Dosya Büyük Veri ve Analitik Çözümlerde Gelişim 23 EYLÜL 2017 / 17:44

MUTLAKA BİR VERİ STRATEJİNİZ OLMALI

Büyük veri konusuna ilgi her geçen gün hızla artmaya devam ediyor. Bu konu bir trend olmaktan çıkarak, bilişim dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bazı organizasyonlarda, rekabette ön sıralara geçmek için ihtiyaç olan büyük hacimli ve farklı verileri toplama ve saklama imkânı veren büyük veri, iş süreçlerinde operasyonel bir gerçeklik haline geldi. Hedef ise insanların yeni fırsatlar, bulgular yakalaması ve daha önce çözemedikleri problemleri çözme imkânı vermesi, veriye dayalı doğru kararların hızlı bir şekilde verilmesi. “Bu hedef firmaların büyük veri ve analitik konularına yatırım yapmalarını büyük bir iştahla önceliklendiriyor” yorumunu yapan BI Technology CTO’su Emre Çabuk, eklemeden geçmiyor: “Büyük bir heyecanla yapılan yatırımlar, çoğu zaman başarısızlıkla veya istenilen başarı seviyesine erişemeden atıl teknolojiler şeklinde kalabiliyor.”
Emre Çabuk’a göre, bunun temel sebebi herhangi bir veri stratejisi olmadan, iş problemlerini net bir şekilde tanımlamadan büyük veri projesi yapılması. Bu tip projelerin başarılı olabilmesi için kurumların doğru insan kaynakları ile iş süreçlerini bu yeni yapıya adapte ederek, doğru teknolojileri kullanmaları gerek. Çabuk, aslında üç temel konu başlığında yenilikler olduğuna işaret ediyor: İnsan, teknoloji ve veri. “Bu noktada Qlik olarak kurumların verilerini sadece etkin bir şekilde görselleştirmelerini değil, bunun yanında etkin ve hızlı karar vermelerini sağlayacakları analitik bir ortam kurmak en temel amacımız” vurgusunu yapan Emre Çabuk, bu başlıkta çalışmalarını şöyle anlatıyor:
 
“KOBİ segmentine de sesleniyoruz”
“Bizler büyük veri yatırımlarını değerli kılmak ve veriyi iş birimlerine yakınlaştırmak için “herkes için büyük veri” bakış açısıyla veri analitiğinde kolay ve hızlı çözümler sunmaya çalışıyoruz. Amacımız; büyük veri teknolojilerini son kullanıcılara, iş birimlerine yakınlaştırmak ve iş birimlerinin veriye özgürce soru sorup cevabını bulmasını, problemleri görmesini ve veriden yeni şeyler keşfetmesini sağlamak. Bugüne kadar çalıştığımız 500’ün üzerindeki müşterilerimizde yaptığımız sayısız projelerle birlikte Türkiye’nin lider 10 bankasının 9’unun müşterimiz olması aslında kurumsal dünyada veri keşfi ve analitiğin öneminin ne kadar iyi anlaşıldığı ve yatırım yapıldığının en basit göstergesi. KOBİ dünyası için de iş ortağı ağına ciddi yatırım yapmaktayız. Türkiye’nin en büyük lokal yazılım üreticilerinden biri ile yaptığımız işbirliği anlaşması ile artık KOBİ segmentine de rahatlıkla hitap edebiliyoruz. Bu noktada Qlik’in patenli ilişkisel veri tabanı ve sıfır geliştirme maliyeti ile mobil ortamlara entegrasyon yetenekleri sayesinde; KOBİ’lerin verisindeki gizli kalmış gerçekleri gördükçe, analitiğe yatırım yapmakta ne kadar istekli olduklarını da görebiliyoruz.”
 
Büyük veri, miktardan ibaret değil
Ülkemizde veri ile yönetim ve analitik konulardaki farkındalık hem büyük ölçekli firmalarda hem de KOBİ’lerde hızlı bir şekilde artıyor. “Ancak günümüzde yapılan büyük veri uygulamalarına bakıldığında, bu kavramın sadece ‘büyük’ kısmına odaklanıldığını görüyoruz” eleştirisini yapan Emre Çabuk, “Yani büyük hacimli kurumsal veri ambarlarının büyük veri teknolojilerine dönüştürülmesi aşamasında kalındığını görüyoruz” yorumunu ekliyor. Oysa herkesin bildiği gibi ‘büyük veri’ kavramı sadece miktar ile ilgili değil. Miktar bu kavramın önemli bir parçası, ama büyük verinin gerçek bir değere dönüşmesi için verinin farklı kaynaklardan toplanarak çeşitliliği, güvenilirliği, hızlı akışı sağlanmalı. “Buradan ilgili ilgisiz verilerin büyük veri ortamına atılması sonucu çıkabilir” saptamasını yapan Emre Çabuk, şöyle devam ediyor:
 
“Bu, firmalar için hem maliyetli hem de büyük veri projelerinin başarısız olmasına sebep olacaktır. Birçok araştırma kurumunun verilerine göre, önümüzdeki dönemde büyük veri ortamında bulunan verilerin büyük bir kısmı, belirli olmayan amaçlar için toplanan veri olarak ve değersiz bir şekilde kullanılmadan kalacak. Dolayısı ile büyük verinin anlamı hacimsel büyüklükten çok verideki değeri ortaya çıkaracak farklı bakış açıları ve kombinasyonlar. Bu bakış açısıyla ilerlendiğinde, hem veriden değerli anlamlar çıkarılacak, daha önce göremediğiniz yeni bulgular keşfedilecek hem de büyük veri yatırımlarınız düşük maliyetli ve yatırım geri dönüşü de yüksek olacaktır.”
 
Kendi kendine karar veren sistemler uzak değil
Büyük veri ve analitik çözümlerin iş kullanıcıların ayrılmaz bir parçası olması ile birlikte, çok yakında analitik uygulamalar chatbot, Siri, Alexa, Cortana gibi teknolojilerle konuşup, mesajlaşabileceğimiz bir hal alacak. Emre Çabuk, bu beklentisini şöyle detaylandırıyor: “Böylelikle analitik çözümler günlük hayatımız bir parçası olmaya devam edecek ve istenilen zamanda, istenilen yerde sürekli verimizin elimizin altında olacağı bir dünyaya çok uzak değiliz. Veriyi depolamaya ve tanımaya yönelik yatırımların olgunluğa ulaştığı bu dönemde; kararların daha hızlı, çok farklı karar seçeneklerinden en iyisinin iş kullanıcı tarafından seçildiği, hatta kendi kendine karar veren sistemlere çok da uzak değiliz.”
 
 

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics