Dosya Büyük Veri ve Analitik Uygulamalar 22 NİSAN 2013 / 08:26

Kendi büyük, işlevi küçük veri

Büyük veri kavramı son dönemde önemini gittikçe artırıyor. Doğru ve zamanında analiz edildiğinde büyük verinin stratejik bir avantaja dönüştüğünü görüyoruz. Analiz yanında hızın da önemli bir performans kriteri olarak önümüze çıktığını belirten Bizcon İş Analitikleri Direktörü Özgür Yavuzkara, “Bu noktada SAP en yeni çözümlerinden biri olan HANA ile iş analitikleri uygulamaları sektörde yeni bir dönem başlattı. HANA, iş analitikleri çözümlerini önemli derecede hızlandırıyor. Tahmin ve veri işleme gibi süreçlerin gerçekten gerçek zamanlı yönetilebilmesini sağlaması ise en dikkat çekici özelliği. Bu kapsamda Bizcon olarak SAP’nin en yenilikçi iş zekâsı ve iş analitikleri uygulamalarını hayata geçiriyoruz. SAP İş analitikleri konusunda Türkiye’de en fazla proje gerçekleştirmiş danışmanlık şirketiyiz. Bu konudaki derin deneyim ve bilgi birikimimizi gerçekleştirdiğimiz her projemize katmaktayız” dedi.
EMC olarak kendilerini bir teknoloji şirketi olarak adlandırdıklarını belirten EMC Kıdemli Teknoloji Danışmanı Emin Çalıklı, “Depolama şirketi olduğumuzu her zaman söylüyoruz ama bizim asıl hedefimiz iyi bir teknoloji şirketi olmak ve son dönemde oldukça geliştirdiğimiz portföyümüz dahilinde müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak. EMC olarak müşterilerimize; bulut bilişime giden yolda ihtiyaç duydukları her türlü danışmanlık hizmetini sağlıyor, altyapılarını en iyi şekilde inceliyor ve beklentilerine yönelik, en uygun maliyetli, en verimli çözümü; uzman çözüm mimarlarımız aracılığıyla sunuyoruz” şeklinde görüş belirtti.
Hızlı bir şekilde artan veri miktarlarının şirketlerin veriye hızlı, etkin ve sürekli bir şekilde ulaşımını zorunlu hale getirdiğini belirten Innova İş Çözümleri Direktörü Feyza Narlı, “Son dönemlerde büyük veri çok popüler bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Innova olarak biz, bu gereksinimlere sadece veri depolama olarak değil, iş sürekliliği ve teknoloji yönetimi üst başlıkları altında eğiliyoruz. Beraber çalıştığımız, alanında lider iş ortaklarımızın, gerek donanım gerekse yazılım ürünleriyle, şirketin ihtiyacına ve mevcut altyapısına yönelik olarak danışmanlıktan, kurulum, işletme ve eğitime kadar tüm süreçlerinde uçtan uca hizmet sağlıyoruz” dedi.
Verinin üç özelliği var
Öncelikle büyük veri kavramından ve içerdiği alt başlıklardan bahseden İntellica Danışman Ortağı Dr. Kemal Ünaltuna, “Büyük veri kavramından genelde çok miktarda veri algılanmasına rağmen büyük veriyi oluşturan verinin üç özelliği bulunuyor ki bunlar, verinin hızlı üremesi, verinin değişken olması ve büyük miktarlarda olması. Sektörde önerilen ve olgunlaşmış çözümler genelde verinin büyüklüğü üzerine inşa edilmiş durumda, bu noktada yüksek depolama maliyetlerinden kaçınmak isteyen şirketler için büyük veriyi bir depolama katmanı olarak konumlandırılmasını öneriyoruz. Büyük veri ortamlarının sunduğu araçlar yardımıyla, depolanmış veri üzerinden yüksek performanslı yığın analizler yapılarak mevcut analitik ortamların beslenebilmesi de bir kullanım alanı olarak göze çarpıyor. Şirket olarak büyük veri kavramında bir izleyici olarak değil aktör olarak yer almaya çalışıyoruz. Özellikle hızlı üreyen/akan büyük miktarda verinin anlık olarak anlamlandırılıp kurumlara değer kazandırılması noktasında geliştirdiğimiz ürünlerle çözüm üretmekteyiz. Karmaşık olay analizi kavramı üzerine inşa ettiğimiz çözümlerle büyük veriyi sadece bir depolama katmanı olmaktan çıkartıp, kurumlara iş olarak değer sağlayan bir ortam haline getirmeyi başardık” şeklinde konuştu.

itelligence Analytics Genel Müdürü Serdal Mermer ise bu konuda şunları söyledi:
“itelligence Analytics’in sağladığı, bellek içi veritabanı olarak kullanılan HANA son derece önemli bir çözüm çünkü çok daha hızlı bir analiz ve hesaplama olanağı sunuyor. SAP haricindeki tüm dış sistemlerden elde edilen veriler bellek içi veritabanına yazılabiliyor. Böylece, HANA modelleme araçları ve hesaplama motoru kullanılarak, ihtiyaç duyulan her tür strateji organizasyon geneline yayılıyor. Kaynak sistem üzerinde bulunan veriler, operasyonel  ve stratejik raporlama amaçlı olarak gerçek zamanlı bir biçimde ETL ya da HANA üzerinden alınabiliyor. Bu sayede, hazır raporlama modelleri SAP RDS çözümü olarak sunuluyor ve  iş zekâsı araçları ile görüntülenebiliyor. ERP ve CRM benzeri SAP uygulamaları için, HANA ürününü ikincil  bir veritabanı olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca, gerçek zamanlı olarak, tüm verilerinizi ikincil depolama alanı olan bellek içi veritabanına kaydedebilirsiniz. Mevcut kullanıcı arayüzü ya da iş zekâsı araçları ile raporlar görüntülenebiliyor.”
Pazarda uluslararası şirketler hâkim
Büyük veri konusunda KoçSistem olarak uluslararası şirketlerle iş ortaklıkları olduğunu kaydeden KoçSistem Ar-Ge ve İş Uygulamaları Danışmanlık Direktörü Ömer Özgür Çetinoğlu, “Bu ortaklıklar çerçevesinde çeşitlendirdiğimiz çözümlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun bir şekilde kendilerine sunuyoruz.  Bu alandaki teknolojik gelişimi ve doğan iş ihtiyaçlarını yakından izliyor ve konuyla ilgili yetkinliklerimizi günden güne artırıyoruz. Büyük veri alanında, uluslararası ölçekte bir Ar-Ge projesini yürütüyor ve farklı sektörlerden birçok müşterimizin büyük veri teknolojileri konusundaki danışmanlık isteklerine ve bilgi taleplerine cevap veriyoruz” dedi.
Büyük verinin ilk adımının kurumsal veri bütünleştirmesi olduğunu belirten Komtaş Bilgi Yönetimi Genel Müdürü Yüksel Çomak, “Kurumsal veri bütünleştirmesiyle sosyal medya ve akıllı cihazlardan elde edilen veriye erişim sağlanarak, verinin işlenebilir duruma getirilmesinde informatica teknolojileri etkin olarak kullanılmakta ve değer yaratmaktadır. Bu teknolojiler, büyük verinin işletilmesi amacıyla hadoop gibi yapılara, verinin servis edilmesini de sağlamaktadır. Informatica veri bütünleştirme platformu içinde yer alan bir diğer katma değerli özellikle; kurum içindeki verilerin sosyal medyadan gelen verilerle harmanlanarak, kurum içindeki verinin daha değerli hale getirilmesi aşamasıdır. Social MDM çözümüyle birlikte, müşterinin kurum içindeki verilerinin sosyal medyadan gelen verileriyle harmanlanması, işlenmesi sonucunda, müşteri hakkında daha çok bilgiye sahip olmak mümkündür. Büyük veri ile birlikte gelen bu yaklaşım sayesinde, kampanya yönetimi ve risk yönetimi alanlarında kurumların veriden elde edeceği değeri maksimize etmeleri sağlanmaktadır” şeklinde görüş belirtti.
Obase Genel Müdürü Bülent Dal, konu hakkında şöyle konuştu:
“Müşteriyi daha iyi tanıma ve bağlantılı çözümlerle ilgili uygulamalar, suistimal ve risk tespiti, yeni ürünlerin satışını hızlandırmak, anlık veri ve aksiyonları ilgilendiren uygulamalar, cihaz ve makine verilerinin toplanması ve işlenmesi çıkan sonuçlara göre aksiyonların alınması ile ilgili uygulamalar çerçevesinde birçok alt başlıkta çözümler önem kazanmaktadır.
Obase olarak sosyal medya verisi ile Kurumsal DW verilerini bütünleştirme ve sonucunda Sosyal CRM ve pazarlama optimizasyonuna giden çözümlere ağırlık vermekteyiz. Farklı veri kaynaklarındaki veriyi toplayıp analiz etmek, müşteri profilleri ve özelini anlama olanağı vermektedir. Örneğin, müşterinin alternatif kanallardaki hareketleri, web siteleri, lokasyon, sosyal medya, çağrı merkezi, e-posta, SMS gibi veriler sürecin içerisine dahil ederek ve yerel veri ambarı sistemleri ile bütünleştirilerek 360 derece müşteri görüntüsü daha net görülebilmektedir.
Büyük veri çözümlerinin verinin toplanması, ayıklanması, tarihsel derinlikte saklanması ve analizi süreçlerinden oluştuğunu belirten Oracle, İş Zekası Bölgesel Satış Direktörü Ali Rıza Kuyucu, “Oracle olarak “Engineered Systems” ailesi içerisinde sunduğumuz “Big Data Machine” çözümü Hadoop ve R gibi açık kaynak uygulamaları tek bir şemsiyede çok güçlü bir donanımla beraber sunmaktadır. Böylece kurumlar, değişik komponentleri bir araya getirme zorluğunu yaşamadan hazır bir çözümü kullanabilmektedir. Ayrıca “Big Data Machine” içerisinde toplanıp ayıklanan veriler, “Exadata” çözümüne aktarılıp saklanabilmektedir. Çözümün büyük veri analizi parçası olan “Exalytics” ile birlikte son kullanıcılar, hızlı analiz olanağı ile birlikte büyün hacimli verileri esnek bir şekilde analiz edebilirler” dedi.

Proline olarak büyük veriyi; analitik, bant genişliği ve içerik olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandırdıklarını belirten Proline İcra Kurulu Başkanı Mehmet Doğanyiğit, “Analitik uygulamalar tarafında; iş zekâsı, veri madenciliği, veri ambarı yönetimi, kurumsal risk ve kaynak yönetimi ile telemetri uygulamaları ön planda iken; bant genişliği kullanımı tarafında yüksek başarımlı hesaplama, video analiz ve medya içerik yönetimi uygulamaları öne çıkıyor. İçerik üretimi tarafında ise içerik ve arşiv yönetimi ile sosyal medya çözümleri önem kazanıyor. Proline olarak, Meaminds ve KTP yazılım ailesi çözümlerimizle büyük veri analizi tarafında yer almakta ve özellikle Yüksek Başarımlı Hesaplama (HPC) çözümlerimizle de altyapı sağlayıcı olarak faaliyet göstermekteyiz” şeklinde konuştu.
Software AG Türkiye Başkan Yardımcısı Gökhan Arıksoy bu konuda şunları söyledi:
“Biz Software AG olarak iş dünyasının güncel ihtiyaçları doğrultusunda, 2011 yılı ortalarında gerçekleşen Terracotta satın almasının ardından mevcut alternatiflerinden çok daha hızlı erişim sağlayan BigMemory teknolojisini sunmaya başladık. Business Event teknolojimiz ile BigMemory’i bir araya getirerek şirketler için gerçek zamanlı analitikler ortaya koymaya başladık. BigMemory ile amacımız, Software AG’nin vizyonu çerçevesinde, alım-satımsal ihtiyaçlar ve analitik uygulamalar arasında köprü oluşturan bellek-içi bir veri yönetim platformu sağlamaktı. Bu yaklaşım kurumsal uygulamalar ve analitik de dahil olmak üzere muazzam miktardaki veriye ulaşırken yaşanan gecikme sürelerinin düşürülmesine yardımcı oldu. Bu sayede, kurumların pazardaki değişimlere anında cevap verebilmesini ve önemli bir rekabet avantajı elde edebilmesini sağladık” dedi.
Son yılların parlayan yıldızı
Büyük veri kavramının dünyada son birkaç yılda popülerlik kazandığını belirten Sybase Satış ve İş Geliştirme Direktörü Muzaffer Yöntem, bu alan farklı bir market gibi algılanmasına rağmen, veri yönetimi ve analitikler dünyasında çalışan bizler için ütopik yenilikler içermemektedir. Sybase teknolojileri ile Guiness rekorlar kitabında yer alan tek dünyanın en büyük hacimli veriambarı rekoru da dahil olmak üzere, önemli hacimlerde veri yönetimini uzun yıllardır yapıyoruz. Büyük veri kavramını tetikleyen verinin nitelik ve niceliğinin artarak değişmesini önceden gören Sybase Teknolojileri, uzun süredir yapısal verilerin yanında yapısal olmayan verileri de analitik dünyaya sunan çözümleri gerçek zamanlı olarak sunmaktadır. Sybase’in sunmuş olduğu misyon kritik tüm teknolojiler, SAP’nin küresel arenada teknoloji dünyasına Sybase’i satın alarak hızlı giriş yapıp, dünyada ses getiren gerçek zamanlı veri yönetim platformu vizyonunun da garantörü konumuna getirmiştir” şeklinde konuştu.
Büyük veri yönetimi dendiğinde akla ilk gelen şirketler arasında Teradata’nın yer almasının rastlantı olmadığını kaydeden Teradata Türkiye Ülke Müdürü Gamze Aydın, şöyle konuştu:
“Teradata kurulduğu günden bu yana büyük veriyi kullanarak derin analitik çözümler sunmayı amaçlıyor ve bunu başarıyla gerçekleştiriyor. Günümüzde adını sıkça duyduğumuz paralel veri işleme mimarisi, Teradata veritabanının 34 yıldır yapıtaşını oluşturuyor. Teradata, farklı iş ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş platform ailesi, veri ambarına özel olarak tasarlanmış veritabanı, veri madenciliği konusunda geliştirilmiş çözümleri, sektörlere özel çözümleri ile veri ambarı modelleri, uçtan uca bütünleşik pazarlama yönetimi platformu ve büyük veri yönetimi çözümleri ile geniş bir ürün ailesine sahip bulunuyor.”

Çok yatırım yapılan bir alan

HP olarak son yıllarda, sektörün de ihtiyaçları doğrultusunda, büyük veri çözümlerine büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerine değinen HP Yazılım Pre-Sales Takım Lideri Eyüp Bay, “HP genel vizyon olarak büyük veri, bulut bilişim ve güvenlik konularına, gelişen kavramlar olarak ise mobilite ve sosyal medya konularına odaklandı. Büyük veri özelinde, hem yapısal verinin işlenmesi ve saklanması, hem de yapısal olmayan verinin anlamsal analizi ve saklanması için yatırımlarımız devam ediyor. Bir yandan da, sektörde kabul edilmiş Hadoop çözümleri ile bütünleştirmelerimiz ve Hadoop sistemlerine özel üretilmiş donanımlarımız ile müşterilerimize hizmet vermeye de devam ediyoruz. Yapısal verinin analizi için, yıllardır ABD’de Twitter, Zynga gibi büyük veri üzerinde gerçek zamanlı analiz yapan şirketlere çözüm sağlayan HP Vertica’yı Türkiye’deki müşterilerimize sunuyoruz. Kolon bazlı veri saklama yapısı ve patentli algoritmaları sayesinde, özel bir donanım gereksinimi olmadan klasik çözümlerden 50-100 kat daha hızlı ve paralel yükleme-raporlama yapabilen yapısal veri analizi sunuyoruz” dedi.

Her ölçekten şirketin tercihi

Günümüzde her 24 saatte iki buçuk kentilyon veri üretildiğini ifade eden ComPro Bilişim Teknolojileri Pazarlama Uzmanı Ünsal Yurdakonar, “Dünya üzerindeki tüm verilerin yüzde 90’ı da son iki yılda ortaya çıkmıştır. Çok büyük hacimlerde artan veri miktarı, bilgi teknolojileri alanında büyük bir dönüşüm yaratarak kurumların “büyük veri” için geleneksel yöntemlerden tamamen farklı yeni arayışlar içerisine girmesine sebep olmuştur. ComPro olarak değişen eğilimlere çok çabuk uyum sağlayarak yeni çözümler geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bulut bilişim alanında IBM ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde CloudPro markası ortaya çıktı ve her ölçekten şirket bulut tabanlı uçtan uca çözüm sunmaya başladık. Bulutun getirdiği sınırsız esneklik ve kaynaklar sayesinde şirketler verilerini artık kendi bünyelerinde tutmaktan ziyade veri merkezlerinde konumlandırmaya başladı” dedi.

İşlenmesi gereken büyük hacimli veri

Büyük veri denildiğinde  en genel anlamda, yüksek hacimdeki verinin saklanması, bütünleştirilmesi işlenmesi, pek tabii ki analitik anlamda kullanımın sağlanması ile birlikte tüm bu süreçlerin yönetilmesi ile ilgili çözüm ve yaklaşımlar  gündeme geliyor. Metric olarak da bu alandaki teknolojilerle ilkleri gerçekleştirmiş bir ekip olduklarını belirten Metric Yönetici Ortağı Kenan Bağcı, “Şöyle ki  SAP’nin büyük veri çözümü olan SAP HANA’nın Türkiye ve dünya da ilk uygulamalarını geçen yıl  başarı ile gerçekleştirdik ve bu alanda inovasyon ödülleri aldık. Burada önem kazanan  teknolojiler öncelikle Kolon bazlı yeni nesil In Memory veri tabanı motoru, gerçek zamanlı veri bütünleştirmesi için bir replikasyon çözümü ve bu çözümlerin üzerinde koşacak yeni nesil analitik uygulama diyebiliriz özetle” dedi

İki alanda kullanılıyor

Treo Genel Müdürü Evren Ballı, konu hakkında şöyle konuştu:
“Büyük veri çözümleri şu anda log analizi ve pazarlama olmak üzere iki alanda kullanılıyor. Türkiye’de log analizi alanında yeni oluşan örnekler var ancak pazarlama alanı henüz çok bakir. Teknolojiye hâkim olan bizim gibi şirketler ile kurumların bir araya gelerek faydalı pazarlama modelleri oluşturmaları gerekiyor. Bunun için sadece teknolojiyi bilmek yeterli değil aynı zamanda iş kolu ve potansiyel müşterinin tariflenmesi ve bu tariflere uygun çözümlerin oluşturulması gerekliliği var.”

Depolama alanlarına dikkat

Büyük veri konusunda öncelikli çözümün bu verilerin saklanacağı veri depolama sistemlerinin temin edilmesi yönünde olacağını ifade eden Teknoser Kurumsal Sistem Çözümleri Uzmanı Selim Selveroğlu, bu konuda şunları söyledi:
“Ancak bu sistemlerin klasik veri depolama sistemlerinden farklı olarak; analiz ve veri işlenmesi konularında sunuculara hızlı bir şekilde yanıt vermeleri gerekmektedir. Bu nedenle depolama kontrolörlerinin işlemci gücünün ve cache’inin istekleri karşılayacak şekilde seçilmesi ya da klasik/geleneksel depolama mimarisi olan scale-up sistemlerden ayrılıp; ek kapasiteye ihtiyaç duydukça kapasitenin yanında işlemci ve cache kaynağı da sunan scale-out sistemlere doğru yönelmek gerekmektedir.”
ETİKETLER : Sayı:918

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics