Dosya Bulutta yenilikler 13 OCAK 2014 / 09:00

Türkiye bulut bilişime ısınıyor

Tüm dünyanın hızla geçtiği bulut bilişim, Türkiye’deki kurumlar tarafından da ilgi görüyor. Piyasanın gelişimi önündeyse düşük bağlantı hızları ve bulutun düşük bilinirliliği yatıyor.

Tüm dünyada büyüme eğilimi gösteren bulut bilişim piyasaları Türkiye’de de benzer bir seyir içerisinde. Gelişmiş ekonomilere kıyasla geride kaldığımız bulut bilişim penetrasyonundaki yükselme eğilimimiz bu alandaki yatırımları artırıyor. Türkiye’de BT piyasasına yön veren şirketlere yeni yıldaki Türkiye ve bulut bilişim hakkındaki görüşlerini sorduk.
Türkiye’de pazar henüz istenilen seviyelere ulaşabilmiş olmasa da beklentilerin çift haneli büyüme yönünde olduğuna değinen Atos Yönetilen Hizmetler Direktörü Okan Gözütok, “Bunun ardında kuşkusuz, şirketlerin çoğunluğunun BT altyapılarını bulut tabanına taşımalarının ve aldıkları geleneksel dışkaynak hizmetlerini bulut bazlı modellere çevirmeye başlamalarının etkisi büyük” dedi. Gözütok’a göre, Türkiye’de veri miktarındaki hızlı artış bulut bilişim pazarını hızla büyütürken, bu konuda dışkaynak kullanımında da önemli bir ivme söz konusu.
Telekom operatörlerinin dönüşümü sürecek
“Türkiye’de bulut bilişim ile gelecek teknolojide fırsat eşitliğine ihtiyaç duyan büyük bir KOBİ pazarı mevcut” diyerek sözlerine başlayan Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, bu pazar içerisinde yetişmiş bilgi teknolojileri uzmanı bulmak ve istihdam etmek ile ilgili ciddi bir sorun yaşandığına dikkat çekti ve ekledi:
“Özellikle telekom şirketlerinin geniş saha ekipleri ve bu ekiplerdeki yetkin teknoloji danışmanlığı sayesinde doğacak fırsatların çok ciddi bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz. Böylece KOBİ’lerimiz teknoloji kullanımlarını artırarak ekonomiye katkılarını artırabilecek. Telekom sektörünün de bu alanda yeni bir ekosistem yaratarak pazarı büyütme motivasyonu olması da pazardaki hareketliliği artırıyor. Telekom operatörlerinin iletişimin ötesinde birer teknoloji şirketi olmaları yönündeki dönüşümlerinin sonuçlarını 2014’te daha yoğun göreceğiz.”
Türkiye’de bulut bilişimin gelişmesi ve büyük oranda yaygınlaşmasının önünde iki engel bulunduğunu belirten ComPro Pazarlama Uzmanı Ünsal Yurdakonar sözlerini şu şekilde tamamladı:
“Bant genişliğinin yeterli olmaması. Gelişen internet altyapısı ile birlikte veri transferi daha da hızlanmaktadır ve bu bant genişliği sıkıntısı ortadan kalkmakta. Kullanıcı bilincinin tam olarak gelişmemesi. Çalışanları ve yazılım şirketlerinin bulut bilişimi daha da benimsemesi ile birlikte bu teknolojiye geçiş çok ciddi anlamda artacak.”
Türkiye’de KOBİ’lerin ilgisi artıyor
Microsoft Türkiye Sunucu ve Bulut Platformu Grup Müdürü Mehmet Üner’e göre, artık küçük şirketlerin ihtiyaçları da büyük şirketler kadar kapsamlı bir hale geldi.

Bu kapsamlı ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamanın yolunun buluttan geçtiğini aktaran Üner, “KOBİ’ler bilişim teknolojilerine yatırım yaptıkları zaman bilgi merkezli üretim ve yönetime geçmiş oluyorlar. Böylece performans ve verimlilik artışı beraberinde kârlılık da sağlıyorlar. Kamu ve büyük şirketler tarafında da buluta dair büyük ilgiyle karşılaşıyoruz” dedi.
Bulut bilişim teknolojisinin bilinirliğinin piyasayı etkileyecek ilk unsur olduğunu belirten KoçSistem Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Bahçeli, Türkiye pazarıyla ilgili şunları söyledi:
“Kurumların bulut bilişimin avantajları, uygulamaları ve iş hayatına kattıkları hakkında bilgilerinin artmasıyla birlikte pazarın daha çok hareketlenmesini bekliyoruz. Hareketlenmeyle birlikte son yıllarda, pazarı etkileyen diğer bir unsur ise rekabet olmuştur. Son yıllarda hem küresel çaplı büyük şirketlerin hem de yerel bulut sağlayıcıların pazara girmesiyle rekabet oldukça artmış bulunuyor. Rekabet ortamının, hizmet kalitesini artıracak bir şekilde sektörü daha da etkileyeceğini düşünüyoruz.”
EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez ise bulut bilişimin olgunlaştıkça halka açık bulut mimarisinde hizmet veren şirketlerin yaygınlaşacağını belirtti. Bununla beraber Sönmez, özellikle bulut mimarisi, sistem güvenliği konusunun öne çıkacağına inanıyor. Türkiye’deki durumu EMC Türkiye Genel Müdürü şu şekilde özetliyor:
“Kamuda büyük veri yönetimi yeni yeni önem kazanmakta. BT’de değişim süreci kapsamında yapılan yatırımlar ile güçlü bir BT altyapısına ve artan veri miktarını adresleyebilecek iş süreçlerine sahip. Kurumlar, büyük veri ve beraberinde gelen fırsatları görme konusunda daha avantajlı. Türkiye’de her başlık kendi altında günden güne daha önemli hale gelmekte ve yatırımların artışı da BT’de değişim sürecine artık başladığımızı göstermekte.”
Türkiye’deki kurumlar buluta geçmeyi planlıyor
Türkiye’de bulut bilişimin, maliyet ve esneklik özellikleri nedeniyle her ölçekteki şirketler tarafından ilgi gördüğünü ifade eden IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu, “Türkiye’deki bulut bilişim çözümleri müşteriler tarafından tercih edilmeye başladı. Yapılan araştırmalar Türkiye’deki her büyüklükteki kurumun birçoğunun bulut bilişime geçmeyi planladığını gösteriyor” dedi.
Uslu’ya göre, şu anda bulut bilişim kullanım oranı çok yüksek olmasa da özellikle daha az sayıda eleman çalıştıran şirketlerin, bulut bilişim kullanım oranları daha yüksek seyrediyor ve bu oranın daha da artması bekleniyor.

Bulut bilişim bölümlerine ihtiyaç var

Türkiye’nin bulut bilişim konusundaki gelişmelerde ve dönüşümde dünyayla paralel hızda ilerleyen bir ülke olduğuna dikkat çeken Citrix Türkiye Genel Müdürü Mehmet Emrali, “Bulut bilişim eğiliminin pazara hakim olmaya başladığı andan itibaren, Türkiye’de de bulut bilişim, sektörü şekillendiren bir eğilim haline geldi. Birçok teknolojide olduğu gibi bu alanda da Türkiye’de yatırımların başını kamu sektörü çekerken, özel sektörde ve KOBi pazarında da bulut bilişimin 2013 yılında daha fazla anlaşıldığını, bulut bilişimle ilgili bazı endişelerin azaldığını ve yatırımların da arttığını gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.
Özellikle özel sektör ve KOBİ segmentinde bulut bilişim yatırımlarında artış beklendiğini belirten Emrali’ye göre, Türkiye’de bulut bilişim sektöründe yetişmiş personel açığı bulunuyor. Bu sebeple bulut bilişim üniversite müfredatlarına girmeli.

Yerel şirketler Ar-Ge ile piyasayı etkileyebilir

Inspark Sorumlu Müdürü Abrek Önlü’ye göre, Türkiye gibi bulut bilişim ile görece yeni tanışmış bir piyasada bence iki unsur öne çıkıyor:
“Müşterilerin eğitilmesi. Bu konuda son birkaç yıldır epey bir mesafe katedilmiş olsa da hala gidecek çok yol var. Şimdiye kadar küresel hizmet sağlayıcıların karşılaştığı bu zorlukla şimdi artık bulut bilişim alanında varlık göstermek isteyen yerel sağlayıcılar da uğraşmak durumundalar.
Tedarik ve Ar-Ge kalitesi. Yerel bulut servis sağlayıcılar, bence küresel oyuncularla rekabetten kaçındıkları için büyük ölçeği hedefleyen ERP, BI, CRM gibi kurumsal süreçlere şu anda fazla girmeseler de, kurumsal yazılım pastasının en büyük dilimleri bu alanlarda olduğu için Ar-Ge güçlerini yükseltip bu alanlarda servis sağlayabilir hale gelirlerse piyasayı ciddi anlamda etkileyebilirler.”

Türkiye bulut uygulamalarına hazır

Bulut bilişimin Türkiye’de son yıllarda önemli bir sektör gündemi halini aldığına değinen Cisco Türkiye Veri Merkezi ve Sanallaştırma Teknolojileri Müdürü Baran Karakurt, bilişim teknolojileri ve hizmetlerinin hızlı yükselişi, bulut yazılımları ve mobil uygulamaları da Türkiye’de yükselen değerler arasına getirdi. Türkiye’nin 2012 sonu itibarıyla sabit şebekelerde ileri bulut uygulamalarına hazır olduğuna değinen Karakurt sözlerini şu bilgileri vererek tamamladı:
“Türkiye’deki sabit hatların ortalama veri indirme (download) hızı 5,469 kbps, ortalama veri yükleme hızı (upload) ise 1,508 kbps. Mobil şebeke ise orta seviyede bulut uygulamalarını taşıyacak durumda: Ortalama download hızı 5,817 kbps, upload hızı 2,265 kbps. Sabit şebekelerdeki ortalama gecikme süresi (latency) 52 ms iken bu süre mobil şebekelerde 107 ms.”

Türk şirketleri buluta alışıyor

Türkiye’de bulut konseptine karşı mevcut olan güven eksikliğinin giderek azalmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirten Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Türk şirketlerinin buluta ısınma döneminde olduklarını söyleyebilirim. Bugün Türkiye’de bir medya şirketi sadece ekipman olarak bir sisteme 500 bin dolar harcayıp, entegrasyonu için 3 ay uğraşabiliyor. Ancak bulut üzerinden verilen servise aylık 2 bin dolar vermek istemiyor. Hâlbuki yarın yeni bir teknoloji gelmesi durumunda bu bütçeleri tekrar harcayacak ve çok değerli insan kaynağı da boşa gitmiş olacak. Diğer yandan bulut üzerinden sunulan servisler otomatik olarak yenilenecek ve aylık ücret yine 2 bin dolar olacak. Türk şirketlerinin bu farkı anlamalarının birkaç yıl alacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye piyasası hareketlenecek

Teradata Kıdemli Çözüm Mimarı İbrahim Şahinoğlu’na göre, bulut bilişim Türkiye’deki şirketler için artık sadece bir “Bulut Depo” olmaktan çıkıp, asıl olması gerektiği yere, yani yazılım, platform ve/veya altyapı olarak da var olma yoluna girdi. Bilinirliğin artması ve bulut bilişimin asıl faydalarının şirketler tarafından fark edilmesiyle gelişimin sağlanacağını belirten Şahinoğlu, “Bu aşamada sunulan yerel bulut bilişim hizmetlerinin de artması ve çeşitlenmesi Türkiye piyasasını hareketlendirecektir” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Sanal masaüstü altyapıları ilgi görecek

Geçtiğimiz yıl piyasaya sunulan GPU hızlandırmalı sanal masaüstü altyapısı (VDI) teknolojilerinin yeni yılda hızla yaygınlaşmaya devam edeceğini vurgulayan NVIDIA Türkiye Kurumsal Çözümler Grubu Ülke Müdürümü Oğuzhan Oğuz, 2013 yılında Türkiye piyasasına giriş yapan güçlü markalarla birlikte artan yatırımların Türkiye’de özellikle GPU hızlandırmalı masaüstü ve uygulama sanallaştırma alanında rekabetin artacağını söyledi. Oğuz’a göre, son kullanıcıların seçeneklerinin artacağını bir yıl olacak ve bulut çözümleri üretim sektöründeki KOBİ’ler ile büyük kuruluşlardan, üniversite öğrenci laboratuarlarına kadar birçok yerde ilgi görecek.

“Bulut gelişmeye devam edecek”

Bulut bilişim uygulamalarının 2014 yılında kullanım alanları ve hacimlerinin artacağını ifade eden CloudArena Kurucu Ortağı Ali Beklen, “Bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonların bulut bilişimle entegrasyonu da gittikçe artacak. Bu da sadece 9-6 arası belirli bir ofiste değil, her yerden, istenilen zamanlarda çalışma imkanı sağlayacak” dedi. Beklen’e göre;
• Bulut bilişimde güvenlik en çok yatırım yapılan ve önem verilen konu olacak.
• Bulutla entegre cihazlar, alınacak güvenlik önlemleriyle güvenlik problemini minimum indirecek.
• Bulut bilişim KOBİ’lerin iş hacimlerini genişletmeye ve çalışanlar arasındaki iletişimi hızlandırmaya yarayacak.

Yerel çözüm üreten merkezler önem kazanacak

“Türkiye’deki internet altyapısının henüz yeterli gücü olmadığı düşünüldüğünde bulut bilişim çözümlerindeki aksamalardan etkilenmemek adına yerel çözüm üreten merkezler önemli bir hale gelecekler” diyerek sözlerine başlayan Workcube Başkan Yardımcısı Oğuz Demirkapı, özellikle iş yazılımlarının merkezi hale gelmesi ve ofis kavramındaki değişimden Türkiye’nin de etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Demirkapı’ya göre, bulut tabanlı iş çözümleri değer kazanmaya devam edecek ve eskiden olduğu gibi ulaşılamaz bütçelerde sunulan çözümler yerine daha erişilebilir olanaklar sunulmasıyla da her türlü işletmede doğrudan bulut tabanlı çözümlerin kullanılmaya başlanması da sıkça göreceğimiz bir durum olacak.
ETİKETLER : Sayı:954

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics