran Karakurt;
• kamu,
• finans,
• telekom,
• perakende,
• lojistik,
• sağlık sektörlerinin 2014’te de aynı yoğunlukla bulut kullanacağını belirtti.
KOBİ’lerin bu çözümlere yöneleceğini öngörmenin mümkün olduğunu aktaran Karakurt, Accenture’ın geçtiğimiz aylarda yayımladığı araştırmayı örnek olarak gösterdi. Türkiye’de faaliyet gösteren ve çalışan sayısı 1 - 499 arasında olan işyerlerini kapsayan araştırmaya göre, KOBİ’lerin yüzde 8’i bulut bilişim hizmetlerinden faydalanmaya şimdiden sıcak bakıyor.
Teknolojiyle işi olan şirketler bulutu tercih ediyor
Bulut bilişimin getirilerinden öncelikli olarak işi teknoloji olan şirketlerin faydalanmaya başladığını söyleyen Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Zamanla diğer alanlarda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların da bulutun avantajlarının farkına varmasıyla bulut teknolojisi pek çok sektörde kullanılmaya başlıyor. Artık bilgi çağında yaşıyoruz ve daha fazla bilgiye sahip olan, bu bilgiyi etkin şekilde kullananlar önemli bir rekabet avantajına sahip oluyor” şeklinde konuştu.
Bulut bilişimin şirketlere sunduğu faydaların artık açıkça görülmüş ve benimsenmiş durumda olduğuna işaret eden Citrix Türkiye Genel Müdürü Mehmet Emrali, bulut bilişimin şirketlere BT konusunda çeviklik sağladığını, yeni iş modelleri yaratabilmelerinin önünü açtığını aktardı. Bulutla birlikte şirketlerin kaynaklarını daha verimli kullandığına dikkat çeken Emrali, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“En önemlisi ise bu faydaların hiçbirinin sektör spesifik faydalar olmaması. Bu yüzden bulut bilişimle ilgili ivmenin tüm sektör ve endüstrilerde olumlu etkiler yaratacağı düşüncesindeyiz. Tüm sektörlerde; şirketlerin bugününde ve geleceğinde bulut bilişim konusunun öncelikler arasında yer alacağını öngörüyoruz. Bilişim sektörünü şekillendirmeye devam edecek bulut bilişimden hiçbir sektör uzak kalamayacak. Son üç yılda bulut bilişim KOBİ’ler arasında da çok hızlı bir yükseliş gösterdi.”
KOBİ’ler buluttan yararlanıyor
Emrali’nin verdiği bilgilere göre, IDC’nin geçtiğimiz yıl yaptığı araştırmada, KOBİ’lerin yüzde 64’ü en az bir bulut hizmetinden faydalanıyor. Araştırma KOBİ’lerin yüzde 25’inin de bulut bilişim hizmetlerinden faydalanmayı düşündüklerini söylüyor. KOBİ’lerin bulut bilişimi tercih etmelerinin en önemli nedenini ise maliyet unsuru oluşturuyor.
Diğer yandan, bulut bilişim alanındaki yükseliş sanallaştırmaya da aynı şekilde yansıyor. Gartner, 2014’te sunucuların iş yükünün yüzde 60’ının sanallaşacağını tahmin ediyor. Şimdiden ortak kullanılan bulut altyapılarının, uygulamaların ve platformların yüzde 25’inden fazlasının sanallaştırılmış olduğu görülüyor.

Finans ve telekom öncelikle etkilenecek

Finans ve telekom sektöründeki şirketlerin bulut bilişimden öncelikli olarak etkileneceğini belirten VMware Akdeniz Bölge Müdürü Shmulik Antebi, “Bu kurumlar sanallaştırma aşamasını neredeyse tamamladılar ve sanallaştırma oranını yüzde 75’ler seviyesine çektiler. Sanallaştırma sayesinde kurumlar sermaye giderlerini gözle görülür ölçüde aşağı çektiler ama işletme giderlerini düşürmek için alınması gereken çok yol var. Bu noktada bulut bilişim, şirket politikalarına göre şekillendirilmiş otomasyon, son kullanıcılar için self servis portallar üzerinden modernleştirilmiş yönetim ve esneklik sağlayan bu gibi şirketlere yardım edecek” dedi.

Bulutun kaymağını büyük şirketler yiyor

“Bulut bilişimin KOBİ dediğimiz, 30 kişisel bilgisayarı ve birkaç sunucusu ile bilişim yatırımlarını hakkıyla yapamayan şirketlere uygun olduğu düşünülüyor. Ancak rakamlar bulut bilişimin kaymağını zaten büyük yatırımlar ile onpremise sistemleri olan büyük ölçekli şirketlerin yediğini gösteriyor” diyen Turcom Teknoloji Yazılım Satış Müdürü Serkan Esen’e göre, KOBİ’ler muhafazakarlık, bilgisizlik, sadece günü yaşamaları sebebi ile henüz bulut bilişimi kavrayabilmiş değil. KOBİ’lerin toplam istihdamın yüzde 80’inin karşıladığına dikkat çeken Esen, KOBİ’lerde ciddi bir büyüme beklediklerini söyledi.

Bulut kullanımı kısıtlı kalacak

Keytorc Teknoloji Hizmetleri Yönetici Ortağı Emrah Yayıcı’ya göre, her ne kadar bulut bilişim birçok sektörde benzer imkanlar yaratsa da bazı sektörlerde kullanımı 2014 yılında da kısıtlı kalacak. Müşteri verilerininin gizliliği, yasal mevzuat ve kesintisiz hizmetin önemi gibi sebepler nedeniyle banka ve sigorta gibi sektörlerde bulut bilişimin önünde engeller bulunduğunu hatırlatan Yayıcı, “Bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketler önümüzdeki dönemde de kendi veri merkezlerine yatırım yapmaya devam edeceklerdir” dedi.

Bulut KOBİ’ler için oldukça uygun bir sistem

Bilişim, finans ve e-ticaret gibi sektörlerde bulut bilişime geçişin biraz daha fazla olduğunu gözlemlediklerini ifade eden TurkNet Sistem Birim Müdürü Tardu Demirel, “Bunun 2014’te de devam etmesini öngörüyoruz. Bulut bilişimin kamu, özellikle üniversiteler gibi büyük çaptaki eğitim/araştırma kurumları, ileri teknoloji, iletişim ve sağlık sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde önemli ölçüde verimliliği artıran ve maliyeti düşüren faydalar sağladığını ve bu nedenle bulut bilişimden her geçen gün daha fazla yararlanıldığını gözlemliyoruz. Ancak zamanla sektör ve ölçekten bağımsız olarak, tüm şirketlerin bulut bilişim çözümlerini kullanacağını söyleyebiliriz” dedi.
Demirel’e göre, şirket ölçeği bazında değerlendirildiğinde, bulut bilişim özellikle KOBİ’ler için ideal bir sistem. Her zaman olduğu gibi yeni teknolojiler önce büyük kurumlardan talep görüyor, daha sonra KOBİ’lerin gündemine giriyor. Bulut bilişimde KOBİ’lerin bilinçlenmesi ve ilgisinin artırmasının büyük kurumlara paralel olduğunu ifade eden Demirel, “Bunun sebebi, bulut bilişimin yarattığı katma değerin asıl KOBİ’ler için çok değerli olması. KOBİ’ler için en önemli işletme öncelikleri arasında harcamaların düşürülmesi, iş sürekliliği ve iş çevikliği ilk üç neden olarak ortaya çıkıyor. Bu da sanallaştırmaya anında geçişle uzun dönem amaçlar arasındaki paralelliği göz önüne koyuyor” şeklinde konuştu.
ETİKETLER : Sayı:954