Dosya Bulutta yenilikler 02 HAZİRAN 2014 / 08:20

Şirketlerin yeni gözdesi bulut bilişim

Bulut bilişim alanında hizmet veren şirketler, kurumlara daha fazla seçenek sunuyor.

Son birkaç yıldır mobil cihazların artması, şirketlerin bilgiye her yerden her zaman erişme ihtiyacı, düşük maliyetler, internet hızının artması ve diğer benzer nedenlerden dolayı bulut bilişime olan ilgi artıyor, dolayısıyla biz de bulut bilişim hakkında daha çok yazıyor daha çok çiziyoruz.
Elbette bu kadar popüler olan bir teknolojiye sırt çevirmek neredeyse imkansız. Özellikle KOBİ’ler açısından baktığımızda faydaları inanılmaz derecede fazla. Birçok KOBİ’nin daha önceden mali ya da diğer nedenlerden dolayı kullanamayacağı çözümler bulut bilişim sayesinde kullanılabilir hale geldi.
Bulut bilişim alanında hizmet veren şirketlerin yöneticileri de genelde aynı görüşe sahip. Bulut bilişim kullanımı önümüzdeki yıllarda katlanarak artacak.
Bulut bilişimin faydalarını yorumlayabilmek için, öncelikle bu kavramı doğru anlayabilmek gerekmekte. Bulut bilişim, temelde şirketlerin yaptığı BT yatırımlarının farklı seviyelerde dışarı aktarılmasına, yönetilmesine ve hatta kullanılmasına izin vermekte. Bu bakış açısıyla bulut bilişim, Türkiye’de özellikle KOBİ’ler için ciddi bir önem arz etmekte. Kurumsal şirketler tarafından ciddi bütçeler harcanarak hayata geçirilen altyapı ve çözümler, bulut bilişim yaklaşımı ile KOBİ’lerimiz tarafından kullanılabilecek, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı piyasalar için daha da rekabetçi olmalarını sağlayacaklardır.
KOBİ’lerin çok daha ufak yatırımlarla dünya standartlarında çözümleri çok daha kısa sürede hayata geçirebilmelerini sağlayacağını vurgulayan Workcube Başkan Yardımcısı Murat Bozacıoğlu, “Türkiye, dünya piyasalarına göre önünde daha çok yolu olmasına rağmen, yükselen bir ivme ile hak ettiği kullanım hacmine doğru ilerliyor” dedi.
Bulut bilişimin artık kabul edilen bir teknoloji haline geldiğinin altını çizen Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, “Hem dünyada hem de ülkemizde artık insanlar bulut nedir değil, bu teknolojiden nasıl faydalanabilirim konusunu tartışıyor. Tabii ki bu süreçte bulut da teknoloji olarak belirli bir olgunluğa ulaştı ve bu alanda bir ekosistem oluşmasını sağlayarak belirli bir pazar yarattı. Artık 2014 yılından başlayarak küresel oyuncuların da pazara agresif girişleriyle pazarda çok ciddi oranda penetrasyon ve 2015’le birlikte çok daha büyük bir hacim oluşması bekleniyor” dedi.
Türkiye’de kurumların algısı olumlu yönde değişiyor
Sadecehosting / Telecity Group Satış ve Pazarlama Direktörü Aydın Işık’a göre llçekleri fark etmeksizin hemen hemen tüm kurumlar bulut bilişimin iş sürekliliği ve iş verimine sağladığı katkıların artık farkında: “Bulut bilişim ve ek iş uygulamaları her geçen gün daha fazla kurum tarafından benimseniyor ve kullanılıyor. Dünya ölçeğinde bulut bilişimin faydalarına yönelik bilinç daha yüksek olsa da Türkiye’de de bu alanda çok hızlı bir gelişim ve ilgi olduğunu söyleyebilirim.”
Oracle Bulut Çözümleri Direktörü Sezgin Aşkın ise bulut bilişimin dünyayı ikiye ayıran bir algı farklılığı ve olgunluğu olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da yüksek kabul gören (yaklaşık mevcut bulut bilişim pazarının yüzde 80’i) bulut bilişim dönüşümü mevcutken BT olgunluğuna göre tamamen reddeden veya hazırlanma kıpırtıları gösteren, temel olarak bekle-gör yaklaşımı diyebileceğimiz diğerlerinden bahsedebiliriz. Türkiye’de farkındalık her geçen gün artıyor.”

Bulut bilişimin günümüzde her ölçekten şirketin teknolojik hizmetlerden faydalanma algısını kökünden değiştiren bir kavram olarak dikkat çektiğine değinen Microsoft Türkiye Bulut ve Kurumsal Çözümler İş Grubu Müdürü Mehmet Üner sözlerine şunları ekledi: “Temel işlerini daha iyi yönetmek için esnek, hızlı, az maliyetli, güvenilir bilişim çözümlerine ihtiyaç duyan, teknoloji ihtiyaçları hızla değişen, rekabete uyum sağlamayı ve büyümeyi hedefleyen tüm kurumlar buluttan önemli ölçüde fayda sağlıyor.”
Yapılan araştırmaların Türkiye’deki her büyüklükteki kurumun birçoğunun bulut bilişime geçmeyi planladığını gösterdiğini aktaran IBM Ortadoğu ve Afrika Yazılım Grubu SaaS Satış Müdürü Gökhan Nalbantoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de bulut bilişimin maliyet ve esneklik özellikleri nedeniyle KOBİ’ler seviyesinde ilgi görüyor. Şu anda bulut bilişim kullanım oranı çok yüksek olmasa da özellikle daha az sayıda eleman çalıştıran firmaların, bulut bilişim kullanım oranları daha yüksek seyrediyor ve bu oranın daha da artması bekleniyor”.
ComPro Bilişim Teknolojileri Pazarlama Uzmanı Ünsal Yurdakonar’a göre Türkiye’de bulut bilişim kullanımı özellikle 2013 yılından itibaren hızlı bir ivmeyle artıyor: “Önümüzdeki yıllarda bu artışın çok daha hızlı olacağını öngörüyoruz. Yazılım geliştiren firmaların ürettikleri yazılımları bulut ile uyumlu hale getirerek pazara sunuyor olmalarının bu artışa önemli katkısı bulunuyor. Ayrıca, bulutla ilgili geçmişte birçok şirketin güvenlik endişesi bulunurken, bu algı büyük ölçüde azalmaya başladı. Finans, sağlık ve hukuk gibi alanlarda faaliyet gösteren gizli verilere sahip olan şirketler verilerini servis sağlayıcının veri merkezinde konumlandırmayı seçmiyor; kendi bünyelerinde özel bulut ortamı kurarak bu teknolojiyi kullanıyorlar.”
Türkiye’de yeni teknolojilerin uyarlanması, kabullenilmesi, günlük iş hayatına entegre edilmesi ve özellikle ticarileşmesi konusunda dünya geneline kıyasla yavaş fakat gelişen bir süreç işlediğini aktaran Avea Kurumsal Pazarlama Direktörü Hasan Başol, “Özellikle, Amerika, Japonya, Almanya gibi gelişmiş ülkelerin yanında Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler de ön plana çıkarken; Türkiye son yıllardaki artan farkındalık ve gelişimiyle bu ülkelere paralel bir ivme kazanmayı da hedeflemektedir. Bu kapsamda, küreselde öne çıkan bulut uygulamalarının Türkiye pazarında zaman kaybetmeden yer almaya başladığını görüyoruz. Bu gelişimde devlet desteği ve teşvikinin etkisi olduğu gibi, dünya çapındaki küresel şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının da önemli etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde, bulut konusunda gecikmeli de olsa sağladığı faydalar konusunda farkındalık düzeyinin önemli bir aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle bulut sayesinde kazanılan bu deneyim, gelecek teknolojilerin ve eğilimlerin daha çabuk penetrasyonu konusunda da önemli bilgiler barındırıyor” dedi.
Dünyada birçok şirketin yatırımlarını artık bulut bilişim üzerine yaptığına değinen Xerox Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşen Şişman ise şunları söyledi: “Bu şirket bir cihaz üreticisiyse bulut bilişimle bütünleşik  cihazlar üretiyor. Ya da verilecek bir hizmet ise bulut bilişimle geliştirilmiş çözümler sunuluyor. IDC verilerine göre bulut bilişimden elde edilen gelir 2015 yılında 72.9 milyar dolara ulaşacak. Dünyada bulut bilişimle birlikte büyük değişiklikler oluyor. Türkiye’de de bulut bilişim gün geçtikte önem kazanıyor. Altyapı olarak halihazırda birçok şirket bulut bilişime entegre. Bu şirketler iş akışlarını bulut bilişimle yönetiyor, yatırımlarında bulut bilişimle bütünleşik cihazları tercih ediyor. Dünya ile karşılaştırıldığında özellikle gelişmiş batı ülkelerinin çok olmasa da biraz gerisinde olduğumuz söylenebilir. Türk firmaları kendi bulut bilişim platformlarını kurmak ve yatırım yapmak yerine, bulut bilişim platformları kiralamayı ve bu konuda servis almayı tercih ediyor.

Bulut bilişimin faydaları gün geçtikçe daha çok anlaşılıyor

Bulut bilişimi tercih eden şirketler beraberinde birçok fayda elde ediyor. Bu faydaların en başında ekonomik açıdan ölçeklendirilebilmesi geliyor. Şirketler aldıkları bulut bilişim hizmetini ihtiyaç artışı, işlerin gelişimi gibi etkenler doğrultusunda büyütebilme şansına sahipler. İkinci büyük fayda ise ilk yatırım maliyetinin olmaması. Ayrıca hemen kullanıma hazır olması, her yerden erişilebilme, sertifikalı güvenlik, güvenli depolama alanları ve her bütçeye uygunluk diğer önemli avantajlar arasında yer alıyor.
Müşterilerimizin tercihlerinden, Türkiye’de bulut bilişimin sağladığı faydaların ve avantajların gün geçtikçe daha iyi anlaşıldığını daha net anlayabiliyoruz. Bulut bilişim hizmetlerinin kullanım oranı Türkiye’de henüz istenen noktada değil, bunu vurgulamak gerektiğini düşünüyoruz. Dünyada bulut bilişim kullanımı daha yüksek seviyelerde. Dünyada bulut bilişimi tercih eden ülkelerin başında ABD, İngiltere, Almanya, Japonya ve Avustralya geliyor.

Bulut bilişim büyük avantajlar sağlıyor

Bulut bilişimin kurumlara sağladığı avantajlardan en önemlisi ilk yatırım maliyetini ortadan kaldırması. Bir kurumun gerekli tüm cihazları alarak ihtiyaçlarını karşılayan bir ortam kurması şirketlerin önüne donanım, yazılım ve lisans maliyetleri ile çok yüksek faturalar çıkarıyor. Buna karşılık bulut bilişim ile kurum ihtiyacı kadar kaynak ve çok daha düşük maliyet ile hızla sistemlerini kullanmaya başlayabiliyor. Diğer bir önemli avantaj ise yüksek oranda sağlanan esneklik. Günümüzde kurumlar bulut hizmet sağlayıcılarından ihtiyaç duydukları oranda kapasite kullanımına başlayarak, ani kaynak ihtiyacı olması durumunda fiziksel bir ortamın gerektirdiği vakit kaybıyla karşılaşmazlar. İstedikleri zaman kullandıkları kaynağı artırabilir ve azaltabilirler. Bulut bilişimin temeli olan kullandığın kadar öde modeli ile ölçeklendirme sayesinde önemli bir esneklik kazanırlar.

Toz bulutu kalkıyor
Bulut bilişim son yılların en önemli teknoloji dalgalarından biri olarak sektörümüzde konuşulmaya devam ediyor. İlk zamanlarda oluşan toz bulutu ise yavaş yavaş dağılmaya, avantajları daha net ortaya çıkmaya başladı. Buna paralel olarak bulut bilişim hizmetlerinin şirketler tarafından kullanımı hem dünyada hem de Türkiye’de büyük bir hızla artıyor. Hatta bu durum günümüzde öyle bir noktaya geldi ki sadece test, geliştirme ve web sunucuları değil, artık kritik işlemlerin yürütüldüğü sunucular da bulut bilişim altyapıları üzerinde koşturulmaya başladı.
Türkiye piyasasında ise yeni gelişmelere her zaman için dünya piyasalarına oranla daha tedbirli yaklaşılıyor ve şirketlerin bir altyapıya güvenebilmeleri için iyi ve kötü yönlerini daha belirgin görmeleri gerekiyor. Bulut bilişime adaptasyon konusunda da benzer bir durumun yaşandığını söyleyebiliriz. Yine de bulut bilişim Türkiye’de en hızlı adapte olunan bilişim konularından biri oldu; hem hizmet sağlayıcılar hem de bu çözümler ilgilenen kurumlar bulut bilişimin sağladığı verimlilik, esneklik, maliyet avantajı gibi faydaları oldukça erken dönemde fark ederek ve konuyu sahiplenerek bu konuda hızlı yatırımlar gerçekleştirdiler.

Şirketler maliyetlerini asgari seviyede tutmak için buluta yöneliyor

Dünya ekonomisindeki hassas dengeler yüzünden işletmelerin de en önemli önceliklerinden biri artık bütçeler ve maliyetlerin azalması. İşletmeler 2013’te ve de 2014’te maliyetleri asgari seviyede tutmak için bulut altyapısına yöneldiler ve yönelmeye devam ediyorlar. Bulut bilişim harcamaları tüm dünyada artıyor, bu artış sürecek. CIO’lar ve teknoloji liderleri için özel ve karma bulut platformlarının gelişimine daha çok odaklanılan bir yıl yaşıyoruz. Bulutla birlikte maliyetlerdeki bu düşüş ve çeviklikteki artış, BT departmanlarını kendi hizmet kapsamı dışında da yeniliklere imza atma konusunda rahatlatıyor. Dolaylı olarak, bulut bilişimin işletmelerin gelirlerini ve büyüme oranlarını artırmalarına yardımcı bir unsur oluyor.
İşletmelerin başarısı ve müşterilerine sunduğu katma değer, her geçen gün yaptıkları stratejik BT yatırımlarıyla daha çok ilişkili hale geliyor. Bu noktada bu yatırımlar içinde son yıllarda en öne çıkan kavram kesinlikle bulut bilişim oldu. Bulut bilişim uygulamaları 2014 yılında kullanım alanlarını ve hacimlerini artırıyor. Masaüstü, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet gibi cihazların, bulut bilişim ile çalışma sistemleri ile bütünleşme süreci 2014 yılında yaygınlaşıyor. Bulut bilişimle bütünleşik geliştirilen cihazlar, çalışmayı zaman ve mekandan bağımsızlaştırıyor. 2014’te işletmeler bulutun beraberinde getirdiği maliyet avantajları ve çeviklik konusundaki zengin potansiyele daha da fazla yoğunlaşıyorlar.
ETİKETLER : Sayı:974

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics