Dosya Bulutta yenilikler 02 HAZİRAN 2014 / 08:24

KOBİ’lerin verimliliği buluttan geçiyor

Toplam yatırım maliyetinde önemli avantajlar sunan bulut bilişim uygulamaları, orta ve küçük ölçekli şirketlerin de her türlü BT ihtiyacına yanıt veriyor.

Türkiye’de KOBİ’ler bilişim teknolojileri konularına büyük kurumsal şirketlere oranla, daha mesafeli yaklaşsalar da günümüzde küçük ya da orta ölçekli de olsa her şirketin bilişim ihtiyaçları olduğu için bulut bilişimden faydalanma konusunda eğilimleri mevcut. KOBİ’lerin bilişim teknolojileri konuları ile ilgilenecek yetkin ve yeterli insan kaynağına sahip olmadıklarından bu hizmetleri servis sağlayıcılardan almayı tercih ettiklerini dile getiren KoçSistem Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Bahçeli, “Bulut kaynaklarının ilk yatırım maliyetini ortadan kaldırması ve ölçeklendirmeye olanak sağlayan esnek yapısı KOBİ ihtiyaçlarını karşılamak için maliyet avantajı sağlayan bir fırsat oluyor” dedi.
Dora Pazarlama Direktörü Banu Peksoy da konuyla ilgili olarak görüşlerini şöyle açıkladı: “Bulut bilişim teknolojileri KOBİ’lerin faydalanacağı bir çok uygulama sunmaktadır. Bunlar ticari, finansal uygulamalar olabileceği gibi, satın alma, insan kaynakları süreç yönetimleri gibi KOBİ’lerin temel ihtiyaçlarına cevap veren ve ihtiyaçları kadar kullanabilecekleri ölçeklenebilir hizmetler olduğundan, KOBİ’lerde bulut bilişim sunduğu katma değerli hizmetlerin kullanımının yaygınlaşacağı düşüncesindeyiz.”
IBM Ortadoğu ve Afrika Yazılım Grubu SaaS Satış Müdürü Gökhan Nalbantoğlu’nun da verdiği bilgilere göre, araştırmalar Türkiye’deki her büyüklükteki kurumun birçoğunun da bulut bilişime geçmeyi planladığını gösteriyor. Türkiye’de bulut bilişimin maliyet ve esneklik özellikleri nedeniyle KOBİ’ler seviyesinde ilgi görüyor. Şu anda bulut bilişim kullanım oranı çok yüksek olmasa da özellikle daha az sayıda eleman çalıştıran şirketlerin, bulut bilişim kullanım oranları daha yüksek seyrediyor ve bu oranın daha da artması bekleniyor. Bulut bilişimin bu işletmeler için çok çekici olmasının nedeni, ek bir BT yatırımı yapmayı tercih etmeyen bu tip işletmeler için bulut bilişimin sağladığı “kullandığın kadar öde” politikası.
Bulut bilişimin şirketlerin teknolojiyi verimli olarak kullanmalarına olanak tanıdığı için KOBİ’ler için çok ideal bir sistem olduğunun altını çizen CloudPro Pazarlama Yöneticisi Ünsal Yurdakonar, “Uzun yıllar KOBİ’ler bulut bilişimi yalnızca e-posta hizmeti ile kullanmaktayken, özellikle geçtiğimiz yıl artan bulut tabanlı sektörel yazılım sayısıyla birlikte Türkiye’de binlerce KOBİ bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Teknolojiye yatırım yapmış olan KOBİ’lerden ziyade yeni kurulan şirketlerde bulut bilişim yatırımlarının birkaç kat daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz” dedi.
Bulut bilişimin, toplam satın alma maliyeti gibi ağır bir yükü KOBİ’lerin omuzlarından aldığını kaydeden Proline Sistem Çözümleri Yöneticisi Yasin Çolakoğlu da, “Büyümek için iş verimini artırmak ve maliyetlerini azaltmak zorunda olan KOBİ’ler bulut bilişim teknolojilerinden faydalanarak hem bilgiyi verimli bir şekilde işleyebilmekte hem de maliyetten tasarruf etmektedir” dedi.
KOBİ’ler için ilk yatırım maliyeti önemli bir kriter olmakla birlikte, hız ve esneklik de çok önemli. Bu konuda, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de şirketlere “terzi misali” çözümler sunarak fark yarattıklarını dile getiren Atos Yönetilen Hizmetler Direktörü Okan Gözütok, şunları kaydetti:

“Bu çözüm ve servisleri, şirketlerin büyüklükleri, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda oluşturabiliyoruz. Örneğin sektörde daha küçük ölçekli işletmelere ‘esnek kapasite’ hizmetiyle ‘kullandığın kadar öde’ formülünü oluşturduk. Şirketlere ilk yatırım maliyetinin yükünden kurtulma konusunda önemli avantajlar sunan bu modelde, BT altyapıları bir hizmet mantığında şekillendiriliyor ve operasyonel verim sağlamaları, maliyetlerin düşürülmesi mümkün kılınıyor. Bu çözümlerin diğer avantajları ise şirketlere getirdiği esneklik, hız ve her zaman son teknolojiyi kullanma fırsatı olarak sıralanıyor. Diğer bir ifadeyle büyük veri ve bulut bilişim çözümleri, şirketlere en son teknolojiyle donanmış BT altyapılarını verimli ve finansal olarak esnek bir modelde sunarak, mevcut kaynaklarını ana iş kollarına yöneltmelerini ve BT’yi kullanarak rekabet avantajı edinmelerini sağlıyor.”
Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş ise şunları kaydetti: “Ölçeği ne olursa olsun her şirketin bilgiye ve işe her yerden ve her an erişine ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Bulut bilişim KOBİ’ler için bir teknoloji devrimi: Bulut teknolojisini kullanan KOBİ’ler rekabet gücünün yanı sıra içinde bulundukları sektörün hızına ayak uydurarak bir adım öne çıkma şansına sahip oluyor.”

Felaket kurtarma senaryoları için de bulut bilişim

Genel olarak KOBİ ve kurumsal şirketler tarafından tercih ediliyor. Altyapı, donanım ve gerekli uzmanlara yatırım yapmak yerine, çok büyük bilgiişlem altyapılarının servis kalitesinde hizmet almak KOBİ’ler için çok cazip. VMware Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediçeler, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:
“Bu sayede özellikle yenilikçi ve düşük bütçeli şirketler bu yatırımı gelir getirecek kendi projelerine yönlendirerek, iş gereksinimlerine daha hızlı yanıt verip, pazarda daha hızlı büyüme olanağı yakalıyor. Sanallaştırmanın veri merkezlerinin varsayılan işletim sistemi haline geldiği bu dönemde, kullandığın kadar öde modeli her sektörden ve her ölçekten şirketler için cazip. Önümüzdeki dönemde birçok şirket sadece altyapı için değil birçok servis için bulut çözümlerini kullanacak. Felaket kurtarma senaryoları için de bulut bilişim çözümlerinin kullanımı yakın dönemde artacak.”

Bilgi merkezli üretim ve yönetime geçiş

Küçük şirketlerin ihtiyaçları da büyük şirketler kadar kapsamlı bir hale geldi. Bu kapsamlı ihtiyaçların en iyi şekilde karşılamanın yolunun bulut bilişimden geçtiğini dile getiren Microsoft Türkiye Bulut ve Kurumsal Çözümler İş Grubu Müdürü Mehmet Üner, şunları kaydetti: “KOBİ’ler bilişim teknolojilerine yatırım yaptıkları zaman bilgi merkezli üretim ve yönetime geçmiş oluyorlar. Böylece performans ve verimlilik artışı beraberinde kârlılık da sağlıyorlar.
Bulut teknolojileri sayesinde her ölçekteki kurumun büyük yatırımlara gerek duymaksızın, bilgi teknolojilerinin sunduğu olanaklara erişebilmesi, önümüzdeki yıllarda rekabeti farklı bir zemine taşıyacak.”

Toplam satın alma maliyetlerinde avantaj

Zorlu rekabet ortamında, büyümek isteyen KOBİ’ler, iş sürekliliklerini ve verimliliklerini artırırken toplam satın alma maliyetlerini mümkün olduğunca düşük seviyede tutmak istiyorlar. Sadecehosting / Telecity Group Satış ve Pazarlama Direktörü Aydın Işık, konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Bulut bilişimin satın alma maliyetini ortadan kaldırması ve bilişim teknolojilerinin en yüksek faydalarını sunması KOBİ’lere bu yönden büyük avantaj sağlamakta. Bu noktada gerçek anlamda bulut hizmetlerinin genel yapısının KOBİ’lere iyi anlatılması, projelerin doğru şekilde konumlandırılması ve fırsatların doğru şekilde ifade edilmesi gerekiyor.”

KOBİ’ler iş akışları aksamadan buluta geçecek

Bulut bilişimle birlikte verilen hizmetlerden KOBİ’lerin de faydalanacağını belirten Xerox Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşen Şişman, görüşlerini şöyle açıkladı:
“KOBİ’ler başta ERP yazılımları olmak üzere birçok kurumsal yazılımı, şirket sistemlerine yüklenmeden bulut bilişim platformları üzerinden kullanabilecek. Yakın gelecekte bazı dışkaynak servisleri de bulut bilişim platformları destekli olarak başta KOBİ’ler olmak üzere kurumlara sunulacak. KOBİ’ler bulut bilişimle iş akışlarını aksatmadan maliyet tasarrufu sağlayabilecek. Xerox olarak biz her ölçekten şirkete bulut bilişim platformları ile bütünleşik, geleceğin mobil çalışma düzenini destekleyen ürün ve servisler sunuyoruz. Şirketlerin ihtiyaçlarına ve büyüklüğüne göre özel olarak sunduğumuz çözümlerle müşterilerimizi kendi asıl işlerine odaklamayı amaçlıyoruz.”
ETİKETLER : Sayı:974

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics