Dosya Büyük Veri ve Pazarlama 08 ARALIK 2014 / 09:49

Vatandaş memnuniyeti için kamuda da büyük verinin işlenmesi şart

Vatandaşlar, özel sektörün sunmuş olduğu hizmet kalitesini ve kullanım kolaylığını kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları hizmetlerde de bekliyor. Kamuda yakalanacak çok düşük iyileşme yüzdeleri bile büyük finansal geri dönüşlere olanak sağlayacak ve vatandaş memnuniyetini artıracak.


Kamu sektörünün Büyük Veri çözümlerine olan ihtiyacı her geçen gün artıyor. Büyük Veri alanındaki çözümlerin ve uygulamaların tamamı etkinlik ve verimlilik açısından oldukça faydalı olmalarına rağmen, her sektör kendi ihtiyacına uygun çözümü tespit ederek, faydayı maksimize etmeye odaklanmalı. Proline Satış Müdürü Bilginç Işık, Büyük Veriyi oluşturan en önemli bileşenlerden biri olan sosyal medya göz önünde bulundurulduğunda, bazı kurumların sosyal medya analizi için kendi içlerinde kaynak ayırıp geliştirme yaptıklarını belirtti. Işık, kurumların gerçekte odaklanmaları gereken çalışma yönteminin bu olmaması gerektiğine vurgu yaparak “Zira kurumların, ihtiyaçlarına uygun ve hazır analiz yapan ürünleri seçerek ya da geliştirme hizmetini dışarıdan temin ederek ilerlemeleri gerek zaman gerekse finansal açıdan daha uygun. Bu şekilde kurumlar konuyla ilgili tecrübeli ve farklı deneyimlere sahip uygulama geliştiricilerle çalışarak daha yüksek performanslar elde edebilirler” açıklamasını yaptı. Son dönemde vatandaşlar özellikle sosyal platformlar ve özel sektörün yapmış olduğu teknoloji yatırımları sayesinde bankacılık, haberleşme, alışveriş ve gündelik işlemlerinin bir çoğunu elektronik ortamda gerçekleştiriyor. Software AG Türkiye Genel Müdürü Nil Bağdan konuyla ilgili olarak

vatandaşların özel sektörün sunmuş olduğu bu hizmet kalitesini ve kullanım kolaylığını kamu kurum ve kuruluşlarından aldıkları hizmetlerde de beklediklerine dikkat çekerek gelişen teknolojiler doğrultusunda doküman yönetimi açısından kamu kuruluşlarına çok önemli roller düştüğünü kaydetti. Bağdan, vatandaşlara daha hızlı ve verimli hizmet gerçekleştirebilmelerinin tek yolunun yüksek teknolojiden geçtiğini söyleyerek diğer yandan BT’ye yapılan yatırım kalemlerinde yaratıcı planlama ve kaynak kullanım yöntemlerinin artırılması gerekliliğinin altını çizdi. Kamu sektöründe Büyük Veri’nin kullanım alanlarıyla ilgili bilgi veren Havelsan Teknoloji Radar Ar-Ge Birim Yöneticisi Cenk Derinözlü, önceliğin sosyal ve refah hizmetlerininin geliştirilmesi olduğunu dile getirdi. Derinözlü, “Ayrıca ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ülke çapında oluşturulacak olan bir sistemde toplanan kanser hastalarına ait tedavi verilerinin analiz edilerek sonuçların tedavide kullanılması sayılabilir. Enerji Bakanlığına bağlı doğalgaz, elektrik vb. hatların durumları hakkında anlık oluşturulan büyük ölçekli veri, Büyük Veri araçlarıyla gerçek zamanlı takip edilmek suretiyle tehlike meydana gelmeden engellenmesi sağlanabilir. Her bir evden beş dakikada alınan enerji kullanım oranlarıyla ilgili veriler, Büyük Veri araçları analiz edilmek suretiyle enerji talebinin maksimum olduğu anla tespit edilebilir ve bu yolla kesintiler önlenebilir. Meteoroloji yetkileri için Büyük Veri araçları kullanarak belirlenen bölgelerin hava durumu modelleri çıkarılıp tehlike anında o bölgedeki insanın tehlike gerçekleşmeden uyarılması sağlanabilir” şeklinde konuştu.

EKONOMİK, ÖLÇEKLENEBİLİR ANALİZ ORTAMI SAĞLANIYOR

Pek çok kamu kuruluşunda, farklı kaynaklardan gelen farklı formattaki verinin toplanması ve işlenmesi gerekiyor. Oracle Türkiye ve Orta Asya Bölgesi Büyük Veri Lideri Erhan Karamehmetoğlu, Büyük Veri denilince, en tipik uygulamalardan birisinin veri ambarlarının önünde ‘data reservoir’ olarak adlandırılan çok daha ekonomik veri depolarının oluşturulmasının gündeme geldiğini dile getirerek veri ambarının uzantısı olarak düşünülebilecek bu yapının, son derece ekonomik, ölçeklenebilir bir analiz ortamı sağladığını belirtti. Karamehmetoğlu, “BT bütçelerinin daha doğru harcanmasını, tarihsel verilerin saklanabileceği daha ekonomik yapıların kurulmasını, hatta kimi zaman sadece uyum kuralları nedeniyle saklanması zorunlu olan ‘ılık’ verilerin de ulaşılabilir, ortak ‘SQL’ sorgularının ya da ‘R’ analizlerinin yapılmasını, sonuçların görselleştirilerek ilgililere ilgili kanaldan iletilmesini sağlamak mümkün olmakta” ifadesini kullandı. Kamuda bir başka kullanım alanını ise; henüz kullanımda olmayan verinin de dahil olmasıyla birlikte yapılan analizlerin son derece ilginç, yaratıcı stratejik kararları besleyebilecek analitik sonuçlar üretebilmesi olarak aktaran Karamehmetoğlu, “ Mesela uzun zamana yayılan, tarihsel verinin dahil edileceği suistimal analizlerinde yeni tip yapısal, yarı-yapısal ya da yapısal olmayan verilerin birlikte değerlendirilmesi, analiz ve modellerden son derece faydalı sonuçlar elde edilmesini sağlayabilmekte” şeklinde konuştu.

GERÇEK ZAMANLI ÇÖZÜMLER HİZMET KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Günümüzde iş dünyasının ihtiyaçları ve Büyük Veriden faydalanarak sağladıkları katma değer, büyük kamu kuruluşları için de önemli hale gelmeye başladı. OBASE Genel Müdürü Dr. Bülent Dal, “Kurumlar, Büyük Veriler üzerine geliştirilen analiz araçları, mobil uygulamalar ve gerçek zamanlı çözümlerle halka verdikleri hizmet kalitesini her geçen gün daha da artırıyor ve kamu işlemlerinde daha hızlı ve kolay kullanım imkânları sunuyorlar. Belediyecilik alanında; trafik optimizasyonu, toplu taşıma araçlarının planlamasında optimizasyon, su ve elektik gibi kaynakların tüketiminin planlanması ve suiistimal tespitleri öne çıkıyor. Pazarlama alanında; özellikle toplu taşıma araçlarının anlık olarak takibi, içerisinde sayısal reklama yönelik önerilerin sunulması hayata geçebilecek. Enerji sektöründe operasyon verimliliğinin artması, SGK gibi organizasyonlarda suiistimal tespiti, sağlık sektöründe hasta sağlık sinyallerinin anlık takibiyle erken tanı gibi uygulamalar katkı sağlayacak” açıklamasını yaptı.

 
ETİKETLER : 999

22 Yıl Önce Bu Hafta

 
 
 
 
  Web Analytics